Chung cư Thanh Hà

Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018

Vị trí: 
Khu đô thị Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Cienco5 - Mường Thanh
Diện tích: 
200
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách các lô Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018


Xem thêm:

 


Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Biệt thự Thanh Hà Cienco 5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

 

 

THỬA BIỆT THỰ DIỆN TÍCH HƯỚNG ĐƯỜNG TIẾN ĐỘ GIÁ GỐC
A1.1 1 4 200,97 Tây Bắc 14m 80% -
A1.1 1 8 200,97 Tây Bắc 14m 80% -
A1.1 1 1x 300 Đông 60m 80% -
A1.1 1 1x 211,9 Tây Bắc 14m 80% -
               
A1.1 2 10 200 Đông Nam 14m 80% -
A1.1 2 16 200 Tây 14m 80% -
A1.1 2 19 200 Tây 14m 80% -
A1.1 2 22 200 Tây Bắc 14m 80% -
               
A1.1 5 x 240 Bắc 14m 80% -
A1.1 5 5 240 Bắc 14m 80% -
A1.1 5 7 240 Bắc 14m 80% -
A1.1 5 x 240 Bắc 14m 80% -
A1.1 5 8 240 Bắc 14m 80% -
A1.1 5 1x 240 Tây Nam 25m 80% -
A1.1 6 4 240 Bắc 14m 80% -
A1.1 6 1x 527 góc Tây Bắc 25m 80% 15
A1.1 6 11 200 góc Tây Bắc 25m 80% 15
               
A1.2 1 3 213 Đông Bắc 17m 80% 18
A1.2 1 15 200 Tây Nam 14m 80% 17
A1.2 4 4 200 Tây Nam 14m 80% 22
A1.2 4 5 200 Tây Nam 14m 80% 17
               
A1.3 7 x 300 Tây Bắc 30m 80% 15
A1.3 7 1x 300 Tây Bắc 30m 80% 15
A1.3 7 1x 300 Tây Bắc 30m 80% 15
A1.3 8 13 200 Tây Nam 14m 80% 18
A1.3 8 14 200 Tây Nam 14m 80% 18
A1.3 10 13 200 Tây Bắc 14m 80% 18
A1.3 11 1x 300 Đông Nam 60m 80% -
               
A2.2 1 5 300 Tây bắc 17m 80% 15
A2.2 1 6 300 Tây bắc 17m 80% 15
A2.2 2 1 459,16 Góc Tây bắc 17m 80% 15
A2.2 2 2x 300 Tây 14m 80% 15
A2.2 2 3x 347,85 Bắc 17m 80% 15
A2.2 3 x 372 Đông 30m 80% 12
A2.2 3 1x 372 Đông 30m 80% 12
A2.2 3 31 360 Tây 14m 80% 12
A2.2 3 32 360 Tây 14m 80% 12
A2.2 4 9 300 Nam 25m 80% 12
A2.2 4 10 300 Bắc 14m 80% 12
A2.2 4 13 300 Bắc 14m 80% 12
A2.2 4 15 300 Nam 25m 80% 12
A2.2 4 16 300 Nam 25m 80% 12
               
A2.3 1 1x 280 Đông 17m 80% 15
A2.3 2 3 280 Đông 17m 80% 15
A2.3 2 x 280 Đông 17m 80% 15
A2.3 2 x 280 Đông 17m 80% 15
A2.3 2 7 280 Đông 17m 80% 18
A2.3 2 8 280 Đông 17m 80% 18
A2.3 3 2 200 Bắc 14m 80% 17
A2.3 3 3 200 Bắc 14m 80% 17
A2.3 3 4 200 Bắc 14m 80% 17
A2.3 3 5 200 Nam 14m 80% 17
A2.3 3 6 200 Nam 14m 80% 17
A2.3 3 7 200 Nam 14m 80% 17
A2.3 3 8 200 Bắc 14m 80% 17
A2.3 3 13 200 Bắc 14m 80% 18
A2.3 3 14 200 Nam 14m 80% 17
A2.3 3 15 200 Nam 14m 80% 17
A2.3 4 1 207 Bắc ô góc 17m 80% 19,8
A2.3 4 2 200 Bắc 14m 80% 17
A2.3 4 8 200 Bắc 14m 80% 12
A2.3 4 14 200 Nam 14m 80% 17
               
A2.4 1 10 250 Tây Bắc 25m 80% --
A2.4 2 4 275 Tây Bắc 25m 80% --
A2.4 2 10 275 Tây Bắc 25m 80% --
A2.4 2 31 270 Nam 20,5m 80% 15
               
A2.5 1 5 250 Đông Bắc 25m 80% 13
A2.5 1 9 250 Đông Bắc 25m 80% 13
A2.5 1 16 250 Tây Nam 14m 80% 13
A2.5 1 1x 250 Tây Nam 14m 80% 13
A2.5 2 x 200 Tây Bắc 14m 80% 15
A2.5 3 x 240 Đông Nam 25m 80% 16,5
A2.5 3 3x 240 Tây Bắc 14m 80% 16,5
A2.10 1 x 230 Bắc 20.5m 80% 16,5
A2.10 1   314 Đông Nam 50m 80% 12
A2.10 1 5x 212,5 Nam 14m 80% 12
A2.10 2 16 240 Nam 17m 80% 18
A2.10 2 24 240 Tây Nam 17m 80% --

 

 

Các chung cư khác