Chung cư VP6 Linh Đàm HOT

Bán căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng

Bán căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng

Vị trí: 
Chung cư VP6 Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Loại BĐS: Chung cư VP6 Linh Đàm HOT
Thông tin thêm về dự án: 

Bán căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm, nhiều căn, nhiều loại diện tích, giá gốc từ 14 - 15,5 tr/m2, chênh rẻ nhất từ trước đến nay. Nếu Quý khách đang có nhu mua nhà ở nên lựa chọn mua VP6 vào thời điểm hiện này.

 

Sau đây Sàn Hà Thành gửi tới Quý khách căn hộ Chung cu VP6 Linh Dam đang giao dịch tại sàn:

 

Căn hộ 49m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
6 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 150
8 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 180
11 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 150
12A 40 49,44 15 ĐN T- TB 145
16 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 160
19 40 49,44 15 ĐN T- TB 205
21 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 160
27 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 150
31 40 49,44 14 ĐN T- TB 215

Căn hộ 57m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
7 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
12 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
12A 38 57,51 15 ĐN TB 180
19 38 57,51 15 ĐN TB 205
20 38 57,51 15 ĐN TB 190
34 38 57,51 14 ĐN TB 170

Căn hộ 61m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 8 61,05 15 TN B- ĐB 90
2 30 61,05 15 TB ĐN 155
2 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 130
3 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
3 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
4 8 61,05 15 TN B- ĐB 120
4 10 61,05 15 TN B- ĐB 120
4 28 61,05 15 TB ĐN 170
4 30 61,05 15 TB ĐN 170
5 28 61,05 15,5 TB ĐN 220
6 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 150
6 28 61,05 15,5 TB ĐN 170
6 30 61,05 15,5 TB ĐN 170
9 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 170
9 28 61,05 15,5 TB ĐN 175
9 44 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
11 46 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 160
12 28 61,05 15,5 TB ĐN 210
12 30 61,05 15,5 TB ĐN 210
12A 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
15 28 61,05 15,5 TB ĐN 235
16 30 61,05 15,5 TB ĐN 200
17 28 61,05 15 TB ĐN 195
27 46 61,05 14,5 Đ- ĐN T- TB 225
31 44 61,05 14 Đ- ĐN T- TB 190
32 44 61,05 14 Đ- ĐN T- TB 150
32 8 61,05 14 TN B- ĐB 160
32 10 61,05 14 TN B- ĐB 220
33 10 61,05 14 TN B- ĐB 140

Căn hộ 62m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
5 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 280
7 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 260
12A 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
22 16 62,6 14,935 TB góc ĐN 320
31 16 62,6 14,42 TB góc ĐN 270

Căn hộ 63m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 115
2 34 63,06 15 TB ĐN 265
3 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 180
7 34 63,06 15,5 TB ĐN 260
8 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 230
11 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
12 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
12 34 63,06 15,5 TB Đ- ĐB 285
18 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 200
18 34 63,06 15 TB ĐN 325
19 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 240
19 34 63,06 15 TB ĐN 280
20 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 240
33 34 63,06 14 TB ĐN 330
34 34 63,06 14 TB ĐN 240
35 34 63,06 14 TB ĐN 280

Căn hộ 65m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 6 65,26 15 TN B- ĐB 115
2 12 65,26 15 TN B- ĐB 115
2 42 65,26 15 Đ- ĐN T- TB 155
3 12 65,26 15 TN B- ĐB 150
4 6 65,26 15 TN B- ĐB 150
4 12 65,26 15 TN B- ĐB 150
5 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
6 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 170
6 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 170
6 32 65,26 15,5 TB ĐN 230
6 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
7 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 140
7 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 140
7 26 65,26 15,5 TB ĐN 235
8 32 65,26 15,5 TB ĐN 240
9 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 265
12 26 65,26 15,5 TB ĐN 245
12 32 65,26 15,5 TB ĐN 250
12 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 220
16 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 265
17 42 65,26 15 Đ- ĐN T- TB 215
18 26 65,26 15 TB ĐN 260
22 12 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 240
25 32 65,26 14,5 TB ĐN 230
27 26 65,26 14,5 TB ĐN 280
27 32 65,26 14,5 TB ĐN 265
27 42 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 275
28 26 65,26 14,5 TB ĐN 255
30 26 65,26 14 TB ĐN 285
30 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 235
31 12 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 240
31 32 65,26 14 TB ĐN 275
32 26 65,26 14 TB ĐN 285
32 32 65,26 14 TB ĐN 285
33 6 65,26 14 TN B- ĐB 185
34 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 245

Căn hộ 65,85m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
7 20 65,85 15,5 TB ĐN 260
35 20 65,85 14 TB ĐN 265

Căn hộ 66,16m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
8 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 250
11 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
12 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 280
12A 48 66,16 15 Đ- ĐN T- TB 220
31 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 270
32 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 200
33 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 220

Căn hộ 66,68m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
7 24 66,68 15,5 TB ĐN 260
15 24 66,68 15,5 TB ĐN 265
17 24 66,68 15 TB ĐN 250
20 24 66,68 15 TB ĐN 210
27 24 66,68 14,5 TB ĐN 265
31 24 66,68 14 TB ĐN 300
35 24 66,68 14 TB ĐN 235

Căn hộ 68,33m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 22 68,33 15 TB ĐN 235
5 22 68,33 15,5 TB ĐN 260
6 22 68,33 15,5 TB ĐN 230
7 22 68,33 15,5 TB ĐN 235
10 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
12 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
25 22 68,33 14,5 TB ĐN 275

Căn hộ 74,45m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 14 74,45 15 TN TB 120
4 14 74,45 15 TN TB 175
6 14 74,45 15,5 TN TB 185
7 14 74,45 15,5 TN TB 150
17 14 74,45 15 TN TB 165
19 14 74,45 15 TN TB 245
24 14 74,45 14,5 TN TB 150
26 14 74,45 14,5 TN TB 210
35 14 74,45 14 TN TB 185
31 14 74,45 14 TN TB 180

Căn hộ 77,76m2, VP6 Linh Đàm.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 270
3 2 77,76 15,45 ĐN B-ĐB 180
4 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
5 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 250
6 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB TT
7 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 345
9 2 77,76 15,965 ĐB B- ĐB 355
10 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 460
12A 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
14 36 77,76 15,965 ĐB ĐN TT
17 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 400
18 2 77,76 15,45 ĐN B- ĐB 325
24 2 77,76 14,5 ĐN B- ĐB 355
26 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 350
28 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 320
29 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 350
32 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 360
32 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 430
34 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 310
35 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 295

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Hảo 0934 426 791 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333

Hotline 2: Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420- Mr.Phương 0947 123 488

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Thông tin thêm: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp6-linh-dam-hot

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 Thỏa thuận 29/12/2015
Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 Thỏa thuận 29/09/2015
Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015 Thỏa thuận 21/09/2015