Chung cư VP6 Linh Đàm HOT

Chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch HOT nhất

Chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch HOT nhất

Vị trí: 
Chung cư VP6 Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Loại BĐS: Chung cư VP6 Linh Đàm HOT
Thông tin thêm về dự án: 

Chung cư VP6 Linh Đàm- Hà Nội - Sàn Hà Thành trân trọng gửi tới quý khách hàng danh sách căn hộ VP6 đang giao dịch mới nhất, dự án hiện tại đổ xong sàn tầng 22 và bắt đầu đóng đợt 3 từ ngày 29-8-2014 đến 8-9-2014.

 

Căn hộ 49,44m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 1 PN; 1WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
6 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 150
8 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 180
11 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 150
12A 40 49,44 15 ĐN T- TB 145
16 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 160
19 40 49,44 15 ĐN T- TB 205
21 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 160
27 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 150
31 40 49,44 14 ĐN T- TB 215

Căn hộ 57,51m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 7 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
VP6 12 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
VP6 12A 38 57,51 15 ĐN TB 180
VP6 19 38 57,51 15 ĐN TB 205
VP6 20 38 57,51 15 ĐN TB 190
VP6 34 38 57,51 14 ĐN TB 170

Căn hộ 61,05m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 8 61,05 15 TN B- ĐB 90
2 30 61,05 15 TB ĐN 155
2 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 130
3 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
3 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
4 8 61,05 15 TN B- ĐB 120
4 10 61,05 15 TN B- ĐB 120
4 28 61,05 15 TB ĐN 170
4 30 61,05 15 TB ĐN 170
5 28 61,05 15,5 TB ĐN 220
6 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 150
6 28 61,05 15,5 TB ĐN 170
6 30 61,05 15,5 TB ĐN 170
9 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 170
9 28 61,05 15,5 TB ĐN 175
9 44 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
11 46 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 160
12 28 61,05 15,5 TB ĐN 210
12 30 61,05 15,5 TB ĐN 210
12A 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
15 28 61,05 15,5 TB ĐN 235
16 30 61,05 15,5 TB ĐN 200
17 28 61,05 15 TB ĐN 195
27 46 61,05 14,5 Đ- ĐN T- TB 225
31 44 61,05 14 Đ- ĐN T- TB 190
32 44 61,05 14 Đ- ĐN T- TB 150
32 8 61,05 14 TN B- ĐB 160
32 10 61,05 14 TN B- ĐB 220
33 10 61,05 14 TN B- ĐB 140

Căn hộ 62,6m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
5 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 280
7 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 260
12A 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
22 16 62,6 14,935 TB góc ĐN 320
31 16 62,6 14,42 TB góc ĐN 270

Căn hộ 63,06m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 115
2 34 63,06 15 TB ĐN 265
3 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 180
7 34 63,06 15,5 TB ĐN 260
8 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 230
11 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
12 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
12 34 63,06 15,5 TB Đ- ĐB 285
18 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 200
18 34 63,06 15 TB ĐN 325
19 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 240
19 34 63,06 15 TB ĐN 280
20 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 240
33 34 63,06 14 TB ĐN 330
34 34 63,06 14 TB ĐN 240
35 34 63,06 14 TB ĐN 280

Căn hộ 65,26m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 6 65,26 15 TN B- ĐB 115
2 12 65,26 15 TN B- ĐB 115
2 42 65,26 15 Đ- ĐN T- TB 155
3 12 65,26 15 TN B- ĐB 150
4 6 65,26 15 TN B- ĐB 150
4 12 65,26 15 TN B- ĐB 150
5 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
6 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 135
6 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 165
6 32 65,26 15,5 TB ĐN 230
6 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
7 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 140
7 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 140
7 26 65,26 15,5 TB ĐN 230
8 32 65,26 15,5 TB ĐN 240
9 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 265
12 26 65,26 15,5 TB ĐN 245
12 32 65,26 15,5 TB ĐN 250
12 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 220
17 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 215
22 12 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 240
25 32 65,26 14,5 TB ĐN 265
27 26 65,26 14,5 TB ĐN 280
27 32 65,26 14,5 TB ĐN 265
27 42 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 275
28 26 65,26 14,5 TB ĐN 250
30 26 65,26 14 TB ĐN 285
30 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 235
31 12 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 240
31 32 65,26 14 TB ĐN 275
32 26 65,26 14 TB ĐN 285
32 32 65,26 14 TB ĐN 285
33 6 65,26 14 TN B- ĐB 185
34 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 245

Căn hộ 65,85m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
7 20 65,85 15,5 TB ĐN 260
35 20 65,85 14 TB ĐN 265

Căn hộ 66,16m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 8 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 250
VP6 11 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
VP6 12 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 280
VP6 12A 48 66,16 15 Đ- ĐN T- TB 220
VP6 31 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 270
VP6 32 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 200
VP6 33 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 220

Căn hộ 66,68m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 7 24 66,68 15,5 TB ĐN 260
VP6 15 24 66,68 15,5 TB ĐN 265
VP6 17 24 66,68 15 TB ĐN 250
VP6 20 24 66,68 15 TB ĐN 210
VP6 27 24 66,68 14,5 TB ĐN 265
VP6 31 24 66,68 14 TB ĐN 300
VP6 35 24 66,68 14 TB ĐN 235

Căn hộ 68,33m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 2 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 22 68,33 15 TB ĐN 235
VP6 5 22 68,33 15,5 TB ĐN 260
VP6 6 22 68,33 15,5 TB ĐN 230
VP6 7 22 68,33 15,5 TB ĐN 235
VP6 10 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
VP6 12 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
VP6 25 22 68,33 14,5 TB ĐN 275

Căn hộ 74,45m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 3 PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 14 74,45 15 TN TB 120
4 14 74,45 15 TN TB 175
6 14 74,45 15,5 TN TB 185
7 14 74,45 15,5 TN TB 150
17 14 74,45 15 TN TB 165
19 14 74,45 15 TN TB 245
24 14 74,45 14,5 TN TB 150
26 14 74,45 14,5 TN TB 210
35 14 74,45 14 TN TB 185
31 14 74,45 14 TN TB 180

Căn hộ 77,76m2; tòa VP6 Linh Đàm; thiết kế 3PN; 2WC; 1PK và 1Logia.

 

Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
2 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 270
3 2 77,76 15,45 ĐN B-ĐB 220
4 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
5 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 250
6 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB TT
7 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 345
9 2 77,76 15,965 ĐB B- ĐB 355
10 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 460
12A 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
14 36 77,76 15,965 ĐB ĐN TT
17 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 400
18 2 77,76 15,45 ĐN B- ĐB 325
24 2 77,76 14,5 ĐN B- ĐB 355
26 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 350
28 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 320
29 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 350
32 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 360
32 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 430
34 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 295
34 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 375
35 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 275

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Hảo 0934 426 791 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333

Hotline 2: Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420- Mr.Phương 0947 123 488

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Thông tin thêm: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp6-linh-dam-hot

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 Thỏa thuận 29/12/2015
Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 Thỏa thuận 29/09/2015
Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015 Thỏa thuận 21/09/2015