Dự án Nha Trang

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/11/2015

Loại BĐS: Dự án Nha Trang
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm mới nhất ngày 10/11/2015, đóng 40% giá trị hợp đồng.

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

TÒA TẦNG PHÒNG DiỆN TÍCH HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TiẾN ĐỘ CHÊNH LỆCH TỔNG SỐ TiỀN
HH2C 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 185 1.363,37
HH2C 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 230 1.447,65
HH2C 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 200 1.417,65
HH2C 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 235 1.452,65
HH2C 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 230 1.447,65
HH2C 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 235 1.452,65
HH2C 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 235 1.452,65
HH2C 14 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 200 1.417,65
HH2C 15 2 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 225 1.442,65
HH2C 18 2 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 220 1.398,37
HH2C 20 2 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 225 1.403,37
HH2C 25 2 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 220 1.359,09
HH2C 30 2 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 220 1.319,81
HH2C 31 2 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 225 1.324,81
HH2C 36 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 220 1.280,53
HH2C 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 180 1.240,53
HH2C 38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 200 1.260,53
HH2C 39 2 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 170 1.230,53
HH2C pent 2 42,33 Đông Bắc 13,39 40% 280 846,80
                 
HH2C 2 4 69,33 Đông Bắc 15 40% 200 1.239,95
HH2C 24 4 67,04 Đông Bắc 14,5 40% 210 1.182,08
HH2C 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 40% 200 1.172,08
HH2C 35 4 67,04 Đông Bắc 14 40% 190 1.128,56
HH2C 40 4 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 140 1.045,04
HH2C pent 4 45,68 Đông Bắc 13 40% 170 763,84
                 
HH2C 2 6 58,87 Đông Bắc 15,45 40% 195 1.104,54
HH2C 35 6 65,52 Đông Bắc 14 40% 180 1.097,28
                 
HH2C 2 8 58,87 Tây Nam 15,45 40% TT #VALUE!
HH2C 18 8 65,52 Đông Bắc 15 40% TT #VALUE!
HH2C 32 8 65,52 Đông Bắc 14 40% 210 1.127,28
HH2C 33 8 65,52 Đông Bắc 14 40% 190 1.107,28
HH2C Pent 8 44,64 Đông Bắc 13 40% 165 745,32
                 
HH2C 2 10 69,33 Tây Nam 15 40% TT #VALUE!
HH2C 35 10 67,04 Đông Bắc 14 40% 185 1.123,56
HH2C 39 10 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 160 1.065,04
HH2C Pent 10 45,68 Đông Bắc 13 40% 165 758,84
                 
HH2C 6 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 170 1.387,65
HH2C 8 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 185 1.402,65
HH2C 11 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 185 1.402,65
HH2C 12 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 190 1.407,65
HH2C 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 175 1.392,65
HH2C 16 12 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 195 1.412,65
HH2C 23 12 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 185 1.324,09
HH2C 27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 200 1.339,09
HH2C 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 180 1.279,81
HH2C 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 160 1.259,81
HH2C 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 155 1.215,53
HH2C 39 12 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 150 1.210,53
HH2C pent 12 42,33 Đông Bắc 13,39 40% 245 811,80
                 
HH2C 5 14 55,63 Tây Nam 15,5 40% 160 1.022,27
HH2C 14 14 55,59 Tây Nam 15,5 40% 215 1.076,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Nam 15,5 40% 220 1.081,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Nam 15 40% 205 1.038,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Nam 15 40% 220 1.053,85
HH2C 27 14 55,59 Tây Nam 14,5 40% 220 1.026,06
HH2C 31 14 55,59 Tây Nam 14 40% 225 1.003,26
HH2C 34 14 55,59 Tây Nam 14 40% 205 983,26
HH2C 35 14 55,59 Tây Nam 14 40% 200 978,26
HH2C 36 14 55,59 Tây Nam 13,5 40% 220 970,47
HH2C 37 14 55,59 Tây Nam 13,5 40% 190 940,47
HH2C Pent 14 37,21 Tây Nam 13 40% 155 638,73
                 
HH2C 7 16 45,48 Tây Nam 15,5 40% 130 834,94
HH2C 14 16 45,48 Tây Nam 15,5 40% 135 839,94
HH2C 40 16 45,48 Tây Nam 13,5 40% 100 713,98
                 
HH2C 12 18 45,48 Đông Bắc 15,5 40% 125 829,94
HH2C 14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 40% 135 839,94
HH2C 20 18 45,48 Đông Bắc 15 40% 130 812,20
HH2C 21 18 45,48 Đông Bắc 14,5 40% 130 789,46
HH2C 24 18 45,48 Đông Bắc 14,5 40% 140 799,46
HH2C 33 18 45,48 Đông Bắc 14 40% 130 766,72
                 
HH2C 12A 20 55,59 Đông Bắc 15 40% 270 1.103,85
HH2C 16 20 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 220 1.081,65
HH2C 18 20 55,59 Đông Bắc 15 40% 220 1.053,85
HH2C 27 20 55,59 Đông Bắc 14,5 40% 220 1.026,06
HH2C 28 20 55,59 Đông Bắc 14,5 40% 210 1.016,06
HH2C 30 20 55,59 Đông Bắc 14 40% 210 988,26
HH2C 31 20 55,59 Đông Bắc 14 40% 225 1.003,26
HH2C 33 20 55,59 Đông Bắc 14 40% 220 998,26
HH2C 34 20 55,59 Đông Bắc 14 40% 205 983,26
HH2C 36 20 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 220 970,47
HH2C 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 195 945,47
HH2C Pent 20 37,21 Đông Bắc 13 40% 180 663,73
                 
HH2C 4 22 75,24 Tây Nam 15 40% 235 1.363,60
HH2C 6 22 76,27 Tây Nam 15,965 40% 310 1.527,65
HH2C 11 22 76,27 Tây Nam 15,965 40% 290 1.507,65
HH2C 12 22 76,27 Tây Nam 15,965 40% 305 1.522,65
HH2C 12A 22 76,27 Tây Nam 15,45 40% 260 1.438,37
HH2C 14 22 76,27 Tây Nam 15,965 40% 250 1.467,65
HH2C 16 22 76,27 Tây Nam 15,965 40% 305 1.522,65
HH2C 26 22 76,27 Tây Nam 14,935 40% 300 1.439,09
HH2C 28 22 76,27 Tây Nam 14,935 40% 290 1.429,09
HH2C 34 22 76,27 Tây Nam 14,42 40% 285 1.384,81
HH2C 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 40% 255 1.315,53
HH2C 38 22 76,27 Tây Nam 13,905 40% 255 1.315,53
HH2C pent 22 42,33 Tây Nam 13,39 40% 305 871,80
                 
HH2C 7 24 67,04 Tây Nam 15,5 40% 270 1.309,12
HH2C 12A 24 67,04 Tây Nam 15 40% 255 1.260,60
HH2C 14 24 67,04 Tây Nam 15,5 40% 260 1.299,12
HH2C 31 24 67,04 Tây Nam 14 40% 285 1.223,56
HH2C 34 24 67,04 Tây Nam 14 40% 230 1.168,56
HH2C 35 24 67,04 Tây Nam 14 40% 260 1.198,56
HH2C 40 24 67,04 Tây Nam 13,5 40% 190 1.095,04
HH2C Pent 24 45,68 Tây Nam 13 40% 270 863,84
                 
HH2C 7 26 65,52 Tây Nam 15,5 40% 275 1.290,56
HH2C 16 26 65,52 Tây Nam 15,5 40% 270 1.285,56
HH2C 23 26 65,52 Tây Nam 14,5 40% 275 1.225,04
HH2C 24 26 65,52 Tây Nam 14,5 40% 265 1.215,04
HH2C 27 26 65,52 Tây Nam 14,5 40% 270 1.220,04
HH2C 29 26 65,52 Tây Nam 14 40% 265 1.182,28
HH2C 32 26 65,52 Tây Nam 14 40% 260 1.177,28
HH2C 33 26 65,52 Tây Nam 14 40% 240 1.157,28
HH2C 34 26 65,52 Tây Nam 14 40% 250 1.167,28
HH2C 35 26 65,52 Tây Nam 14 40% 235 1.152,28
HH2C 38 26 65,52 Tây Nam 13,5 40% 190 1.074,52
HH2C 40 26 65,52 Tây Nam 13,5 40% 170 1.054,52
                 
HH2C 20 28 65,52 Tây Nam 15 40% 280 1.262,80
HH2C 27 28 65,52 Tây Nam 14,5 40% 260 1.210,04
HH2C 32 28 65,52 Tây Nam 14 40% 260 1.177,28
HH2C 34 28 65,52 Tây Nam 14 40% 250 1.167,28
HH2C 35 28 65,52 Tây Nam 14 40% 235 1.152,28
HH2C 37 28 65,52 Tây Nam 13,5 40% 210 1.094,52
HH2C 38 28 65,52 Tây Nam 13,5 40% 215 1.099,52
HH2C 40 28 65,52 Tây Nam 13,5 40% 165 1.049,52
                 
HH2C 14 30 67,04 Tây Nam 15,5 40% 260 1.299,12
HH2C 27 30 67,04 Tây Nam 14,5 40% 265 1.237,08
HH2C 29 30 67,04 Tây Nam 14 40% 280 1.218,56
HH2C 31 30 67,04 Tây Nam 14 40% 285 1.223,56
HH2C 32 30 67,04 Tây Nam 14 40% 255 1.193,56
HH2C 34 30 67,04 Tây Nam 14 40% 230 1.168,56
HH2C 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 40% 260 1.165,04
HH2C 37 30 67,04 Tây Nam 13,5 40% 240 1.145,04
HH2C 38 30 67,04 Tây Nam 13,5 40% 225 1.130,04
HH2C Pent 30 45,68 Tây Nam 13 40% 285 878,84
                 
HH2C 12 32 76,27 Tây Nam 15,965 40% 310 1.527,65
HH2C 14 32 76,27 Tây Nam 15,965 40% 310 1.527,65
HH2C 15 32 76,27 Tây Nam 15,965 40% 310 1.527,65
HH2C 16 32 76,27 Tây Nam 15,965 40% 310 1.527,65
HH2C 29 32 76,27 Tây Nam 14,42 40% 295 1.394,81
HH2C 36 32 76,27 Tây Nam 13,905 40% 295 1.355,53
HH2C 38 32 76,27 Tây Nam 13,905 40% 310 1.370,53
HH2C pent 32 42,33 Tây Nam 13,39 40% TT #VALUE!
                 
HH2C 4 34 55,59 Đông Bắc 15 40% 225 1.058,85
HH2C 5 34 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 235 1.096,65
HH2C 12A 34 55,59 Đông Bắc 15 40% 245 1.078,85
HH2C 16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 245 1.106,65
HH2C 20 34 55,59 Đông Bắc 15 40% 255 1.088,85
HH2C 28 34 55,59 Đông Bắc 14,5 40% 250 1.056,06
HH2C 29 34 55,59 Đông Bắc 14 40% 225 1.003,26
HH2C 30 34 55,59 Đông Bắc 14 40% 220 998,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Bắc 14 40% 235 1.013,26
HH2C 34 34 55,59 Đông Bắc 14 40% 250 1.028,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Bắc 14 40% 240 1.018,26
HH2C 36 34 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 240 990,47
HH2C 37 34 55,59 Đông Bắc 13,5 40% 215 965,47
HH2C pent 34 37,21 Đông Bắc 13 40% 205 688,73
                 
HH2C 12A 36 47,62 Đông Bắc 15 40% 135 849,30
HH2C 14 36 47,62 Đông Bắc 15,5 40% 135 873,11
HH2C 15 36 47,62 Đông Bắc 15,5 40% 145 883,11
HH2C 16 36 47,62 Đông Bắc 15,5 40% 145 883,11
HH2C 26 36 47,62 Đông Bắc 14,5 40% 150 840,49
HH2C 28 36 47,62 Đông Bắc 14,5 40% 150 840,49
HH2C 30 36 47,62 Đông Bắc 14 40% 155 821,68
HH2C 32 36 47,62 Đông Bắc 14 40% 135 801,68
HH2C 36 36 47,62 Đông Bắc 13,5 40% 130 772,87
HH2C 40 36 47,62 Đông Bắc 13,5 40% 135 777,87
                 
HH2C 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 40% 135 845,52
HH2C 12A 38 45,84 Tây Nam 15 40% 135 822,60
HH2C 14 38 45,84 Tây Nam 15,5 40% 135 845,52
HH2C 28 38 45,84 Tây Nam 14,5 40% 140 804,68
HH2C 36 38 45,84 Tây Nam 13,5 40% 130 748,84
                 
HH2C 3 40 55,59 Tây Nam 15 40% 235 1.068,85
HH2C 9 40 55,59 Tây Nam 15,5 40% 235 1.096,65
HH2C 12A 40 55,59 Tây Nam 15 40% 230 1.063,85
HH2C 15 40 55,59 Tây Nam 15,5 40% 248 1.109,65
HH2C 16 40 55,59 Tây Nam 15,5 40% 245 1.106,65
HH2C 19 40 55,59 Tây Nam 15 40% 240 1.073,85
HH2C 20 40 55,59 Tây Nam 15 40% 245 1.078,85
HH2C 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 40% 265 1.071,06
HH2C 26 40 55,59 Tây Nam 14,5 40% 240 1.046,06
HH2C 28 40 55,59 Tây Nam 14,5 40% 250 1.056,06
HH2C 31 40 55,59 Tây Nam 14 40% 240 1.018,26
HH2C 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 40% 235 985,47
HH2C 39 40 55,59 Tây Nam 13,5 40% 200 950,47
                 
HH2C 4 42 58,87 Đông Bắc 15,45 40% 165 1.074,54
                 
HH2C 4 46 53,24 Đông Bắc 15,45 40% 135 957,56
                 
HH2C 3 48 58,87 Tây Nam 15,45 40% 235 1.144,54
HH2C 4 48 58,87 Tây Nam 15,45 40% 255 1.164,54
HH2C 5 48 58,87 Tây Nam 15,965 40% 245 1.184,86
              `  
HH2C kiot 4 31,36 Đông Bắc 30 40% 1.8 2.740,80
HH2C kiot 26 41,42 Tây Nam 28 40% 1.6 2.759,76