Một số dự án hot nhất đang giao dịch

Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
2 Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 Thỏa thuận 29/12/2015
3 岘港市山茶孟清公寓 Thỏa thuận 21/12/2015
4 Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
5 Căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
6 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
7 Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
8 Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
9 Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
10 Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/11/2015 Thỏa thuận 07/11/2015
11 Căn hộ HH3B Linh Đàm ngày 6/11/2015 Thỏa thuận 06/11/2015
12 Căn hộ chung cư HH2B Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
13 Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
14 Cập nhật danh sách Chung cư HH2A Linhh Đàm ngày 29/10/2015 Thỏa thuận 29/10/2015
15 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 21/10/2015 Thỏa thuận 21/10/2015
16 Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015 Thỏa thuận 13/10/2015
17 Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
18 Căn hộ HH1A Linh Đàm ngày 8/10/2015 Thỏa thuận 08/10/2015
19 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
20 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 2/10/2015 Thỏa thuận 02/10/2015

Trang