BĐS đô thị

Cập nhật tiến độ Chung cư Mường Thanh Sơn Trà ngày 23/2/2016

Vị trí: 
Võ Nguyên Giáp
Loại BĐS: BĐS đô thị
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật hình ảnh tiến độ dự án Chung cư Mường Thanh Sơn Trà Đà Nẵng ngày 23/2/2016.

 

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-1

 

View mặt đường Võ Nguyên Giáp

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-2

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-3

 

Tiến độ dự án chụp từ trên cao

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-4

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-5

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-6

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-7

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-8

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-9

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-11

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-12

 

tien-do-chung-cu-muong-thanh-son-tra-da-nang-22-3-2016-12

 

Lối đi vào dự án