Chung cư Thanh Hà

Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm - Hà Nội giao dịch 15-10-2014

Vị trí: 
Chung cư HH3A Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm - Hà Nội giao dịch 15-10-2014. Cập nhật căn hộ HH3A Linh Đàm mới nhất, tiến độ xây dựng tòa Chung cư HH3A đang đổ sàn tầng 8 và đóng 20% giá trị căn hộ.

 

Danh sách căn hộ 65,52m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền/căn Đóng đợt 1: 20%+chênh
2 8 65,52 15 ĐN TB 4 986,8 200,56
22 6 65,52 14,5 ĐN TB 70 1020,04 260,008
22 8 65,52 14,5 ĐN TB 70 1020,04 260,008
25 6 65,52 14,5 ĐN TB 50 1000,04 240,008
27 6 65,52 14,5 ĐN TB 65 1015,04 255,008
27 8 65,52 14,5 ĐN TB 65 1015,04 255,008
28 6 65,52 14,5 ĐN TB 40 990,04 230,008
29 8 65,52 14 ĐN TB 25 942,28 208,456
30 8 65,52 14 ĐN TB 10 927,28 193,456
31 6 65,52 14 ĐN TB 40 957,28 223,456
33 6 65,52 14 ĐN TB 30 947,28 213,456
33 8 65,52 14 ĐN TB 30 947,28 213,456
35 6 65,52 14 ĐN TB 30 947,28 213,456
35 8 65,52 14 ĐN TB 20 937,28 203,456
36 8 65,52 13,5 ĐN TB 20 904,52 196,904
37 8 65,52 13,5 ĐN TB 20 904,52 196,904
38 6 65,52 13,5 ĐN TB 20 904,52 196,904
39 6 65,52 13,5 ĐN TB 20 904,52 196,904
40 6 65,52 13,5 ĐN TB 10 894,52 186,904
40 8 65,52 13,5 ĐN TB 10 894,52 186,904

 

Danh sách căn hộ 63,01m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền/căn Đóng đợt 1: 20%+chênh
2 20 63,01 15 TN TB 40 985,15 229,03
7 34 63,01 15,5 ĐB TB 30 1006,655 225,331
10 40 63,01 15,5 ĐB ĐN 45 1021,655 240,331
12 20 63,01 15,5 TN TB 55 1031,655 250,331
14 34 63,01 15,5 ĐB TB 30 1006,655 225,331
16 40 63,01 15,5 ĐB ĐN 30 1006,655 225,331
17 14 63,01 15 TN ĐN 45 990,15 234,03
19 40 63,01 15 ĐB ĐN 45 990,15 234,03
22 14 63,01 14,5 TN ĐN 70 983,645 252,729
22 20 63,01 14,5 TN TB 80 993,645 262,729
22 34 63,01 14,5 ĐB TB 80 993,645 262,729
22 40 63,01 14,5 ĐB ĐN 90 1003,645 272,729
24 14 63,01 14,5 TN ĐN 65 978,645 247,729
27 14 63,01 14,5 TN ĐN 75 988,645 257,729
27 20 63,01 14,5 TN TB 75 988,645 257,729
35 14 63,01 14 TN ĐN 35 917,14 211,428
35 34 63,01 14 ĐB TB 35 917,14 211,428
35 40 63,01 14 ĐB ĐN 35 917,14 211,428
37 14 63,01 13,5 TN ĐN 35 885,635 205,127
39 34 63,01 13,5 ĐB TB 15 865,635 185,127
40 14 63,01 13,5 TN ĐN 5 855,635 175,127
40 20 63,01 13,5 TN TB 10 860,635 180,127
40 34 63,01 13,5 ĐB TB 10 860,635 180,127
40 40 63,01 13,5 ĐB ĐN 10 860,635 180,127

 

Danh sách căn hộ 44,95m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền/căn Đóng đợt 1: 20%+chênh
6 36 44,95 15,5 ĐB TB 5 701,725 144,345
11 18 44,95 15,5 TN TB 5 701,725 144,345
12 16 44,95 15,5 TN ĐN 15 711,725 154,345
12 18 44,95 15,5 TN TB 15 711,725 154,345
14 36 44,95 15,5 ĐB TB 10 706,725 149,345
14 38 44,95 15,5 ĐB ĐN 10 706,725 149,345
18 18 44,95 15 TN TB 15 689,25 149,85
19 16 44,95 15 TN ĐN 8 682,25 142,85
19 18 44,95 15 TN TB 5 679,25 139,85
19 36 44,95 15 ĐB TB 5 679,25 139,85
22 16 44,95 14 TN ĐN 25 654,3 150,86
22 18 44,95 14,5 TN TB 25 676,775 155,355
22 36 44,95 14,5 ĐB TB 25 676,775 155,355
23 18 44,95 14,5 TN TB 12 663,775 142,355
24 16 44,95 14,5 TN ĐN 12 663,775 142,355
24 18 44,95 14,5 TN TB 12 663,775 142,355
25 36 44,95 14,5 ĐB TB 15 666,775 145,355
26 16 44,95 14,5 TN ĐN 15 666,775 145,355
26 36 44,95 14,5 ĐB TB 15 666,775 145,355
26 38 44,95 14,5 ĐB ĐN 20 671,775 150,355
27 16 44,95 14,5 TN ĐN 10 661,775 140,355
33 16 44,95 14 TN ĐN 10 639,3 135,86
33 38 44,95 14 ĐB ĐN 8 637,3 133,86
35 16 44,95 14 TN ĐN 15 644,3 140,86
35 18 44,95 14 TN TB 15 644,3 140,86
35 36 44,95 14 ĐB TB 10 639,3 135,86
37 16 44,95 13,5 TN ĐN 10 616,825 131,365
37 18 44,95 13,5 TN TB 10 616,825 131,365
37 36 44,95 13,5 ĐB TB 10 616,825 131,365
37 38 44,95 13,5 ĐB ĐN 10 616,825 131,365
38 38 44,95 13,5 ĐB ĐN 10 616,825 131,365
38 36 44,95 13,5 ĐB TB 10 616,825 131,365
40 16 44,95 13,5 TN ĐN 5 611,825 126,365
40 36 44,95 13,5 ĐB TB 5 611,825 126,365
40 38 44,95 13,5 ĐB ĐN 5 611,825 126,365

Danh sách căn hộ 65,52m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền Đóng đợt 1: 20%+chênh
6 22 82,25 15,965 TB góc ĐN 58 1371,12125 320,62425
6 32 82,25 15,965 TB góc ĐN 75 1388,12125 337,62425
7 22 82,25 15,965 TB góc ĐN 70 1383,12125 332,62425
8 32 82,25 15,965 TB góc ĐN 75 1388,12125 337,62425
20 22 82,25 15,45 TB góc ĐN 50 1320,7625 304,1525
22 32 82,25 14,935 TB góc ĐN 105 1333,40375 350,68075
23 22 82,25 14,935 TB góc ĐN 65 1293,40375 310,68075
23 32 82,25 14,935 TB góc ĐN 65 1293,40375 310,68075
24 22 82,25 14,935 TB góc ĐN 65 1293,40375 310,68075
24 32 82,25 14,935 TB góc ĐN 70 1298,40375 315,68075
26 22 82,25 14,935 TB góc ĐN 60 1288,40375 305,68075
27 22 82,25 14,935 TB góc ĐN 80 1308,40375 325,68075
28 22 82,25 14,935 TB góc ĐN 50 1278,40375 295,68075
29 32 82,25 14,42 TB góc ĐN 50 1236,045 287,209
31 32 82,25 14,42 TB góc ĐN 45 1231,045 282,209
33 22 82,25 14,42 TB góc ĐN 50 1236,045 287,209
33 32 82,25 14,42 TB góc ĐN 48 1234,045 285,209
35 22 82,25 14,42 TB góc ĐN 30 1216,045 267,209
35 32 82,25 14,42 TB góc ĐN 30 1216,045 267,209
36 32 82,25 13,905 TB góc ĐN 25 1168,68625 253,73725
37 22 82,25 13,905 TB góc ĐN 20 1163,68625 248,73725
37 32 82,25 13,905 TB góc ĐN 20 1163,68625 248,73725
38 22 82,25 13,905 TB góc ĐN 50 1193,68625 278,73725
38 32 82,25 13,905 TB góc ĐN 50 1193,68625 278,73725
39 22 82,25 13,905 TB góc ĐN 20 1163,68625 248,73725
40 22 82,25 13,905 TB góc ĐN 15 1158,68625 243,73725
40 32 82,25 13,905 TB góc ĐN 15 1158,68625 243,73725

Danh sách căn hộ 76,27m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền Đóng đợt 1: 20%+chênh
14 2 76,27 15,965 ĐN góc TB 70 1302,65055 313,53011
14 12 76,27 15,965 ĐN góc TB 70 1302,65055 313,53011
16 12 76,27 15,965 ĐN góc TB 100 1302,65055 343,53011
19 12 76,27 15,45 ĐN góc TB 85 1263,3715 320,6743
22 2 76,27 14,935 ĐN góc TB 105 1224,09245 332,81849
22 12 76,27 14,935 ĐN góc TB 105 1224,09245 332,81849
26 12 76,27 14,935 ĐN góc TB 80 1224,09245 307,81849
27 2 76,27 14,935 ĐN góc TB 80 1224,09245 307,81849
27 12 76,27 14,935 ĐN góc TB 80 1224,09245 307,81849
30 12 76,27 14,42 ĐN góc TB 70 1184,8134 289,96268
31 12 76,27 14,42 ĐN góc TB 45 1184,8134 264,96268
33 2 76,27 14,42 ĐN góc TB 50 1184,8134 269,96268
33 12 76,27 14,42 ĐN góc TB 50 1184,8134 269,96268
35 2 76,27 14,42 ĐN góc TB 55 1184,8134 274,96268
35 12 76,27 14,42 ĐN góc TB 55 1184,8134 274,96268
36 2 76,27 13,5 ĐN góc TB 50 1114,645 255,929
36 12 76,27 13,905 ĐN góc TB 55 1145,53435 267,10687
37 2 76,27 13,905 ĐN góc TB 55 1145,53435 267,10687
37 12 76,27 13,905 ĐN góc TB 50 1145,53435 262,10687
39 2 76,27 13,905 ĐN góc TB 40 1145,53435 252,10687
39 12 76,27 13,905 ĐN góc TB 20 1145,53435 232,10687
40 2 76,27 13,905 ĐN góc TB 15 1145,53435 227,10687
40 12 76,27 13,905 ĐN góc TB 10 1145,53435 222,10687

 

Danh sách căn hộ 71,96m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền/căn Đóng đợt 1: 20%+chênh
4 30 71,96 15 TB ĐN 20 1099,4 235,88
5 30 71,96 15,5 TB ĐN 25 1140,38 248,076
6 30 71,96 15,5 TB ĐN 40 1155,38 263,076
6 24 71,96 15,5 TB ĐN 35 1150,38 258,076
7 24 71,96 15,5 TB ĐN 35 1150,38 258,076
10 24 71,96 15,5 TB ĐN 40 1155,38 263,076
14 24 71,96 15,5 TB ĐN 30 1145,38 253,076
17 24 71,96 15 TB ĐN 40 1119,4 255,88
22 24 71,96 14,5 TB ĐN 75 1118,42 283,684
22 30 71,96 14,5 TB ĐN 75 1118,42 283,684
25 30 71,96 14,5 TB ĐN 45 1088,42 253,684
26 30 71,96 14,5 TB ĐN 45 1088,42 253,684
31 24 71,96 14 TB ĐN 40 1047,44 241,488
33 30 71,96 14 TB ĐN 35 1042,44 236,488
35 24 71,96 14 TB ĐN 25 1032,44 226,488
35 30 71,96 14 TB ĐN 25 1032,44 226,488
36 24 71,96 13,5 TB ĐN 20 991,46 214,292
37 24 71,96 13,5 TB ĐN 15 986,46 209,292
37 30 71,96 13,5 TB ĐN 15 986,46 209,292
38 24 71,96 13,5 TB ĐN 30 1001,46 224,292
38 30 71,96 13,5 TB ĐN 30 1001,46 224,292
40 24 71,96 13,5 TB ĐN 10 981,46 204,292
40 30 71,96 13,5 TB ĐN 10 981,46 204,292

 

Danh sách căn hộ 70,32m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền/căn Đóng đợt 1: 20%+chênh
14 28 70,32 15,5 TB ĐN 30 1119,96 247,992
22 26 70,32 14,5 TB ĐN 75 1094,64 278,928
22 28 70,32 14,5 TB ĐN 75 1094,64 278,928
26 26 70,32 14,5 TB ĐN 25 1044,64 228,928
28 26 70,32 14,5 TB ĐN 40 1059,64 243,928
29 26 70,32 14 TB ĐN 25 1009,48 221,896
29 28 70,32 14 TB ĐN 35 1019,48 231,896
35 26 70,32 14 TB ĐN 25 1009,48 221,896
35 28 70,32 14 TB ĐN 25 1009,48 221,896
36 26 70,32 13,5 TB ĐN 15 964,32 204,864
37 26 70,32 13,5 TB ĐN 15 964,32 204,864
38 26 70,32 13,5 TB ĐN 30 979,32 219,864
38 28 70,32 13,5 TB ĐN 30 979,32 219,864
40 26 70,32 13,5 TB ĐN 10 959,32 199,864
40 28 70,32 13,5 TB ĐN 10 959,32 199,864

 

Danh sách căn hộ 67,04m2; tòa HH3A Linh Đàm

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn) Tổng tiền/căn Đóng đợt 1: 20%+chênh
3 10 67,04 15 ĐN TB 55 1060,6 256,12
11 10 67,04 15,5 ĐN TB 65 1104,12 272,824
20 10 67,04 15 ĐN TB 65 1070,6 266,12
22 4 67,04 14,5 ĐN TB 70 1042,08 264,416
22 10 67,04 14,5 ĐN TB 70 1042,08 264,416
25 4 67,04 14,5 ĐN TB 70 1042,08 264,416
27 10 67,04 14,5 ĐN TB 65 1037,08 259,416
33 10 67,04 14 ĐN TB 35 973,56 222,712
35 4 67,04 14 ĐN TB 35 973,56 222,712
35 10 67,04 14 ĐN TB 35 973,56 222,712
36 4 67,04 13,5 ĐN TB 25 930,04 206,008
36 10 67,04 13,5 ĐN TB 25 930,04 206,008
37 4 67,04 13,5 ĐN TB 38 943,04 219,008
37 10 67,04 13,5 ĐN TB 38 943,04 219,008
39 4 67,04 13,5 ĐN TB 30 935,04 211,008
40 4 67,04 13,5 ĐN TB 10 915,04 191,008
40 10 67,04 13,5 ĐN TB 15 920,04 196,008

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Thành 0912 302 737

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Bán Liền kề - biệt thự Thanh Hà giá gốc chỉ 15 triệu 15000000triệu đồng/m2 75 m² 08/08/2016
Cập nhật tiến độ Chung cư Thanh Hà ngày 30/7/2016 Thỏa thuận 30/07/2016
Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/11/2015 Thỏa thuận 07/11/2015
Căn hộ HH3B Linh Đàm ngày 6/11/2015 Thỏa thuận 06/11/2015
Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 2/10/2015 Thỏa thuận 02/10/2015
Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015