Chung cư Thanh Hà

Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018

Vị trí: 
Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Mường Thanh - Cienco5
Diện tích: 
68
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Giá: 
12
triệu
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018

 

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0988.306.624

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.


Xem thêm:

 

 

LÔ ĐẤT TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
                       
B1.3 HH03B 3 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,25 896,40
B1.3 HH03B 3 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 3 10 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 3 12 65,3 Tây Đông 12 80% 20 12,31 803,60
B1.3 HH03B 3 14 66,7 Tây Đông 12 80% 20 12,30 820,40
B1.3 HH03B 3 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 65 13,33 892,75
B1.3 HH03B 3 26 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 4 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 4 10 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 4 12 65,3 Tây Đông 12 80% 20 12,31 803,60
B1.3 HH03B 4 14 66,7 Tây Đông 12 80% 20 12,30 820,40
B1.3 HH03B 4 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,81 857,75
B1.3 HH03B 4 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 4 24 66 Đông Tây 12 80% 80 13,21 872,00
B1.3 HH03B 4 26 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 4 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,90 1.186,63
                       
B1.3 HH03B 5 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 5 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,41 897,75
B1.3 HH03B 5 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 5 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
                       
B1.3 HH03B 6 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,39 906,40
B1.3 HH03B 6 4 65,3 Tây Đông 12 80% 30 12,46 813,60
B1.3 HH03B 6 6 66,7 Tây Đông 12 80% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03B 6 16 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 6 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 70 13,41 897,75
B1.3 HH03B 6 24 66 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 6 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
                       
B1.3 HH03B 7 6 66,7 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 7 8 66 Tây Đông 12 80% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03B 7 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
                       
B1.3 HH03B 8 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 100 13,84 936,40
B1.3 HH03B 8 6 66,7 Tây Đông 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 8 8 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 8 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 8 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
                       
B1.3 HH03B 9 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 110 13,99 946,40
B1.3 HH03B 9 6 66,7 Tây Đông 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 9 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 9 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
B1.3 HH03B 9 28 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 10 8 66 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 10 12 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 10 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 10 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 10 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 10 30 66 Đông Tây 12 80% 45 12,68 837,00
                       
B1.3 HH03B 11 4 65,3 Tây Đông 12 80% 35 12,54 818,60
B1.3 HH03B 11 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 11 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 11 26 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 11 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 11 30 66 Đông Tây 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 11 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 12 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 110 13,99 946,40
B1.3 HH03B 12 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 12 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 12 24 66 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 12 28 66,7 Đông Tây 12 80% 45 12,67 845,40
B1.3 HH03B 12 30 66 Đông Tây 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 12 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 14 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 110 13,99 946,40
B1.3 HH03B 14 6 66,7 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 14 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
B1.3 HH03B 14 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
                       
B1.3 HH03B 15 4 65,3 Tây Đông 12 80% 30 12,46 813,60
B1.3 HH03B 15 6 66,7 Tây Đông 12 80% 30 12,45 830,40
B1.3 HH03B 15 8 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 15 10 66 Tây Đông 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 15 14 66,7 Tây Đông 12 80% 30 12,45 830,40
B1.3 HH03B 15 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 15 26 66,7 Đông Tây 12 80% 60 12,90 860,40
B1.3 HH03B 15 28 66,7 Đông Tây 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 15 30 66 Đông Tây 12 80% 40 12,61 832,00
B1.3 HH03B 15 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 16 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 6 66,7 Tây Đông 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 16 10 66 Tây Đông 12 80% 35 12,53 827,00
B1.3 HH03B 16 16 66 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 18 66 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 80 13,55 907,75
B1.3 HH03B 16 22 91,78 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 26 66,7 Đông Tây 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 16 28 66,7 Đông Tây 12 80% 40 12,60 840,40
B1.3 HH03B 16 30 66 Đông Tây 12 80% 30 12,45 822,00
B1.3 HH03B 16 32 91,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
                       
B1.3 HH03B 17 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 65 13,32 901,40
B1.3 HH03B 17 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 17 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 17 28 66,7 Đông Tây 12 80% 35 12,52 835,40
B1.3 HH03B 17 30 66 Đông Tây 12 80% 35 12,53 827,00
                       
B1.3 HH03B 18 4 65,3 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 18 6 66,7 Tây Đông 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B 18 8 66 Tây Đông 12 80% 20 12,30 812,00
B1.3 HH03B 18 18 66 Tây Đông 12 80% 45 12,68 837,00
B1.3 HH03B 18 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 50 13,11 877,75
B1.3 HH03B 18 24 66 Đông Tây 12 80% 65 12,98 857,00
                       
B1.3 HH03B 19 2 67,67 Tây ô góc Đông 12,36 80% 60 13,25 896,40
B1.3 HH03B 19 10 66 Tây Đông 12 80% 15 12,23 807,00
B1.3 HH03B 19 20 66,97 Tây ô góc Đông 12,36 80% 55 13,18 882,75
                       
B1.3 HH03B kiot 8 38,62 Tây Tây 35 80% 900 58,30 2.251,70
B1.3 HH03B kiot 14 37,84 Tây Tây 35 80% 750 54,82 2.074,40
B1.3 HH03B kiot 26 37,46 Tây Tây 35 80% 900 59,03 2.211,10
B1.3 HH03B kiot 28 37,86 Tây Tây 35 80% 900 58,77 2.225,10
B1.3 HH03B kiot 30 55,86 Tây Tây 35 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B kiot 32 45,8 Góc Tây Bắc Tây Bắc 36,05 80% TT #VALUE! #VALUE!
B1.3 HH03B kiot 40 38,63 Đông Đông 30 80% 750 49,41 1.908,90
B1.3 HH03B kiot 42 38,63 Đông Đông 30 80% 750 49,41 1.908,90
B1.3 HH03B kiot 48 34,5 Đông Đông 30 80% 650 48,84 1.685,00
B1.3 HH03B kiot 52 39,79 Đông Đông 30 80% 600 45,08 1.793,70
B1.3 HH03B kiot 56 40,28 Đông Đông 30,9 80% 650 47,04 1.894,65

 

Tag:

Các chung cư khác