Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%

Chung cư HH4C Linh Đàm - Hà Nội danh sách cập nhật ngày 24-07-2014

Chung cư HH4C Linh Đàm - Hà Nội danh sách cập nhật ngày 24-07-2014

Vị trí: 
Khu đô thị Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
BEMES
Loại BĐS: Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%
Thông tin thêm về dự án: 

Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm - Hà Nội danh sách cập nhật ngày 24-07-2014. Tiến đổ xây dựng đổ sàn tầng 5, đóng 20% giá trị hợp đồng.

 

Chung cư HH4C; căn hộ 76,27m2 gồm các căn sau: 02; 12; 22 và 32.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
2 32 69 15,45 TB ĐN 95
3 2 76,27 15,45 ĐN TB 100
3 12 76,27 15,45 ĐN TB 130
3 32 76,27 15,45 TB ĐN 140
3 22 76,27 15,45 TB ĐN 170
4 2 76,27 15,45 ĐN TB 80
4 22 76,27 15,45 TB ĐN 160
4 32 76,27 15,45 TB ĐN 105
5 22 76,27 15,965 TB ĐN 180
7 12 76,27 15,965 ĐN TB 150
8 12 76,27 15,965 ĐN TB 175
9 22 76,27 15,965 TB ĐN TT
9 32 76,27 15,965 TB ĐN 170
10 12 76,27 15,965 ĐN TB 150
11 12 76,27 15,965 ĐN TB 155
12 2 76,27 15,965 ĐN TB 145
12 22 76,27 15,965 TB ĐN 190
12A 2 76,27 15,45 ĐN TB 115
12A 12 76,27 15,45 ĐN TB 125
12A 22 76,27 15,45 TB ĐN 170
14 2 76,27 15,965 ĐN TB 140
17 32 76,27 15,45 TB ĐN 170
19 2 76,27 15,45 ĐN TB 145
19 22 76,27 15,45 TB ĐN 190
20 2 76,27 15,45 ĐN TB 135
20 32 76,27 15,45 TB ĐN TT
22 2 76,27 14,965 ĐN TB 175
22 32 76,27 15,965 TB ĐN 200
24 22 76,27 15,965 TB ĐN 200
28 2 76,27 14,965 ĐN TB 180
28 12 76,27 14,965 ĐN TB 180
30 2 76,27 14,42 ĐN TB 155
31 2 76,27 14,42 ĐN TB 150
31 12 76,27 14,42 ĐN TB 150
31 22 76,27 14,42 TB ĐN 180
31 32 76,27 14,42 TB ĐN 180

Chung cư HH4C; căn hộ 67,04m2 gồm các căn sau: 04; 10; 24 và 30.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 24 67,04 15 TB ĐN 95
3 30 67,04 15 TB ĐN 140
4 24 67,04 15 TB ĐN 105
5 30 67,04 15,5 TB ĐN 95
5 24 67,04 15,5 TB ĐN 95
8 24 67,04 15,5 TB ĐN 130
7 4 67,04 15,5 ĐN TB 70
9 24 67,04 15,5 TB ĐN 145
10 4 67,04 15,5 ĐN TB 95
10 10 67,04 15,5 ĐN TB 95
10 30 67,04 15,5 TB ĐN 140
11 4 67,04 15,5 ĐN TB 95
11 30 67,04 15,5 TB ĐN 145
12 10 67,04 15,5 ĐN TB 110
12A 4 67,04 15 ĐN TB 75
12A 24 67,04 15 TB ĐN 120
12A 30 67,04 15 TB ĐN 120
14 4 67,04 15,5 ĐN TB 100
14 10 67,04 15,5 ĐN TB 100
15 10 67,04 15,5 ĐN TB 95
19 4 67,04 15 ĐN TB 100
19 24 67,04 15 TB ĐN 145
20 4 67,04 15 ĐN TB 95
25 10 67,04 14,5 ĐN TB 130
25 30 67,04 14,5 TB ĐN 160
29 30 67,04 14 TB ĐN 140
30 4 67,04 14 ĐN TB 130
30 10 67,04 14 ĐN TB 130
30 24 67,04 14 TB ĐN 145
31 4 67,04 14 ĐN TB 125
31 10 67,04 14 ĐN TB 125
31 24 67,04 14 TB ĐN 140
31 30 67,04 14 TB ĐN 140
32 24 67,04 14 TB ĐN 135
33 4 67,04 14 ĐN TB 95
33 24 67,04 14 TB ĐN 135

Chung cư HH4C; căn hộ 65,52m2 gồm các căn sau: 06; 08; 26; 28.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 26 65,52 15 TB ĐN 95
3 28 65,52 15 TB ĐN 95
7 6 65,52 15,5 ĐN TB 55
7 8 65,52 15,5 ĐN TB 70
7 26 65,52 15,5 TB ĐN 75
7 28 65,52 15,5 TB ĐN 75
12 6 65,52 15,5 ĐN TB 95
12 8 65,52 15,5 ĐN TB 95
12A 6 65,52 15 ĐN TB 60
12A 8 65,52 15 ĐN TB 65
12A 26 65,52 15 TB ĐN 90
14 6 65,52 15,5 ĐN TB 100
14 8 65,52 15,5 ĐN TB 100
19 26 65,52 15 TB ĐN 135
20 26 65,52 15 TB ĐN 115
20 28 65,52 15 TB ĐN 115
27 6 65,52 14,5 ĐN TB 95
27 8 65,52 14,5 ĐN TB 95
30 6 65,52 14 ĐN TB 115
30 8 65,52 14 ĐN TB 115
30 26 65,52 14 TB ĐN 140
30 28 65,52 14 TB ĐN 140
31 6 65,52 14 ĐN TB 115
31 8 65,52 14 ĐN TB 115
31 26 65,52 14 TB ĐN 135
31 28 65,52 14 TB ĐN 135
34 6 65,52 14 ĐN TB 80

Chung cư HH4C Linh Đàm - Hoàng Mai; căn hộ 62,53m2 gồm các căn sau: 14; 20; 34 và 40.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 20 62,53 15 ĐN ĐB 140
5 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 105
5 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 130
5 34 62,53 15,5 ĐN TN 125
6 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
7 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
7 34 62,53 15,5 ĐN TN 85
9 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 120
9 34 62,53 15,5 ĐN TN 110
10 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
10 40 62,53 15,5 TB TN 120
10 34 62,53 15,5 ĐN TN 110
11 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
11 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 150
11 40 62,53 15,5 TB TN 105
12 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
12A 14 62,53 15 ĐN ĐB 120
12A 20 62,53 15 ĐN ĐB 125
12A 34 62,53 15 ĐN TN 95
12A 40 62,53 15 TB TN 95
15 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 145
21 20 62,53 14,5 ĐN ĐB 160
25 40 62,53 14,5 TB TN 130
26 20 62,53 14,5 ĐN ĐB 145
26 40 62,53 14,5 TB TN 150
30 14 62,53 14 ĐN ĐB 145
30 34 62,53 14 ĐN TN 115
30 40 62,53 14 TB TN 115
31 34 62,53 14 ĐN TN 115
32 14 62,53 14 ĐN ĐB 140
33 40 62,53 14 TB TN 95
34 34 62,53 14 ĐN TN 95
34 40 62,53 14 TB TN 95

Chung cư HH4C; căn hộ 45,55m2 gồm các căn sau: 16; 18; 36 và 38.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn)
6 36 45,55 15,5 TN TB 50
6 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
7 16 45,55 15,5 ĐB TB 30
7 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 30
7 36 45,55 15,5 TN TB 70
7 38 45,55 15,5 TN ĐN 70
8 16 45,55 15,5 ĐB TB 45
10 16 45,55 15,5 ĐB TB 55
10 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 55
10 38 45,55 14,5 TN ĐN 55
12A 16 45,55 15 ĐB TB 35
12A 18 45,55 15 ĐB ĐN 35
12A 38 45,55 15 TN ĐN 35
14 16 45,55 15,5 ĐB TB 45
14 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 45
15 16 45,55 15,5 ĐB TB 45
15 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 45
15 36 45,55 15,5 TN TB 55
15 38 45,55 15,5 TN ĐN 55
18 36 45,55 15 TN TB 55
18 38 45,55 15 TN ĐN 55
19 16 45,55 15 ĐB TB 55
19 18 45,55 15 ĐB ĐN 55
20 38 45,55 15 TN ĐN 55
21 18 45,55 14,5 ĐB ĐN 65
24 36 45,55 14,5 TN ĐN 60
26 18 45,55 14,5 ĐB ĐN 60
27 38 45,55 14,5 TN ĐN 60
28 38 45,55 14,5 TN ĐN 55
30 16 45,55 14 ĐB TB 65
30 38 45,55 14 TN ĐN 60
31 18 45,55 14 ĐB ĐN 60
31 36 45,55 14 TN TB 60
31 38 45,55 14 TN ĐN 60
32 18 45,55 14 ĐB ĐN 60
33 16 45,55 14 ĐB TB 55
34 16 45,55 14 ĐB TB 45
34 18 45,55 14 ĐB ĐN 45
34 36 45,55 14 TN TB 40


Sàn Hà Thành trực tiếp phân phối các căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm - Hà Nội.


    Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

    Hotline 2: Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Phương 0947 123 488 - Mr.Thành 0908 088 886

Add:

    Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

    Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Thông tin thêm:

 

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015