Chung cư Thanh Hà

Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018

Vị trí: 
Khu đô thị Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Cienco5 - Mường Thanh
Diện tích: 
100
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách các lô biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018

 

Xem thêm:


Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Liền kề Thanh Hà Cienco5


Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

 

Thửa Biệt thự Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô)
B1.1 BT1 2 230 Đông Nam 14m 80% 15
B1.1 BT2 22 240 Tây Nam 14m 80% 15
B1.1 BT3 3 256,53 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.1 BT3 4 230 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.1 BT3 5 262,06 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.1 BT4 1 300,34 Tây Bắc ô góc 14m 80% 15
B1.1 BT4 2 240 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.1 BT4 3 240 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.1 BT4 8 267,5 Đông Bắc 14m 80% 15,75
B1.1 BT4 13 240 Tây Nam 14m 80% 15
B1.1 BT4 15 240 Tây Nam 14m 80% 15
               
B1.3 BT1 8 213 - 14m 80% 14
B1.3 BT1 15 213 - 14m 80% 12
B1.3 BT2 x 267 Đông Bắc 25m 80% -
B1.3 BT2 1x 240 - 14m 80% 14
B1.3 BT2 15 240 Tây Nam 14m 80% 14
B1.3 BT2 x 200 - 14m 80% 14
B1.3 BT2 x 200 - 14m 80% 14
B1.3 BT3 2 200 Đông Nam 14m 80% --
B1.3 BT8 4 202 Đông Bắc 14m 80% 17,51
B1.3 BT9 1 175,5 Góc Tây Bắc 14m 80% 15
B1.3 BT9 2 188 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.3 BT9 3 175,5 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.3 BT9 4 175,5 Góc Đông Bắc 17m 80% 15
B1.3 BT10 1 263,5 góc Tây Nam 17m 80% 15
B1.3 BT12 4 269,1 Tây Nam 14m 80% 17
B1.3 BT14 4 202 Đông Bắc 14m 80% 17
B1.3 BT17 2 200 Tây Bắc 14m 80% 17
B1.3 BT17 29 350 Tây 17m 80% -
               
B1.4 BT1 2 200 Đông Nam 14m 80% 17
B1.4 BT3 3 230 Tây Nam 14m 80% --
B1.4 BT5 2 230 Tây Nam 14m 80% --
B1.4 BT6 7 182,21 Tây Nam ô góc 14m 80% --
B1.4 BT7 2 200 Đông Bắc 14m 80% 15
B1.4 BT7 4 240 Tây Bắc 14m 80% 17
B1.4 BT9 1 240 Đông Bắc 14m 80% 17
B1.4 BT11 1 175,5 Góc Đông Bắc 14m 80% --
B1.4 BT12 2 230 Tây Nam 14m 80% 19,5
B1.4 BT12 3 230 Tây Nam 14m 80% 19,5
B1.4 BT12 5 230 Tây Nam 14m 80% 19,5
B1.4 BT13 6 232,3 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 17,51
B1.4 BT14 2 230 Tây Nam 14m 80% 19,5
B1.4 BT14 4 276 Tây Nam 14m 80% -
B1.4 BT16 1 202 Tây Bắc góc VH 14m 80% 17
B1.4 BT16 4 200 Tây Bắc 14m 80% --
               
B2.1 BT1 24 300 Đông 17m 80% 17
B2.1 BT1 9 300 Tây Nam 14m 80% --
B2.1 BT2 8 220 Tây Nam 14m 80% 14
B2.1 BT3 8 300 Đông Bắc 30m 80% 14
B2.1 BT3 1x 250 Tây Nam 14m 80% 13
B2.1 BT3 1x 250,97 Tây Nam 14m 80% 13
B2.1 BT4 x 300 Đông Bắc 14m 80% 13
B2.1 BT5 x 221,05 Bắc 30m 80% 15
B2.1 BT5 6 230,86 Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 16
B2.1 BT5 10 250 Tây nam 14m 80% 17
B2.1 BT7 1 262 Đông Bắc 30m 80% 20
B2.1 BT7 6 250 Đông Bắc 30m 80% 16
B2.1 BT7 9 250 Đông Bắc 30m 80% 16
B2.1 BT7 x 200 Tây Nam 14m 80% 16
B2.1 BT7 22 207,5 Tây Nam ô góc 14m 80% 16,5
               
B2.1 BT8 3 300 Đông Bắc 14m 80% 16
B2.1 BT8 9 300 Góc Đông Bắc 14m 80% 16
B2.1 BT8 13 325,88 Đông Bắc 14m 80% 24
B2.1 BT8 1x 300 Tây Bắc 14m 80% 17
B2.1 BT8 16 300 Tây Bắc 14m 80% 17
B2.1 BT8 17 300 Tây Bắc 14m 80% 17
B2.1 BT9 3 300 Đông Bắc 30m 80% 14
B2.1 BT9 x 300 Đông Bắc 30m 80% 14
B2.1 BT9 6 300 Đông Bắc 30m 80% 14
B2.1 BT9 8 300 Đông Bắc 30m 80% 14
B2.1 BT9 9 300 Đông Bắc 30m 80% 14
B2.1 BT9 16 360 Đông Bắc 14m 80% 24
B2.1 BT9 19 360 Đông Bắc 14m 80% 24
B2.1 BT9 2x 560 Tây Nam 14m 80% 16
B2.1 BT12 x 313,5 góc Tây Bắc 14m 80% 26,4
B2.1 BT12 x 350 Tây Bắc 14m 80% 24
B2.1 BT12 12 350 Bắc 14m 80% 24
               
B2.1 BT13 5 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT13 7 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT13 12 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT14 5 350 Đông 17m 80% 24
B2.1 BT16 x 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT16 11 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT16 12A 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT16 14 350 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT17 1 262 Tây Bắc ô góc 14m 80% 20
B2.1 BT17 24 350 Tây 17m 80% 18
B2.1 BT17 29 350 Tây 17m 80% 18
B2.1 BT17 3x 350 Tây 17m 80% 18
B2.1 BT18 1 350 Góc Bắc 17m 80% 18
B2.1 BT18 2 375 Góc Bắc 17m 80% 18
B2.1 BT18 x 375 Bắc 17m 80% 17
B2.1 BT18 6 375 Bắc 17m 80% 17
B2.1 BT18 7 375 Bắc 17m 80% 17
B2.1 BT18 8 350 Bắc 17m 80% 17
B2.1 BT18 1x 300 Nam 25m 80% 12
B2.1 BT18 20 362,5 góc Đông Bắc 17m 80% 19,8
B2.1 BT18 21 300 Đông 17m 80% 18
B2.1 BT18 22 362 góc Đông Nam 25m 80% --
               
B2.2 BT1 8 270 Bắc 25m 80% -
B2.2 BT1 9 270 Bắc 25m 80% 13
B2.2 BT1 1x 270 Bắc 25m 80% -
B2.2 BT1 1x 270 Bắc 25m 80% -
B2.2 BT1 1x 270 Bắc 25m 80% -
B2.2 BT1 1x 270 Nam 14m 80% -
B2.2 BT1 2x 270 Nam 14m 80% -
B2.2 BT1 26 270 Nam 14m 80% -
B2.2 BT1 2x 270 Nam 14m 80% -
               
B2.2 BT3 x 200 Bắc 14m 80% 15
B2.2 BT3 6 200 Bắc 14m 80% 15
B2.2 BT3 15 200 Đông Nam 14m 80% 12
B2.2 BT5 18 200 Đông 14m 80% 15
B2.2 BT5 11 200 Đông 14m 80% 18
B2.2 BT5 32 200 Đông 14m 80% 15
               
B2.2 BT8 17 200 Bắc 14m 80% 13,3
B2.2 BT8 29 200 Nam 14m 80% -
               
B2.2 BT9 20 177 góc Đông Bắc 17m 80% 15
               
B2.2 BT10 10 200 Bắc 14m 80% --
B2.2 BT10 11 200 Bắc 14m 80% --
B2.2 BT10 15 200 Bắc 14m 80% 15
B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m 80% 15
B2.2 BT10 2x 177 góc Đông Nam 20.5m 80% 15
B2.2 BT10 2x 177 góc Đông Bắc 17m 80% 15
B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m 80% 15
B2.2 BT10 2x 200 Nam 20.5m 80% 15
               
B2.2 BT11 x 250 Tây 17m 80% 19
B2.2 BT11 1x 250 Tây 17m 80% 19
B2.2 BT11 1x 250 Tây 17m 80% 19
B2.2 BT11 17 250 Tây 17m 80% 19
               
B2.2 BT12 1 250 Bắc 17m 80% 12
B2.2 BT12 4 250 Tây 17m 80% 19
B2.2 BT12 6 250 Tây 17m 80% 19
B2.2 BT12 10 250 Bắc 17m 80% 19
B2.2 BT12 11 250 Bắc 17m 80% 19
B2.2 BT14 2x 350 Tây 17m 80% 18
               
B2.3 BT3 9 202,5 Đông Bắc ô góc 14m 80% 15
B2.3 BT3 14 200 Nam 14m 80% 15
               
B2.4 BT1 3 200 Bắc 20,5m 80% 19
B2.4 BT1 1x 200 Bắc 20,5m 80% 20
B2.4 BT1 21 177 Goc Đông Nam 14m 80% 15
B2.4 BT1 27 200 Nam 14m 80% 15
B2.4 BT1 33 270 Nam 14m 80% 15
B2.4 BT2 6 250 Tây 17m 80% 18
B2.4 BT2 7 250 Tây 17m 80% 18
B2.4 BT2 12 250 Tây 17m 80% 18
B2.4 BT2 14 250 Tây 17m 80% 18
B2.4 BT2 18 250 Tây 17m 80% 18
B2.4 BT2 24 298,59 Góc Tây Nam 60m 80% 26,4
B2.4 BT3 8 200 Đông 17m 80% 18
B2.4 BT3 9 200 Đông 17m 80% 18
B2.4 BT3 10 200 Đông 17m 80% 18
B2.4 BT3 12 200 Đông 14m 80% 18
B2.4 BT3 14 187,63 Góc Tây Nam 14m 80% 12,5
B2.4 BT3 15 200 Tây 14m 80% 12
B2.4 BT3 16 200 Tây 14m 80% 12
B2.4 BT3 17 200 Tây 14m 80% 12
B2.4 BT3 18 200 Tây 14m 80% 12
B2.4 BT3 19 200 Tây 14m 80% 12
B2.4 BT3 20 200 Tây 14m 80% 12
B2.4 BT3 21 200 Tây 14m 80% 12
               
B2.4 BT4 15 200 Tây 14m 80% 15
B2.4 BT4 20 200 Tây 14m 80% 15
B2.4 BT4 21 200 Tây 14m 80% 15
               
B2.4 BT5 6 200 Đông 17m 80% 15
B2.4 BT5 14 200 Đông 17m 80% 15
B2.4 BT5 15 200 Đông 17m 80% 15
B2.4 BT5 2x 200 Đông 17m 80% 15
               
B2.4 BT6 6 225 Bắc 14m 80% 13
B2.4 BT6 9 225 Bắc 14m 80% 13
B2.4 BT6 x 225 Bắc 14m 80% 17
B2.4 BT6 13 225 Bắc 14m 80% 13
B2.4 BT6 14 225 Bắc 14m 80% 13
B2.4 BT6 16 225 Bắc 14m 80% 17
               
B2.5 BT1 8 200 Đông 14m 80% 17
B2.5 BT1 9 200 Đông 14m 80% 17
B2.5 BT1 16 200 Tây 14m 80% 17
B2.5 BT1 23 200 Tây 14m 80% 17
B2.5 BT2 1 240,7 Tây Bắc ô góc 30m 80% 17
B2.5 BT2 6 225 Đông 14m 80% 17
B2.5 BT2 9 225 Đông 14m 80% 17
B2.5 BT2 11 225 Đông 14m 80% 17
B2.5 BT2 21 225 Tây 30m 80% 15
B2.5 BT3 15 502,46 Đông ô góc 30m 80% --
B2.5 BT3 17 -- Đông 30m 80% --
B3.1 BT1 5 344 Bắc 60m 80% 24

 

Các chung cư khác