Một số dự án hot nhất đang giao dịch

Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
2 Căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
3 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
4 Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
5 Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
6 Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
7 Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/11/2015 Thỏa thuận 07/11/2015
8 Căn hộ HH3B Linh Đàm ngày 6/11/2015 Thỏa thuận 06/11/2015
9 Căn hộ chung cư HH2B Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
10 Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
11 Cập nhật danh sách Chung cư HH2A Linhh Đàm ngày 29/10/2015 Thỏa thuận 29/10/2015
12 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 21/10/2015 Thỏa thuận 21/10/2015
13 Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015 Thỏa thuận 13/10/2015
14 Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
15 Căn hộ HH1A Linh Đàm ngày 8/10/2015 Thỏa thuận 08/10/2015
16 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
17 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 2/10/2015 Thỏa thuận 02/10/2015
18 Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
19 Chung cư HH1A Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
20 Chung cư HH1B Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015

Trang