Chung cư Thanh Hà

Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/11/2015

Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 7/11/2015. Tiến độ đóng 100% giá trị căn hộ. Tòa HH3A và HH3B đều đang bàn giao nhà.

    Xem thêm: Cho thuê kho hàng


Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH3A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

 

 

TÒA TẦNG PHÒNG DiỆN TÍCH HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TiẾN ĐỘ CHÊNH LỆCH TỔNG SỐ TiỀN
HH3A 8 2 76,27 Tây Bắc 15,965 100% 260 1.477,65
HH3A 11 2 76,27 Tây Bắc 15,965 100% 240 1.457,65
HH3A 15 2 76,27 Tây Bắc 15,965 100% 250 1.467,65
HH3A 18 2 76,27 Tây Bắc 15,45 100% 270 1.448,37
HH3A 20 2 76,27 Tây Bắc 15,45 100% 265 1.443,37
HH3A 25 2 76,27 Tây Bắc 14,935 100% TT #VALUE!
HH3A 36 2 76,27 Tây Bắc 13,905 100% 190 1.250,53
HH3A 40 2 76,27 Tây Bắc 13,905 100% 210 1.270,53
HH3A Pent 2 46,88 Đông Nam 13,39 100% 285 912,72
                 
HH3A 20 4 67,04 Tây Bắc 15 100% 210 1.215,60
HH3A 27 4 67,04 Tây Bắc 14,5 100% 220 1.192,08
                 
HH3A 28 8 65,52 Tây Bắc 14,5 100% 217 1.167,04
HH3A 39 8 65,52 Tây Bắc 13,5 100% 190 1.074,52
                 
HH3A 5 12 76,27 Tây Bắc 15,965 100% 230 1.447,65
HH3A 12A 12 76,27 Tây Bắc 15,45 100% 220 1.398,37
HH3A 16 12 76,27 Tây Bắc 15,965 100% TT #VALUE!
HH3A 37 12 76,27 Tây Bắc 13,905 100% 210 1.270,53
HH3A Pent 12 46,88 Đông Nam 13,39 100% 265 892,72
                 
HH3A 3 14 63,01 Đông Nam 15 100% 255 1.200,15
HH3A pent 14 44,63 Đông Nam 13 100% 180 760,19
                 
HH3A 11 16 44,95 Đông Nam 15,5 100% 130 826,73
                 
HH3A 22 18 44,95 Tây Bắc 14,5 100% 150 801,78
                 
HH3A 11 20 63,01 Tây Bắc 15,5 100% 215 1.191,66
HH3A 17 20 63,01 Tây Bắc 15 100% 230 1.175,15
HH3A 23 20 63,01 Tây Bắc 14,5 100% 245 1.158,65
HH3A 30 20 63,01 Tây Bắc 14 100% 220 1.102,14
HH3A 37 20 63,01 Tây Bắc 13,5 100% 205 1.055,64
HH3A 40 20 63,01 Tây Bắc 13,5 100% 190 1.040,64
                 
HH3A 4 22 82,25 Đông Nam 15,45 100% 200 1.470,76
HH3A 5 22 82,25 Đông Nam 15,965 100% 230 1.543,12
HH3A 18 22 82,25 Đông Nam 15,45 100% 220 1.490,76
HH3A 32 22 82,25 Đông Nam 14,42 100% 235 1.421,05
HH3A pent 22 42,33 Tây Bắc 13,39 100% 270 836,80
                 
HH3A 3 24 71,96 Đông Nam 15 100% 185 1.264,40
HH3A 9 24 71,96 Đông Nam 15,5 100% 250 1.365,38
HH3A 21 24 71,96 Đông Nam 14,5 100% 250 1.293,42
HH3A 23 24 71,96 Đông Nam 14,5 100% TT #VALUE!
                 
HH3A 27 28 70,32 Đông Nam 14,5 100% 230 1.249,64
HH3A 28 28 70,32 Đông Nam 14,5 100% 250 1.269,64
HH3A 30 28 70,32 Đông Nam 14 100% 215 1.199,48
HH3A 36 28 70,32 Đông Nam 13,5 100% 180 1.129,32
HH3A 37 28 70,32 Đông Nam 13,5 100% 160 1.109,32
                 
HH3A 36 30 71,96 Đông Nam 13,5 100% 200 1.171,46
HH3A 37 30 71,96 Đông Nam 13,5 100% 160 1.131,46
                 
HH3A 12 32 82,25 Đông Nam 15,965 100% 235 1.548,12
HH3A 26 32 82,25 Đông Nam 14,935 100% TT #VALUE!
HH3A 37 32 82,25 Đông Nam 13,905 100% 175 1.318,69
HH3A 40 32 82,25 Đông Nam 13,39 100% 120 1.221,33
                 
HH3A 39 36 44,95 Tây Bắc 13,5 100% 85 691,83
                 
HH3A 12 38 44,95 Đông Nam 15,5 100% 110 806,73
                 
HH3A 5 40 44,95 Tây Bắc 15 100% TT #VALUE!
HH3A 22 40 63,01 Đông Nam 14,5 100% 215 1.128,65
                 
HH3A 5 42 44,95 Đông Nam 15 100% TT #VALUE!
                 
HH3A 2 48 58,87 Tây Bắc 15 100% 250 1.133,05
                 
HH3A kiot 2 42,56 --- 28 100% 1370 2.561,68
HH3A kiot 4 44,43 --- 28 100% 1350 2.594,04
HH3A kiot 22 31,87 --- 28 100% 1080 1.972,36
HH3A kiot 28 59,5 --- 28 100% 1300 2.966,00
HH3A kiot 34 38,46 --- 28 100% 1400 2.476,88

Các chung cư khác