Chung cư Thanh Hà

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
5 Chung cư [B2.1] HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
6 Chung cư [B2.1] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
7 Chung cư [B2.1] HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
8 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
9 Chung cư [B1.3] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
10 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68(m²) 12triệu/m2 03/03/2018
11 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 64(m²) 12triệu 23/02/2018
12 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
13 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
14 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
15 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
16 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68(m²) 12triệu 23/02/2018
17 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
18 Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
19 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
20 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
21 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
22 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68(m²) 12triệu 26/01/2018
23 Sơ đồ căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 68(m²) 12triệu 25/01/2018
24 Sơ đồ căn hộ tầng Penhouse Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 58(m²) 12triệu 25/01/2018
25 [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
26 [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
27 [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
28 [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
29 [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64(m²) 12tr/m2 25/01/2018
30 [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 12tr/m2 25/01/2018
31 Căn hộ HH03C Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018
32 căn hộ HH03B Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018
33 Căn hộ HH03A Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018
34 Bán Liền kề - biệt thự Thanh Hà giá gốc chỉ 15 triệu 75(m²) 15000000triệu đồng/m2 08/08/2016

Trang