Chung cư HH2 Linh Đàm do BEMES làm chủ đầu tư

Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 10/11/2015

Loại BĐS: Chung cư HH2 Linh Đàm do BEMES làm chủ đầu tư
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm mới nhất ngày 10/11/2015, đóng 20% giá trị hợp đồng.

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

 

TÒA TẦNG PHÒNG DiỆN TÍCH HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TiẾN ĐỘ CHÊNH LỆCH TỔNG SỐ TiỀN
HH2A 3 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 190 1.460,76
HH2A 4 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 210 1.480,76
HH2A 6 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 220 1.533,12
HH2A 7 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 210 1.523,12
HH2A 8 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 210 1.523,12
HH2A 9 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 220 1.533,12
HH2A 10 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 240 1.553,12
HH2A 11 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 240 1.553,12
HH2A 12 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 215 1.528,12
HH2A 14 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 210 1.523,12
HH2A 17 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 250 1.520,76
HH2A 18 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 210 1.480,76
HH2A 19 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 205 1.475,76
HH2A 20 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 215 1.485,76
HH2A 23 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 230 1.458,40
HH2A 24 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 230 1.458,40
HH2A 25 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 220 1.448,40
HH2A 27 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 225 1.453,40
HH2A 28 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 200 1.428,40
HH2A 33 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 250 1.436,05
HH2A 31 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 220 1.406,05
HH2A 34 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 190 1.376,05
HH2A 35 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 200 1.386,05
HH2A 36 2 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 180 1.323,69
HH2A 37 2 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 220 1.363,69
HH2A 39 2 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 140 1.283,69
HH2A pent 2 46,88 Tây Bắc 13,39 20% TT #VALUE!
                 
HH2A 4 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 200 1.279,40
HH2A 5 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 6 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 7 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 8 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.340,38
HH2A 9 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.355,38
HH2A 10 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.355,38
HH2A 11 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 235 1.350,38
HH2A 12A 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 230 1.309,40
HH2A 15 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.345,38
HH2A 16 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 17 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 210 1.289,40
HH2A 18 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 19 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 230 1.309,40
HH2A 20 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 21 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 235 1.278,42
HH2A 24 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.263,42
HH2A 26 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.258,42
HH2A 27 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.263,42
HH2A 28 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 235 1.278,42
HH2A 31 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 205 1.212,44
HH2A 32 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 205 1.212,44
HH2A 34 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 210 1.217,44
HH2A 35 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 200 1.207,44
HH2A 37 4 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 195 1.166,46
HH2A 40 4 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 145 1.116,46
HH2A Pent 4 50,59 Tây Bắc 13 20% TT #VALUE!
                 
HH2A 3 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 220 1.274,80
HH2A 5 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.314,96
HH2A 7 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 215 1.304,96
HH2A 11 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 235 1.324,96
HH2A 12 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 200 1.289,96
HH2A 12A 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 230 1.284,80
HH2A 16 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.299,96
HH2A 17 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 215 1.269,80
HH2A 18 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 235 1.289,80
HH2A 20 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 215 1.269,80
HH2A 24 6 70,32 Tây Bắc 14,5 20% TT #VALUE!
HH2A 29 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 225 1.209,48
HH2A 30 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 31 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 205 1.189,48
HH2A 33 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 195 1.179,48
HH2A 34 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 205 1.189,48
HH2A 35 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 205 1.189,48
HH2A 37 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 200 1.149,32
HH2A 38 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 200 1.149,32
HH2A 40 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 165 1.114,32
                 
HH2A 4 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 210 1.264,80
HH2A 7 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.319,96
HH2A 11 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 235 1.324,96
HH2A 14 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.319,96
HH2A 15 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% TT #VALUE!
HH2A 16 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.299,96
HH2A 17 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 215 1.269,80
HH2A 18 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 225 1.279,80
HH2A 19 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 230 1.284,80
HH2A 20 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 210 1.264,80
HH2A 27 8 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.239,64
HH2A 28 8 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.244,64
HH2A 31 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 215 1.199,48
HH2A 32 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 195 1.179,48
HH2A 33 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 200 1.184,48
HH2A 34 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 205 1.189,48
HH2A 35 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 205 1.189,48
HH2A 36 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 210 1.159,32
HH2A 39 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 150 1.099,32
HH2A 40 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 145 1.094,32
HH2A Pent 8 49,44 Tây Bắc 13 20% 210 852,72
                 
HH2A 3 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 225 1.304,40
HH2A 5 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 7 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 8 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 245 1.360,38
HH2A 9 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 245 1.360,38
HH2A 10 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 11 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.355,38
HH2A 14 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 15 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.355,38
HH2A 18 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 19 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 230 1.309,40
                 
HH2A 24 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.273,42
HH2A 25 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 210 1.253,42
HH2A 26 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 250 1.293,42
HH2A 27 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.263,42
HH2A 28 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 235 1.278,42
HH2A 31 10 71,96 Tây Bắc 14 20% 205 1.212,44
HH2A 34 10 71,96 Tây Bắc 14 20% 200 1.207,44
HH2A 35 10 71,96 Tây Bắc 14 20% 210 1.217,44
HH2A 36 10 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 215 1.186,46
HH2A Pent 10 50,59 Tây Bắc 13 20% 185 842,67
                 
HH2A 2 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 265 1.535,76
HH2A 3 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 270 1.540,76
HH2A 7 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 235 1.548,12
HH2A 8 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 220 1.533,12
HH2A 9 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 260 1.573,12
HH2A 10 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 260 1.573,12
HH2A 11 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 260 1.573,12
HH2A 12 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 280 1.593,12
HH2A 14 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 250 1.563,12
HH2A 15 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 235 1.548,12
HH2A 16 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 260 1.573,12
HH2A 17 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 245 1.515,76
HH2A 21 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 270 1.498,40
HH2A 24 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 270 1.498,40
HH2A 26 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 300 1.528,40
HH2A 28 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 260 1.488,40
HH2A 29 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 250 1.436,05
HH2A 31 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 240 1.426,05
HH2A 32 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 265 1.451,05
HH2A 33 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 260 1.446,05
HH2A 34 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 210 1.396,05
HH2A 36 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 220 1.363,69
HH2A 37 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 200 1.343,69
HH2A 38 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 170 1.313,69
HH2A 39 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 160 1.303,69
                 
HH2A 3 14 55,59 Đông Nam 15 20% 235 1.068,85
HH2A 4 14 55,59 Đông Nam 15 20% 235 1.068,85
HH2A 10 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 250 1.111,65
HH2A 11 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 260 1.121,65
HH2A 12A 14 55,59 Đông Nam 15 20% 225 1.058,85
HH2A 16 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 240 1.101,65
HH2A 19 14 55,59 Đông Nam 15 20% 250 1.083,85
HH2A 20 14 55,59 Đông Nam 15 20% 245 1.078,85
HH2A 21 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 22 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 255 1.061,06
HH2A 24 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 270 1.076,06
HH2A 26 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 27 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 29 14 55,59 Đông Nam 14 20% 240 1.018,26
HH2A 31 14 55,59 Đông Nam 14 20% 235 1.013,26
HH2A 32 14 55,59 Đông Nam 14 20% 235 1.013,26
HH2A 33 14 55,59 Đông Nam 14 20% 235 1.013,26
HH2A 34 14 55,59 Đông Nam 14 20% 210 988,26
HH2A 35 14 55,59 Đông Nam 14 20% 225 1.003,26
HH2A 37 14 55,59 Đông Nam 13,5 20% 210 960,47
HH2A 38 14 55,59 Đông Nam 13,5 20% 200 950,47
HH2A Pent 14 37,21 Đông Nam 13 20% 180 663,73
                 
HH2A 7 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 130 834,94
HH2A 12 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 150 854,94
HH2A 14 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 135 839,94
HH2A 15 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 130 834,94
HH2A 17 16 45,48 Đông Nam 15 20% 135 817,20
HH2A 18 16 45,48 Đông Nam 15 20% 140 822,20
HH2A 20 16 45,48 Đông Nam 15 20% 140 822,20
HH2A 24 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 140 799,46
HH2A 26 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 135 794,46
HH2A 28 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 135 794,46
HH2A 29 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 30 16 45,48 Đông Nam 14 20% 140 776,72
HH2A 31 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 33 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 34 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 35 16 45,48 Đông Nam 14 20% 125 761,72
HH2A 36 16 45,48 Đông Nam 13,5 20% 135 748,98
HH2A 37 16 45,48 Đông Nam 13,5 20% 135 748,98
                 
HH2A 5 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 140 844,94
HH2A 14 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 135 839,94
HH2A 15 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2A 16 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 135 839,94
HH2A 17 18 45,48 Tây Bắc 15 20% 140 822,20
HH2A 18 18 45,48 Tây Bắc 15 20% 135 817,20
HH2A 20 18 45,48 Tây Bắc 15 20% 135 817,20
HH2A 21 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 155 814,46
HH2A 23 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 140 799,46
HH2A 26 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 130 789,46
HH2A 27 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 140 799,46
HH2A 29 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 155 791,72
HH2A 31 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 135 771,72
HH2A 32 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 125 761,72
HH2A 34 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 125 761,72
HH2A 35 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 125 761,72
HH2A 36 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 135 771,72
HH2A 37 18 45,48 Tây Bắc 13,5 20% 135 748,98
HH2A Pent 18 45,48 Tây Bắc 13 20% 25 616,24
                 
HH2A 4 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 5 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 250 1.111,65
HH2A 6 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 9 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 245 1.106,65
HH2A 10 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 255 1.116,65
HH2A 16 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.101,65
HH2A 17 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 240 1.073,85
HH2A 18 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 230 1.063,85
HH2A 19 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 20 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 255 1.088,85
HH2A 21 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 22 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 255 1.061,06
HH2A 24 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 25 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 26 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 27 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 30 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 240 1.018,26
HH2A 31 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 260 1.038,26
HH2A 33 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 235 1.013,26
HH2A 34 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 210 988,26
HH2A 35 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 225 1.003,26
HH2A 37 20 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 200 950,47
HH2A 38 20 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 200 950,47
HH2A 40 20 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 165 915,47
                 
HH2A 3 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 450 1.720,76
HH2A 4 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% TT #VALUE!
HH2A 5 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 400 1.670,76
HH2A 6 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 420 1.733,12
HH2A 7 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 370 1.683,12
HH2A 8 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 370 1.683,12
HH2A 9 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 480 1.793,12
HH2A 11 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 390 1.703,12
HH2A 12 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 380 1.693,12
HH2A 12A 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 380 1.650,76
HH2A 14 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 390 1.703,12
HH2A 15 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 350 1.663,12
HH2A 16 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 380 1.693,12
HH2A 17 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 420 1.690,76
HH2A 19 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 360 1.630,76
HH2A 20 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 400 1.670,76
HH2A 21 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% TT #VALUE!
HH2A 22 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 420 1.648,40
HH2A 23 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 400 1.628,40
HH2A 24 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% TT #VALUE!
HH2A 25 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 26 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 28 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 450 1.678,40
HH2A 29 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 450 1.636,05
HH2A 31 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 380 1.566,05
HH2A 33 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% TT #VALUE!
HH2A 34 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 320 1.506,05
HH2A 35 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 320 1.506,05
HH2A 36 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 350 1.493,69
HH2A 37 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 325 1.468,69
HH2A 38 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 300 1.443,69
HH2A 39 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 250 1.393,69
HH2A 40 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 250 1.393,69
                 
HH2A 4 24 71,96 Đông Nam 15 20% 270 1.349,40
HH2A 5 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 260 1.375,38
HH2A 8 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 280 1.395,38
HH2A 11 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 285 1.400,38
HH2A 16 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 280 1.395,38
HH2A 15 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 285 1.400,38
HH2A 19 24 71,96 Đông Nam 15 20% 270 1.349,40
HH2A 20 24 71,96 Đông Nam 15 20% 270 1.349,40
HH2A 21 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 24 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 280 1.323,42
HH2A 25 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 280 1.323,42
HH2A 26 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 28 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 280 1.323,42
HH2A 29 24 71,96 Đông Nam 14 20% 290 1.297,44
HH2A 30 24 71,96 Đông Nam 14 20% 270 1.277,44
HH2A 31 24 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 32 24 71,96 Đông Nam 14 20% 260 1.267,44
HH2A 33 24 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 34 24 71,96 Đông Nam 14 20% 260 1.267,44
HH2A 35 24 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 36 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 260 1.231,46
HH2A 38 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 250 1.221,46
HH2A 39 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 195 1.166,46
HH2A 40 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 190 1.161,46
                 
HH2A 7 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 270 1.359,96
HH2A 8 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 265 1.354,96
HH2A 11 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 12A 26 70,32 Đông Nam 15 20% 260 1.314,80
HH2A 15 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 250 1.339,96
HH2A 16 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 270 1.359,96
HH2A 18 26 70,32 Đông Nam 15 20% 260 1.314,80
HH2A 19 26 70,32 Đông Nam 15 20% 260 1.314,80
HH2A 20 26 70,32 Đông Nam 15 20% 270 1.324,80
HH2A 23 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% 260 1.279,64
HH2A 24 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% 270 1.289,64
HH2A 25 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% 265 1.284,64
HH2A 29 26 70,32 Đông Nam 14 20% 270 1.254,48
HH2A 30 26 70,32 Đông Nam 14 20% 265 1.249,48
HH2A 31 26 70,32 Đông Nam 14 20% 250 1.234,48
HH2A 32 26 70,32 Đông Nam 14 20% 240 1.224,48
HH2A 33 26 70,32 Đông Nam 14 20% 260 1.244,48
HH2A 34 26 70,32 Đông Nam 14 20% 265 1.249,48
HH2A 36 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 255 1.204,32
HH2A 37 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 245 1.194,32
HH2A 39 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 195 1.144,32
HH2A 40 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 170 1.119,32
HH2A Pent 26 49,44 Đông Nam 13 20% 270 912,72
                 
HH2A 4 28 70,32 Đông Nam 15 20% 265 1.319,80
HH2A 7 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 270 1.359,96
HH2A 8 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 280 1.369,96
HH2A 11 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 260 1.349,96
HH2A 15 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 260 1.349,96
HH2A 18 28 70,32 Đông Nam 15 20% 260 1.314,80
HH2A 20 28 70,32 Đông Nam 15 20% 275 1.329,80
HH2A 22 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 285 1.304,64
HH2A 23 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 260 1.279,64
HH2A 24 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 270 1.289,64
HH2A 25 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 275 1.294,64
HH2A 28 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 260 1.279,64
HH2A 29 28 70,32 Đông Nam 14 20% 280 1.264,48
HH2A 31 28 70,32 Đông Nam 14 20% 250 1.234,48
HH2A 33 28 70,32 Đông Nam 14 20% 250 1.234,48
HH2A 34 28 70,32 Đông Nam 14 20% 235 1.219,48
HH2A 35 28 70,32 Đông Nam 14 20% 245 1.229,48
HH2A 37 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 225 1.174,32
HH2A 39 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 195 1.144,32
HH2A 40 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 180 1.129,32
HH2A Pent 28 49,44 Đông Nam 13 20% 270 912,72
                 
HH2A 4 30 71,96 Đông Nam 15 20% 275 1.354,40
HH2A 5 30 71,96 Đông Nam 15,5 20% 255 1.370,38
HH2A 9 30 71,96 Đông Nam 15,5 20% 275 1.390,38
HH2A 12 30 71,96 Đông Nam 15,5 20% 280 1.395,38
HH2A 12A 30 71,96 Đông Nam 15 20% 280 1.359,40
HH2A 15 30 71,96 Đông Nam 15,5 20% 275 1.390,38
HH2A 19 30 71,96 Đông Nam 15 20% 270 1.349,40
HH2A 20 30 71,96 Đông Nam 15 20% 265 1.344,40
HH2A 21 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 22 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 23 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 270 1.313,42
HH2A 26 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% TT #VALUE!
HH2A 28 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 260 1.303,42
HH2A 29 30 71,96 Đông Nam 14 20% 265 1.272,44
HH2A 30 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 31 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 32 30 71,96 Đông Nam 14 20% 255 1.262,44
HH2A 33 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 34 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 35 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 37 30 71,96 Đông Nam 13,5 20% 220 1.191,46
HH2A 38 30 71,96 Đông Nam 13,5 20% 220 1.191,46
HH2A 40 30 71,96 Đông Nam 13,5 20% 190 1.161,46
HH2A Pent 30 50,59 Đông Nam 13 20% 270 927,67
                 
HH2A 3 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 420 1.690,76
HH2A 4 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 310 1.580,76
HH2A 5 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 290 1.603,12
HH2A 6 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 330 1.643,12
HH2A 7 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 330 1.643,12
HH2A 8 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 310 1.623,12
HH2A 9 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 450 1.763,12
HH2A 10 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 310 1.623,12
HH2A 12 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 365 1.678,12
HH2A 12A 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 310 1.580,76
HH2A 14 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 310 1.623,12
HH2A 15 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 350 1.663,12
HH2A 16 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 340 1.653,12
HH2A 17 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 385 1.655,76
HH2A 18 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 320 1.590,76
HH2A 19 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 320 1.590,76
HH2A 21 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% TT #VALUE!
HH2A 22 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 23 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 340 1.568,40
HH2A 24 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 25 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 325 1.553,40
HH2A 26 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 320 1.548,40
HH2A 29 32 82,25 Đông Nam 14,45 20% 340 1.528,51
HH2A 31 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 335 1.521,05
HH2A 32 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% TT #VALUE!
HH2A 33 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 295 1.481,05
HH2A 34 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 300 1.486,05
HH2A 35 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 270 1.456,05
HH2A 36 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 290 1.433,69
HH2A 37 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 280 1.423,69
HH2A 38 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 280 1.423,69
HH2A 39 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 260 1.403,69
HH2A 40 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 230 1.373,69
HH2A Pent 32 46,88 Đông Nam 13,39 20% 340 967,72
                 
HH2A 3 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 5 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 7 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.086,65
HH2A 9 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.086,65
HH2A 10 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
HH2A 12 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.071,65
HH2A 14 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.091,65
HH2A 16 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
HH2A 18 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 210 1.043,85
HH2A 19 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 225 1.058,85
HH2A 20 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 225 1.058,85
HH2A 21 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 23 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.031,06
HH2A 24 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.021,06
HH2A 26 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.021,06
HH2A 27 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.026,06
HH2A 28 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.031,06
HH2A 29 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 215 993,26
HH2A 31 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 210 988,26
HH2A 32 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 205 983,26
HH2A 33 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 200 978,26
HH2A 35 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 195 973,26
HH2A 36 34 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 210 960,47
HH2A 37 34 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 200 950,47
                 
HH2A 5 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 130 868,11
HH2A 6 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 135 873,11
HH2A 9 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 150 888,11
HH2A 14 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 135 873,11
HH2A 15 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 130 868,11
HH2A 16 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 145 883,11
HH2A 17 36 47,62 Tây Bắc 15 20% 145 859,30
HH2A 18 36 47,62 Tây Bắc 15 20% 140 854,30
HH2A 20 36 47,62 Tây Bắc 15 20% 150 864,30
HH2A 24 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 135 825,49
HH2A 25 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 125 815,49
HH2A 28 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 130 820,49
HH2A 29 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 140 806,68
HH2A 31 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 135 801,68
HH2A 32 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 150 816,68
HH2A 34 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 130 796,68
HH2A 35 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 125 791,68
HH2A 39 36 47,62 Tây Bắc 13,5 20% 110 752,87
HH2A Pent 36 47,62 Tây Bắc 13 20% 25 644,06
                 
HH2A 6 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 140 850,52
HH2A 10 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 145 855,52
HH2A 11 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 130 840,52
HH2A 14 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 125 835,52
HH2A 16 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 135 845,52
HH2A 18 38 45,84 Đông Nam 15 20% 135 822,60
HH2A 20 38 45,84 Đông Nam 15 20% 125 812,60
HH2A 21 38 45,84 Đông Nam 14,5 20% 140 804,68
HH2A 26 38 45,84 Đông Nam 14,5 20% 130 794,68
HH2A 29 38 45,84 Đông Nam 14 20% 135 776,76
HH2A 32 38 45,84 Đông Nam 14 20% 130 771,76
HH2A 38 38 45,84 Đông Nam 13,5 20% 125 743,84
                 
HH2A 3 40 55,59 Đông Nam 15 20% 220 1.053,85
HH2A 5 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 220 1.081,65
HH2A 7 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 230 1.091,65
HH2A 9 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 12 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 210 1.071,65
HH2A 12A 40 55,59 Đông Nam 15 20% 210 1.043,85
HH2A 14 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 215 1.076,65
HH2A 21 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 245 1.051,06
HH2A 23 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 24 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 210 1.016,06
HH2A 25 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 210 1.016,06
HH2A 28 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 225 1.031,06
HH2A 29 40 55,59 Đông Nam 14 20% 225 1.003,26
HH2A 30 40 55,59 Đông Nam 14 20% 220 998,26
HH2A 31 40 55,59 Đông Nam 14 20% 210 988,26
HH2A 32 40 55,59 Đông Nam 14 20% 220 998,26
HH2A 33 40 55,59 Đông Nam 14 20% 230 1.008,26
HH2A 34 40 55,59 Đông Nam 14 20% 210 988,26
HH2A 36 40 55,59 Đông Nam 13,5 20% 205 955,47
HH2A 37 40 55,59 Đông Nam 13,5 20% 200 950,47
HH2A 38 40 55,59 Đông Nam 13,5 20% 200 950,47
HH2A pent 40 37,21 Đông Nam 13 20% 180 663,73
                 
HH2A kiot 18 42,62 Đông Nam 28 20% 2 3.193,36
HH2A kiot 24 51,7 Tây Nam 30 20% 1.6 3.151,00
HH2A kiot 26 56,49 Tây Nam 30 20% 1.6 3.294,70
HH2A kiot 28 56,49 Tây Nam 30 20% 2.06 3.754,70
HH2A kiot 36 46,4 Tây Nam 30 20% 3.55 4.942,00

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015 Thỏa thuận 13/10/2015
Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015 Thỏa thuận 13/08/2015
Bảng giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14-7-2015 Thỏa thuận 14/07/2015
Căn hộ HH2B Linh Đàm ngày 7-7-2015 Thỏa thuận 07/07/2015