Một số dự án hot nhất đang giao dịch

Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 31-8-2015 Thỏa thuận 31/08/2015
2 Danh sách Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 27/8/2015 Thỏa thuận 27/08/2015
3 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 24/8/2015 Thỏa thuận 24/08/2015
4 Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 19-8-2015 Thỏa thuận 19/08/2015
5 Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 18/8/2015 Thỏa thuận 18/08/2015
6 Chung cư HH1A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 14/8/2015 Thỏa thuận 14/08/2015
7 Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015 Thỏa thuận 13/08/2015
8 Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 7-8-2015 Thỏa thuận 07/08/2015
9 Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 6-8-2015 Thỏa thuận 06/08/2015
10 Bàn giao Chung cư HH4A Linh Đàm trước kế hoạch Thỏa thuận 05/08/2015
11 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015 Thỏa thuận 22/07/2015
12 Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17-7-2015 Thỏa thuận 17/07/2015
13 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 15-7-2015 Thỏa thuận 15/07/2015
14 Bảng giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14-7-2015 Thỏa thuận 14/07/2015
15 Cập nhật căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 11-7-2015 Thỏa thuận 11/07/2015
16 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 9-7-2015 Thỏa thuận 09/07/2015
17 Căn hộ HH2B Linh Đàm ngày 7-7-2015 Thỏa thuận 07/07/2015
18 Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 1-7-2015 Thỏa thuận 01/07/2015
19 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 30-06-2015 Thỏa thuận 30/06/2015
20 Dánh sách các căn hộ chung cư HH3 Linh Đàm ngày 26/06/2015 Thỏa thuận 26/06/2015

Trang