Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%

Chung cư HH4B Linh Đàm đóng 20%

Chung cư HH4B Linh Đàm đóng 20% GTHĐ đang giao dịch 21-8-2014

Vị trí: 
Chung cư HH4 Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
BEMES
Loại BĐS: Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%
Thông tin thêm về dự án: 

 

Căn hộ HH4B Linh Đàm; 45,55m2; thiết kế 1 phòng ngủ.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 16 45,55 15 TN TB 45
4 18 45,55 15 ĐB TB 45
4 36 45,55 15 ĐB ĐN 50
5 16 45,93 15 TN TB 30
5 18 45,55 15,5 ĐB TB 45
5 38 45,55 15,5 TN ĐN 55
6 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
9 16 45,55 15,5 TN TB 45
10 16 45,55 15,5 TN TB 45
10 18 45,55 15,5 ĐB TB 45
12 16 45,55 15,5 TN TB 45
12 18 45,55 15,5 ĐB TB 45
12A 16 45,55 15 TN TB 45
12A 38 45,55 15 TN ĐN 50
15 18 45,55 15,5 ĐB TB 60
19 16 45,55 15 TN TB 60
19 18 45,55 15 ĐB TB 60
20 38 45,55 15 TN ĐN 60
23 18 45,55 14,5 ĐB TB 75
30 18 45,55 14 ĐB TB 60
32 16 45,55 14 TN TB 45
32 18 45,55 14 ĐB TB 45
32 38 45,55 14 TN ĐN 55
33 38 45,55 14 TN ĐN 45

 

Căn hộ HH4B Linh Đàm; 56,52m2; thiết kế 2 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
7 26 56,52 15,5 TB ĐB 80
7 28 56,52 15,5 TB ĐB 80
10 28 56,52 15,5 TB ĐB 110
15 26 56,52 15,5 TB ĐB 125
17 26 56,52 15 TB ĐB 95
20 26 56,52 15 TB ĐB 115
20 28 56,52 15 TB ĐB 115
25 28 56,52 14,5 TB ĐB 150
26 28 56,52 14,5 TB ĐB 135
27 28 56,52 14,5 TB ĐB 125
31 26 56,52 14 TB ĐB 145
32 26 56,52 14 TB ĐB 110
32 28 56,52 14 TB ĐB 120
33 26 56,52 14 TB ĐB 100
33 28 56,52 14 TB ĐB 100
34 26 56,52 14 TB ĐB 90
35 26 56,52 14 TB ĐB 90

 

Căn hộ HH4B Linh Đàm; 57,83m2; thiết kế 2 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
6 24 57,83 15,5 TB ĐB 100
3 24 57,83 15 TB ĐB 85
3 30 57,83 15 TB ĐB 85
7 30 57,83 15,5 TB ĐB 115
9 24 57,83 15,5 TB ĐB 95
10 24 57,83 15,5 TB ĐB 120
12 30 57,83 15,5 TB ĐB 135
15 30 57,83 15,5 TB ĐB 130
17 24 57,83 15 TB ĐB 100
17 30 57,83 15 TB ĐB 100
18 30 57,83 15 TB ĐB 120
19 30 57,83 15 TB ĐB 165
19 24 57,83 15 TB ĐB 135
20 24 57,83 15 TB ĐB 115
21 30 57,83 14,5 TB ĐB 135
22 30 57,83 14,5 TB ĐB 160
24 30 57,83 14,5 TB ĐB 110
25 30 57,83 14,5 TB ĐB 120
25 24 57,83 14,5 TB ĐB 160
31 24 57,83 14 TB ĐB 145
31 30 57,83 14 TB ĐB 145
34 24 57,83 14 TB ĐB 90
35 30 57,83 14 TB ĐB 120

 

Căn hộ HH4B Linh Đàm; 62,53m2; thiết kế 2 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 14 55,97 15 ĐB TN 80
3 20 62,53 15 TB TN 90
3 34 62,53 15 TB ĐN 120
4 14 55,97 15 ĐB TN 85
4 20 62,53 15 TB TN 90
5 20 62,53 15,5 TB TN 90
6 34 62,53 15,5 TB ĐN 160
6 14 62,53 15,5 ĐB TN 100
6 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 160
7 14 62,53 15,5 ĐB TN 110
7 20 62,53 15,5 TB TN 110
7 34 62,53 15,5 TB ĐN 155
9 14 62,53 15,5 ĐB TN 100
9 20 62,53 15,5 TB TN 100
9 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 160
10 14 62,53 15,5 ĐB TN 90
10 20 62,53 15,5 TB TN 100
12 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 165
12A 20 62,53 15 TB TN 95
14 34 62,53 15,5 TB ĐN 165
15 14 62,53 15,5 ĐB TN 120
16 14 62,53 15,5 ĐB TN 145
16 20 62,53 15,5 TB TN 100
16 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 180
17 14 62,53 15 ĐB TN 105
18 20 62,53 15 TB TN 120
18 34 62,53 15 TB ĐN 170
18 40 62,53 15 ĐB ĐN 170
20 14 62,53 15 ĐB TN 135
21 14 62,53 14,5 ĐB TN 135
22 40 62,53 14,5 ĐB ĐN 185
23 14 62,53 14,5 ĐB TN 145
23 20 62,53 14,5 TB TN 145
24 14 62,53 14,5 ĐB TN 155
30 14 62,53 14 ĐB TN 130
33 14 62,53 14 ĐB TN 115
33 20 62,53 14 TB TN 120
34 20 62,53 14 TB TN 85
35 20 62,53 14 TB TN 90


Căn hộ HH4B Linh Đàm; 67,045,52m2; thiết kế 2 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
7 8 65,52 15,5 TB TN 80
8 6 65,52 15,5 TB TN 120
10 6 65,52 15,5 TB TN 80
10 8 65,52 15,5 TB TN 80
17 6 65,52 15 TB TN 95
20 6 65,52 15 TB TN 110
20 8 65,52 15 TB TN 115
21 8 65,52 14,5 TB TN 125
21 6 65,52 14,5 TB TN 125
25 6 65,52 14,5 TB TN 110
27 6 65,52 14,5 TB TN 90
27 8 65,52 14,5 TB TN 95
30 6 65,52 14 TB TN 110
32 8 65,52 14 TB TN 90
33 6 65,52 14 TB TN 85
33 8 65,52 14 TB TN 85

 

Căn hộ HH4B Linh Đàm; 67,04m2; thiết kế 2 phòng ngủ.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 10 67,04 15 TB TN 80
6 4 67,04 15 TB TN 90
10 4 67,04 15,5 TB TN 90
16 4 67,04 15,5 TB TN 70
16 10 67,04 15,5 TB TN 80
17 4 67,04 15,5 TB TN 110
19 4 67,04 15 TB TN 135
20 4 67,04 15 TB TN 135
20 10 67,04 15 TB TN 120
21 10 67,04 14,5 TB TN 135
27 4 67,04 14,5 TB TN 99
30 4 67,04 14 TB TN 115
30 10 67,04 14 TB TN 115
31 10 67,04 14 TB TN 110
32 10 67,04 14 TB TN 95
33 4 67,04 14 TB TN 85
33 10 67,04 14 TB TN 85

 

Căn góc 70,36m2 HH4B Linh Đàm thiết kế 2 phòng ngủ

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 32 70,36 15,45 TB Đ góc 130
6 32 70,36 15,965 TB Đ góc 180
7 32 70,36 15,965 TB Đ góc 165
8 22 70,36 15,965 TB N góc 170
9 32 70,36 15,965 TB Đ góc 185
11 22 70,36 15,965 TB N góc 145
15 32 70,36 15,965 TB Đ góc 190
18 32 70,36 15,45 TB Đ góc 190
19 22 70,36 15,45 TB N góc 165
19 32 70,36 15,45 TB Đ góc 190
20 32 70,36 15,45 TB Đ góc 200
21 22 70,36 14,965 TB N góc 170
22 22 70,36 14,965 TB N góc 210
22 32 70,36 14,965 TB Đ góc 220
23 22 70,36 14,965 TB N góc 170
24 22 70,36 14,965 TB N góc 155
25 22 70,36 14,965 TB N góc 170
25 32 70,36 14,965 TB Đ góc 210
26 22 70,36 14,965 TB N góc 170
26 32 70,36 14,965 TB Đ góc 210
29 22 70,36 14,42 TB N góc 129
30 22 70,36 14,42 TB N góc 145
30 32 70,36 14,42 TB Đ góc 180
31 32 70,36 14,42 TB Đ góc 190
32 32 70,36 14,42 TB Đ góc 155
33 22 70,36 14,42 TB N góc 135
34 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 32 70,36 14,42 TB Đ góc 130

 

Căn góc 76,27m2 HH4B Linh Đàm thiết kế 3 phòng ngủ

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
6 2 76,27 15,965 TN ĐN 185
6 12 76,27 15,965 TN TB 160
7 12 76,27 15,965 TN TB 150
8 12 76,27 15,965 TN TB 180
9 12 76,27 15,965 TN TB 160
10 12 76,27 15,965 TN TB 170
17 2 76,27 15,45 TN ĐN 170
17 12 76,27 15,45 TN TB 150
18 2 76,27 15,45 TN ĐN 195
19 12 76,27 15,45 TN TB 165
20 12 76,27 15,45 TN TB 155
24 12 76,27 14,965 TN TB 170
25 12 76,27 14,965 TN TB 160
27 2 76,27 14,42 TN ĐN 200
28 12 76,27 14,965 TN TB 175
29 2 76,27 14,42 TN ĐN 190
29 12 76,27 14,42 TN TB 139
33 2 76,27 14,42 TN ĐN 145
34 12 76,27 14,42 TN TB 140
34 2 76,27 14,42 TN ĐN 135
35 12 76,27 14,42 TN TB 100

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 

 

 

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

 

 

 

 

 

 

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015