Chung cư Thanh Hà

Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 9-7-2015

Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành phân phối Chung cư HH3C Linh Đàm, tiến độ cất nóc và đóng 80% GTHĐ

 

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH3C - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng thành tiền Tiến độ
HH3C  11 2 76.27 15.5 350 1567.65 1532.185 80%
HH3C  Pent  2 -------  13 TT    #VALUE! 80%
                       
HH3C  40 4 67.04 13.5 180 1112.19 1085.04 80%
HH3C  Pent  4 -------  13 TT    #VALUE! 80%
                       
HH3C  37 6 65.52 13 180 1031.76 1031.76 80%
                       
HH3C  22 8 65.52 13 240 1091.76 1091.76 80%
                       
HH3C  14 10 67.04 15.5 265 1335.29 1304.12 80%
                       
HH3C  3 12 76.27 15 250 1428.37 1394.05 80%
HH3C  5 12 76.27 15.5 260 1477.65 1442.185 80%
HH3C  26 12 76.27 14.5 235 1374.09 1340.915 80%
HH3C  27 12 76.27 14.5 310 1449.09 1415.915 80%
HH3C  28 12 76.27 14.5 285 1424.09 1390.915 80%
HH3C  33 12 76.27 14 TT    #VALUE! 80%
HH3C  36 12 76.27 13.5 235 1295.53 1264.645 80%
HH3C  Pent  12 ------  13 TT    #VALUE! 80%
                       
HH3C  23 14 63.01 14.5 180 1121.05 1093.645 80%
HH3C  31 14 63.01 14 180 1088.6 1062.14 80%
                       
HH3C  11 18 44.95 15.5 85 802.63 781.725 80%
HH3C  33 18 44.95 14 90 738.18 719.3 80%
                       
HH3C  16 20 63.01 15.5 190 1195.95 1166.655 80%
HH3C  20 20 63.01 15 190 1163.5 1135.15 80%
HH3C  32 20 63.01 14 185 1093.6 1067.14 80%
                       
HH3C  6 22 82.25 15.5 TT    #VALUE! 80%
HH3C  8 22 82.25 15.5 255 1568.12 1529.875 80%
HH3C  23 22 82.25 14.5 210 1438.4 1402.625 80%
HH3C  39 22 82.25 13.5 110 1253.69 1220.375 80%
HH3C  40 22 82.25 13.5 110 1253.69 1220.375 80%
HH3C  Pent  22 42.33 13 335 901.8 885.29 80%
                       
HH3C  18 24 71.96 15 160 1271.78 1239.4 80%
HH3C  23 24 71.96 14.5 180 1254.72 1223.42 80%
HH3C  Pent  24 50.59 13 175 852.4 832.67 80%
                       
HH3C  11 26 70.32 15.5 165 1287.66 1254.96 80%
HH3C  25 26 70.32 14.5 165 1215.23 1184.64 80%
HH3C  27 26 70.32 14.5 145 1195.23 1164.64 80%
                       
HH3C  9 28 70.32 15.5 165 1287.66 1254.96 80%
HH3C  16 28 70.32 15.5 135 1257.66 1224.96 80%
                       
HH3C  18 30 71.96 15 165 1276.78 1244.4 80%
HH3C  Pent  30 50.59 13 175 852.4 832.67 80%
                       
HH3C  9 32 82.25 15.5 180 1493.12 1454.875 80%
HH3C  21 32 82.25 14.5 185 1413.4 1377.625 80%
HH3C  24 32 82.25 14.5 170 1398.4 1362.625 80%
HH3C  40 32 82.25 13.5 75 1218.69 1185.375 80%
HH3C  Pent  32 46.88 13 335 962.72 944.44 80%
                       
HH3C  5 34 63.01 15.5 170 1175.95 1146.655 80%
HH3C  20 34 63.01 15 190 1163.5 1135.15 80%
HH3C  33 34 63.01 14 160 1068.6 1042.14 80%
                       
HH3C  25 38 44.95 14.5 95 766.33 746.775 80%
                       
HH3C  3 48 65.52 15 195 1207.28 1177.8 40%

Các chung cư khác