Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%

Chung cư HH4B Linh Đàm cập nhật ngày 1-8-2014

Chung cư HH4B Linh Đàm cập nhật ngày 1-8-2014

Vị trí: 
Khu đô thị Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
BEMES
Loại BĐS: Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%
Thông tin thêm về dự án: 

Tiến độ Chung cư HH4B đổ sàn tầng 3; đang đóng 20% giá trị căn hộ; dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2015.

 

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 45m; thiết kế 1PN.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 16 45,55 15 TN TB 45
4 18 45,55 15 ĐB TB 45
4 36 45,55 15 ĐB ĐN 50
5 16 45,55 15 TN TB 40
5 18 45,55 15,5 ĐB TB 45
5 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
6 16 45,55 15,5 TN TB 45
6 18 45,55 15,5 ĐB TB 45
6 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
9 16 45,55 15,5 TN TB 45
10 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
12 16 45,55 15,5 TN TB 45
12 18 45,55 15,5 ĐB TB 45
12A 16 45,55 15 TN TB 45
12A 38 45,55 15 TN ĐN 50
14 18 45,55 15,5 ĐB TB 40
15 18 45,55 15,5 ĐB TB 60
15 38 45,55 15,5 TN ĐN 45
19 16 45,55 15 TN TB 60
19 18 45,55 15 ĐB TB 60
20 38 45,55 15 TN ĐN 60
23 18 45,55 14,5 ĐB TB 75
26 18 45,55 14,5 ĐB TB 55
27 16 45,55 14,5 TN TB 55
27 18 45,55 14,5 ĐB TB 55
29 18 45,55 14 ĐB TB 55
30 18 45,55 14 ĐB TB 60
32 16 45,55 14 TN TB 50
32 18 45,55 14 ĐB TB 50
32 38 45,55 14 TN ĐN 50
33 38 45,55 14 TN ĐN 55
35 16 45,55 14 TN TB 40
35 18 45,55 14 ĐB TB 40

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 56,52m; thiết kế 2PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 28 56,52 15 TB ĐB 75
7 26 56,52 15,5 TB ĐB 90
7 28 56,52 15,5 TB ĐB 90
10 28 56,52 15,5 TB ĐB 110
12 26 56,52 15,5 TB ĐB 130
14 26 56,52 15,5 TB ĐB 110
14 28 56,52 15,5 TB ĐB 110
15 26 56,52 15,5 TB ĐB 125
17 26 56,52 15 TB ĐB 95
20 26 56,52 15 TB ĐB 115
20 28 56,52 15 TB ĐB 115
22 28 56,52 14,5 TB ĐB 150
25 28 56,52 14,5 TB ĐB 150
29 28 56,52 14,5 TB ĐB 100
31 26 56,52 14 TB ĐB 145
32 28 56,52 14 TB ĐB 120
33 26 56,52 14 TB ĐB 100
33 28 56,52 14 TB ĐB 100
34 26 56,52 14 TB ĐB 85
35 26 56,52 14 TB ĐB 90

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 57,83m; thiết kế 2PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 24 57,83 15 TB ĐB 85
3 30 57,83 15 TB ĐB 85
10 24 57,83 15,5 TB ĐB 120
12 30 57,83 15,5 TB ĐB 135
12A 30 57,83 15 TB ĐB 85
14 24 57,83 15,5 TB ĐB 110
15 30 57,83 15,5 TB ĐB 130
17 24 57,83 15,5 TB ĐB 100
17 30 57,83 15 TB ĐB 100
18 30 57,83 15 TB ĐB 130
19 30 57,83 15 TB ĐB 165
19 24 57,83 15 TB ĐB 135
20 24 57,83 15 TB ĐB 115
22 30 57,83 14,5 TB ĐB 160
25 24 57,83 14,5 TB ĐB 160
31 24 57,83 14 TB ĐB 145
31 30 57,83 14 TB ĐB 145
34 24 57,83 14 TB ĐB 90
35 24 57,83 14 TB ĐB 75
35 30 57,83 14 TB ĐB 120

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 62,97m; thiết kế 2PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 14 55,97 15 ĐB TN 80
3 20 62,53 15 TB TN 90
3 34 62,53 15 TB ĐN 120
4 14 62,53 15 ĐB TN 95
4 20 62,53 15 TB TN 90
5 34 62,53 15,5 TB ĐN 140
6 14 62,53 15,5 ĐB TN 100
6 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 165
7 14 62,53 15,5 ĐB TN 110
7 20 62,53 15,5 TB TN 110
7 34 62,53 15,5 TB ĐN 155
9 14 62,53 15,5 ĐB TN 100
9 20 62,53 15,5 TB TN 110
10 20 62,53 15,5 TB TN 100
12 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 165
12A 20 62,53 15 TB TN 95
15 14 62,53 15,5 ĐB TN 130
16 14 62,53 15,5 ĐB TN 145
17 14 62,53 15,5 ĐB TN 105
18 20 62,53 15 TB TN 120
18 34 62,53 15 TB ĐN 170
18 40 62,53 15 ĐB ĐN 170
19 20 62,53 15 TB TN 135
20 14 62,53 15 ĐB TN 135
22 40 62,53 14,5 ĐB ĐN 185
23 14 62,53 14,5 ĐB TN 145
23 20 62,53 14,5 TB TN 145
24 34 62,53 14,5 TB ĐN 180
24 14 62,53 14,5 ĐB TN 155
30 14 62,53 14 ĐB TN 130
33 14 62,53 14 ĐB TN 115
33 20 62,53 14 TB TN 120
34 20 62,53 14 TB TN 85

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 65,52m; thiết kế 2PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
2 6 65,52 15 TB TN 70
4 6 65,52 15 TB TN 70
8 6 65,52 15,5 TB TN 120
14 6 65,52 15,5 TB TN 100
14 8 65,52 15,5 TB TN 100
15 6 65,52 15,5 TB TN 125
15 8 65,52 15,5 TB TN 125
17 6 65,52 15 TB TN 95
20 8 65,52 15 TB TN 130
20 6 65,52 15 TB TN 130
24 8 65,52 14,5 TB TN 135
25 6 65,52 14,5 TB TN 110
27 6 65,52 14,5 TB TN 90
27 8 65,52 14,5 TB TN 100
29 6 65,52 14 TB TN 95
30 6 65,52 14 TB TN 110
33 6 65,52 14 TB TN 95
33 8 65,52 14 TB TN 95

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 67,04m; thiết kế 2PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 10 67,04 15 TB TN 80
4 4 67,04 15 TB TN 80
14 4 67,04 15,5 TB TN 100
14 10 67,04 15,5 TB TN 100
15 4 67,04 15,5 TB TN 125
15 10 67,04 15,5 TB TN 125
16 4 67,04 15,5 TB TN 90
16 10 67,04 15,5 TB TN 90
17 4 67,04 15,5 TB TN 110
19 4 67,04 15 TB TN 135
20 4 67,04 15 TB TN 135
20 10 67,04 15 TB TN 130
24 4 67,04 14,5 TB TN 135
24 10 67,04 14,5 TB TN 135
27 4 67,04 14,5 TB TN 100
29 4 67,04 14 TB TN 100
30 4 67,04 14 TB TN 115
30 10 67,04 14 TB TN 115
32 10 67,04 14 TB TN 95
33 4 67,04 14 TB TN 95
33 10 67,04 14 TB TN 95
18 4 67,04 15 TB TN 105

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 70,36m; thiết kế 2PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 32 70,36 15,45 TB Đ góc 130
6 32 70,36 15,965 TB Đ góc 180
8 22 70,36 15,965 TB N góc 170
9 32 70,36 15,965 TB Đ góc 185
15 32 70,36 15,965 TB Đ góc 190
18 32 70,36 15,45 TB Đ góc 190
19 22 70,36 15,45 TB N góc 165
19 32 70,36 15,45 TB Đ góc 180
20 32 70,36 15,45 TB Đ góc 205
22 22 70,36 14,965 TB N góc 210
22 32 70,36 14,965 TB Đ góc 220
23 22 70,36 14,965 TB N góc 170
25 22 70,36 14,965 TB N góc 170
25 32 70,36 14,965 TB Đ góc 210
26 22 70,36 14,965 TB N góc 170
29 22 70,36 14,42 TB N góc 130
30 22 70,36 14,42 TB N góc 145
30 32 70,36 14,42 TB Đ góc 180
31 32 70,36 14,42 TB Đ góc 190
32 32 70,36 14,42 TB Đ góc 155
33 22 70,36 14,42 TB N góc 135
34 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 32 70,36 14,42 TB Đ góc 130

Căn hộ HH4b Linh Đàm; diện tích 76,27m; thiết kế 3PN.


Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
6 2 76,27 15,965 TN ĐN 185
6 12 76,27 15,965 TN TB 160
7 12 76,27 15,965 TN TB 165
9 12 76,27 15,965 TN TB 160
15 12 76,27 15,965 TN TB 175
17 2 76,27 15,45 TN ĐN 170
17 12 76,27 15,45 TN TB 150
18 2 76,27 15,45 TN ĐN 195
18 12 76,27 15,45 TN TB 140
19 12 76,27 15,45 TN TB 165
20 12 76,27 15,45 TN TB 165
23 2 76,27 14,965 TN ĐN 210
24 2 76,27 14,965 TN ĐN 210
24 12 76,27 14,965 TN TB 170
25 12 76,27 14,965 TN TB 160
27 2 76,27 14,42 TN ĐN 200
28 12 76,27 14,965 TN TB 175
29 2 76,27 14,42 TN ĐN 190
29 12 76,27 14,42 TN TB 145
32 12 76,27 14,42 TN TB 180
33 2 76,27 14,42 TN ĐN 145
33 12 76,27 14,42 TN TB 120
34 2 76,27 14,42 TN ĐN 135
35 12 76,27 14,42 TN TB 100

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Thông tin thêm:

 

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015