Chung cư Thanh Hà

[B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018

Vị trí: 
Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Mường Thanh
Diện tích: 
64
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Giá: 
12
tr/m2
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà khu B lô đất [B1.3] đang giao dịch ngày 25/01/2018

 

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0988.306.624

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

 

 

LÔ ĐẤT TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
B1.3 HH03B 3 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,25 896,40
B1.3 HH03B 3 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 3 10 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 3 12 65,3 Tây Đông 12 80% 20 12,31 803,60
B1.3 HH03B 3 14 66,7 Tây Đông 12 80% 20 12,30 820,40
B1.3 HH03B 3 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 65 13,33 892,75
B1.3 HH03B 3 26 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 4 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 4 10 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 4 12 65,3 Tây Đông 12 80% 20 12,31 803,60
B1.3 HH03B 4 14 66,7 Tây Đông 12 80% 20 12,30 820,40
B1.3 HH03B 4 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,81 857,75
B1.3 HH03B 4 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 4 24 66 Đông Tây 12 80% 80 13,21 872,00
B1.3 HH03B 4 26 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 4 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,90 1.186,63
                       
B1.3 HH03B 5 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 5 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,41 897,75
B1.3 HH03B 5 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 5 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
                       
B1.3 HH03B 6 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,39 906,40
B1.3 HH03B 6 4 65,3 Tây Đông 12 80% 30 12,46 813,60
B1.3 HH03B 6 6 66,7 Tây Đông 12 80% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03B 6 16 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 6 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,41 897,75
B1.3 HH03B 6 24 66 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 6 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
                       
B1.3 HH03B 7 6 66,7 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 7 8 66 Tây Đông 12 80% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03B 7 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
                       
B1.3 HH03B 8 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 100 13,84 936,40
B1.3 HH03B 8 6 66,7 Tây Đông 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 8 8 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 8 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 8 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
                       
B1.3 HH03B 9 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 110 13,99 946,40
B1.3 HH03B 9 6 66,7 Tây Đông 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 9 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 9 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
B1.3 HH03B 9 28 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 10 8 66 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 10 12 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 10 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 10 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 10 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 10 30 66 Đông Tây 12 80% 45 12,68 837,00
                       
B1.3 HH03B 11 4 65,3 Tây Đông 12 80% 35 12,54 818,60
B1.3 HH03B 11 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 11 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 11 26 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 11 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 11 30 66 Đông Tây 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 11 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 12 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 110 13,99 946,40
B1.3 HH03B 12 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 12 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 12 24 66 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 12 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 12 30 66 Đông Tây 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 12 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 14 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 110 13,99 946,40
B1.3 HH03B 14 6 66,7 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 14 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
B1.3 HH03B 14 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
                       
B1.3 HH03B 15 4 65,3 Tây Đông 12 80% 30 12,46 813,60
B1.3 HH03B 15 6 66,7 Tây Đông 12 80% 30 12,45 830,40
B1.3 HH03B 15 8 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 15 10 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 15 14 66,7 Tây Đông 12 80% 30 12,45 830,40
B1.3 HH03B 15 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 15 26 66,7 Đông Tây 12 80% 60 12,90 860,40
B1.3 HH03B 15 28 66,7 Đông Tây 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 15 30 66 Đông Tây 12 80% 40 12,61 832,00
B1.3 HH03B 15 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 16 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 6 66,7 Tây Đông 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 16 10 66 Tây Đông 12 80% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03B 16 16 66 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 18 66 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
B1.3 HH03B 16 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 26 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 28 66,7 Đông Tây 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 16 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 16 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 17 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 65 13,32 901,40
B1.3 HH03B 17 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 17 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 17 28 66,7 Đông Tây 12 80% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03B 17 30 66 Đông Tây 12 80% 35 12,53 827,00
                       
B1.3 HH03B 18 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 18 6 66,7 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 18 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 18 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 18 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 13,11 877,75
B1.3 HH03B 18 24 66 Đông Tây 12 80% 65 12,98 857,00
B1.3 HH03B 19 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,25 896,40
B1.3 HH03B 19 10 66 Tây Đông 12 80% 15 12,23 807,00
B1.3 HH03B 19 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,18 882,75
                       
B1.3 HH03B kiot 8 38,62 Tây Tây 35 80% 900 58,30 2.251,70
B1.3 HH03B kiot 14 37,84 Tây Tây 35 80% 750 54,82 2.074,40
B1.3 HH03B kiot 26 37,46 Tây Tây 35 80% 900 59,03 2.211,10
B1.3 HH03B kiot 28 37,86 Tây Tây 35 80% 900 58,77 2.225,10
B1.3 HH03B kiot 30 55,86 Tây Tây 35 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B kiot 32 45,8 Góc Tây Bắc Tây Bắc 36,05 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B kiot 40 38,63 Đông Đông 30 80% 750 49,41 1.908,90
B1.3 HH03B kiot 42 38,63 Đông Đông 30 80% 750 49,41 1.908,90
B1.3 HH03B kiot 48 34,5 Đông Đông 30 80% 650 48,84 1.685,00
B1.3 HH03B kiot 52 39,79 Đông Đông 30 80% 600 45,08 1.793,70
B1.3 HH03B kiot 56 40,28 Đông Đông 30,9 80% 650 47,04 1.894,65

 

Các chung cư khác