Chung cư Thanh Hà

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
5 Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 200(m²) Thỏa thuận 20/04/2018
6 Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 100(m²) Thỏa thuận 20/04/2018
7 Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 85(m²) Thỏa thuận 20/04/2018
8 Chung cư [B2.1] HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
9 Chung cư [B2.1] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
10 Chung cư [B2.1] HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
11 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
12 Chung cư [B1.3] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
13 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
14 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 64(m²) 12triệu 23/02/2018
15 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
16 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
17 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
18 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
19 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
20 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
21 Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
22 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
23 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
24 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
25 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
26 Sơ đồ căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 68(m²) 12triệu 25/01/2018
27 Sơ đồ căn hộ tầng Penhouse Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 58(m²) 12triệu 25/01/2018
28 [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
29 [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
30 [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
31 [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
32 [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
33 [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 12tr/m2 25/01/2018
34 Căn hộ HH03C Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018

Trang