Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Chung cư [B2.1] HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
2 Chung cư [B2.1] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
3 Chung cư [B2.1] HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
4 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
5 Chung cư [B1.3] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
6 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
7 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 64 m² 12triệu 23/02/2018
8 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
9 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
10 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
11 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
12 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
13 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
14 Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
15 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
16 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
17 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
18 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
19 Sơ đồ căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 68 m² 12triệu 25/01/2018
20 Sơ đồ căn hộ tầng Penhouse Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 58 m² 12triệu 25/01/2018

Trang