Chung cư HH2 Linh Đàm do BEMES làm chủ đầu tư

Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015

Loại BĐS: Chung cư HH2 Linh Đàm do BEMES làm chủ đầu tư
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/10/2015, đóng 20% giá trị hợp đồng.

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh lệch Tổng số tiền
HH2C 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 195 1.373,37
HH2C 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 230 1.447,65
HH2C 6 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 230 1.447,65
HH2C 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 190 1.407,65
HH2C 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 225 1.442,65
HH2C 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 230 1.447,65
HH2C 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 225 1.442,65
HH2C 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 225 1.442,65
HH2C 14 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 200 1.417,65
HH2C 15 2 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 230 1.447,65
HH2C 18 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 220 1.398,37
HH2C 20 2 76,27 Đông Bắc 15,45 20% 220 1.398,37
HH2C 21 2 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 230 1.369,09
HH2C 25 2 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 220 1.359,09
HH2C 30 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 220 1.319,81
HH2C 31 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 225 1.324,81
HH2C 33 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 215 1.314,81
HH2C 35 2 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 175 1.274,81
HH2C 36 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 220 1.280,53
HH2C 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 180 1.240,53
HH2C 38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 200 1.260,53
HH2C 39 2 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 170 1.230,53
                 
HH2C 2 4 69,33 Đông Bắc 15 20% 200 1.239,95
HH2C 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 20% 200 1.172,08
HH2C 35 4 67,04 Đông Bắc 14 20% 190 1.128,56
HH2C 40 4 67,04 Đông Bắc 13,5 20% 140 1.045,04
                 
HH2C 2 6 58,87 Đông Bắc 15,45 20% 195 1.104,54
HH2C 32 6 65,52 Đông Bắc 14 20% 190 1.107,28
HH2C 35 6 65,52 Đông Bắc 14 20% 180 1.097,28
HH2C pent 6 44,64 Đông Bắc 13 20% TT #VALUE!
                 
HH2C 2 8 58,87 Tây Nam 15,45 20% TT #VALUE!
HH2C 3 8 65,52 Đông Bắc 15 20% 195 1.177,80
HH2C 33 8 65,52 Đông Bắc 14 20% 200 1.117,28
HH2C Pent 8 44,64 Đông Bắc 13 20% 170 750,32
                 
HH2C 2 10 69,33 Tây Nam 15 20% TT #VALUE!
HH2C 16 10 67,04 Đông Bắc 15,5 20% 205 1.244,12
HH2C 20 10 67,04 Đông Bắc 15 20% 220 1.225,60
HH2C 35 10 67,04 Đông Bắc 14 20% 190 1.128,56
HH2C 39 10 67,04 Đông Bắc 13,5 20% 160 1.065,04
                 
HH2C 6 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 170 1.387,65
HH2C 8 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 185 1.402,65
HH2C 10 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 185 1.402,65
HH2C 11 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 185 1.402,65
HH2C 12 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 190 1.407,65
HH2C 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 178 1.395,65
HH2C 16 12 76,27 Đông Bắc 15,965 20% 190 1.407,65
HH2C 23 12 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 210 1.349,09
HH2C 28 12 76,27 Đông Bắc 14,935 20% 170 1.309,09
HH2C 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 175 1.274,81
HH2C 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 20% 160 1.259,81
HH2C 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 155 1.215,53
HH2C 39 12 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 150 1.210,53
HH2C 40 12 76,27 Đông Bắc 13,905 20% 125 1.185,53
                 
HH2C 5 14 55,63 Tây Nam 15,5 20% 160 1.022,27
HH2C 12A 14 55,59 Tây Nam 15 20% 205 1.038,85
HH2C 14 14 55,59 Tây Nam 15,5 20% 215 1.076,65
HH2C 15 14 55,59 Tây Nam 15,5 20% 200 1.061,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Nam 15,5 20% 220 1.081,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Nam 15 20% 210 1.043,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Nam 15 20% 220 1.053,85
HH2C 27 14 55,59 Tây Nam 14,5 20% 220 1.026,06
HH2C 31 14 55,59 Tây Nam 14 20% 225 1.003,26
HH2C 34 14 55,59 Tây Nam 14 20% 205 983,26
HH2C 35 14 55,59 Tây Nam 14 20% 200 978,26
HH2C 36 14 55,59 Tây Nam 13,5 20% 220 970,47
HH2C 37 14 55,59 Tây Nam 13,5 20% 190 940,47
HH2C Pent 14 37,21 Tây Nam 13 20% 155 638,73
                 
HH2C 7 16 45,48 Tây Nam 15,5 20% 130 834,94
HH2C 40 16 45,48 Tây Nam 13,5 20% 90 703,98
                 
HH2C 11 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2C 12 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2C 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2C 20 18 45,48 Đông Bắc 15 20% 130 812,20
HH2C 24 18 45,48 Đông Bắc 14,5 20% 140 799,46
                 
HH2C 12 20 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 210 1.071,65
HH2C 12A 20 55,59 Đông Bắc 15 20% 270 1.103,85
HH2C 15 20 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 200 1.061,65
HH2C 16 20 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
HH2C 17 20 55,59 Đông Bắc 15 20% 210 1.043,85
HH2C 18 20 55,59 Đông Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2C 20 20 55,59 Đông Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2C 23 20 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 210 1.016,06
HH2C 27 20 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 220 1.026,06
HH2C 28 20 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 200 1.006,06
HH2C 29 20 55,59 Đông Bắc 14 20% 210 988,26
HH2C 30 20 55,59 Đông Bắc 14 20% 205 983,26
HH2C 31 20 55,59 Đông Bắc 14 20% 225 1.003,26
HH2C 33 20 55,59 Đông Bắc 14 20% 220 998,26
HH2C 34 20 55,59 Đông Bắc 14 20% 205 983,26
HH2C 35 20 55,59 Đông Bắc 14 20% 205 983,26
HH2C 36 20 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 220 970,47
HH2C 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 195 945,47
HH2C Pent 20 37,21 Đông Bắc 13 20% 180 663,73
                 
HH2C 4 22 75,24 Tây Nam 15 20% 235 1.363,60
HH2C 6 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% 305 1.522,65
HH2C 11 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% 290 1.507,65
HH2C 12 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% 305 1.522,65
HH2C 12A 22 76,27 Tây Nam 15,45 20% 260 1.438,37
HH2C 14 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% 250 1.467,65
HH2C 16 22 76,27 Tây Nam 15,965 20% 305 1.522,65
HH2C 26 22 76,27 Tây Nam 14,935 20% 340 1.479,09
HH2C 28 22 76,27 Tây Nam 14,935 20% 310 1.449,09
HH2C 30 22 76,27 Tây Nam 14,42 20% 260 1.359,81
HH2C 31 22 76,27 Tây Nam 14,42 20% 265 1.364,81
HH2C 34 22 76,27 Tây Nam 14,42 20% 275 1.374,81
HH2C 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 20% 255 1.315,53
HH2C 38 22 76,27 Tây Nam 13,905 20% 255 1.315,53
                 
HH2C 7 24 67,04 Tây Nam 15,5 20% 255 1.294,12
HH2C 12A 24 67,04 Tây Nam 15 20% 250 1.255,60
HH2C 14 24 67,04 Tây Nam 15,5 20% 270 1.309,12
HH2C 31 24 67,04 Tây Nam 14 20% 285 1.223,56
HH2C 34 24 67,04 Tây Nam 14 20% 250 1.188,56
HH2C 35 24 67,04 Tây Nam 14 20% 260 1.198,56
HH2C 40 24 67,04 Tây Nam 13,5 20% 190 1.095,04
                 
HH2C 3 26 65,52 Tây Nam 15 20% 225 1.207,80
HH2C 4 26 65,52 Tây Nam 15 20% 250 1.232,80
HH2C 7 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 275 1.290,56
HH2C 9 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 270 1.285,56
HH2C 14 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 270 1.285,56
HH2C 16 26 65,52 Tây Nam 15,5 20% 265 1.280,56
HH2C 23 26 65,52 Tây Nam 14,5 20% 275 1.225,04
HH2C 24 26 65,52 Tây Nam 14,5 20% 255 1.205,04
HH2C 27 26 65,52 Tây Nam 14,5 20% 270 1.220,04
HH2C 32 26 65,52 Tây Nam 14 20% 250 1.167,28
HH2C 33 26 65,52 Tây Nam 14 20% 240 1.157,28
HH2C 34 26 65,52 Tây Nam 14 20% 250 1.167,28
HH2C 38 26 65,52 Tây Nam 13,5 20% 190 1.074,52
HH2C 40 26 65,52 Tây Nam 13,5 20% 170 1.054,52
                 
HH2C 3 28 65,52 Tây Nam 15 20% 225 1.207,80
HH2C 4 28 65,52 Tây Nam 15 20% 225 1.207,80
HH2C 17 28 65,52 Tây Nam 15 20% 260 1.242,80
HH2C 20 28 65,52 Tây Nam 15 20% 270 1.252,80
HH2C 27 28 65,52 Tây Nam 14,5 20% 260 1.210,04
HH2C 32 28 65,52 Tây Nam 14 20% 250 1.167,28
HH2C 35 28 65,52 Tây Nam 14 20% 235 1.152,28
HH2C 37 28 65,52 Tây Nam 13,5 20% 225 1.109,52
HH2C 38 28 65,52 Tây Nam 13,5 20% 215 1.099,52
HH2C 40 28 65,52 Tây Nam 13,5 20% 165 1.049,52
                 
HH2C 14 30 67,04 Tây Nam 15,5 20% 270 1.309,12
HH2C 27 30 67,04 Tây Nam 14,5 20% 270 1.242,08
HH2C 29 30 67,04 Tây Nam 14 20% 280 1.218,56
HH2C 31 30 67,04 Tây Nam 14 20% 285 1.223,56
HH2C 32 30 67,04 Tây Nam 14 20% 260 1.198,56
HH2C 34 30 67,04 Tây Nam 14 20% 250 1.188,56
HH2C 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 260 1.165,04
HH2C 37 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 240 1.145,04
HH2C 38 30 67,04 Tây Nam 13,5 20% 245 1.150,04
                 
HH2C 12 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 350 1.567,65
HH2C 14 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 295 1.512,65
HH2C 15 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 310 1.527,65
HH2C 16 32 76,27 Tây Nam 15,965 20% 350 1.567,65
HH2C 36 32 76,27 Tây Nam 13,905 20% 275 1.335,53
HH2C 38 32 76,27 Tây Nam 13,905 20% 310 1.370,53
                 
HH2C 5 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 235 1.096,65
HH2C 10 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 235 1.096,65
HH2C 12A 34 55,59 Đông Bắc 15 20% 245 1.078,85
HH2C 16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 20% 245 1.106,65
HH2C 17 34 55,59 Đông Bắc 15 20% 240 1.073,85
HH2C 20 34 55,59 Đông Bắc 15 20% 250 1.083,85
HH2C 26 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 240 1.046,06
HH2C 28 34 55,59 Đông Bắc 14,5 20% 250 1.056,06
HH2C 30 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 220 998,26
HH2C 31 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 230 1.008,26
HH2C 32 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 230 1.008,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 240 1.018,26
HH2C 34 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 250 1.028,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Bắc 14 20% 240 1.018,26
HH2C 36 34 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 240 990,47
HH2C 37 34 55,59 Đông Bắc 13,5 20% 215 965,47
HH2C pent 34 37,21 Đông Bắc 13 20% 205 688,73
                 
HH2C 12A 36 47,62 Đông Bắc 15 20% 135 849,30
HH2C 14 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 130 868,11
HH2C 15 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 145 883,11
HH2C 16 36 47,62 Đông Bắc 15,5 20% 145 883,11
HH2C 26 36 47,62 Đông Bắc 14,5 20% 145 835,49
HH2C 27 36 47,62 Đông Bắc 14,5 20% 135 825,49
HH2C 28 36 47,62 Đông Bắc 14,5 20% 140 830,49
HH2C 30 36 47,62 Đông Bắc 14 20% 145 811,68
HH2C 36 36 47,62 Đông Bắc 13,5 20% 130 772,87
HH2C 40 36 47,62 Đông Bắc 13,5 20% 135 777,87
                 
HH2C 7 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 135 845,52
HH2C 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 135 845,52
HH2C 12A 38 45,84 Tây Nam 15 20% 135 822,60
HH2C 14 38 45,84 Tây Nam 15,5 20% 130 840,52
HH2C 28 38 45,84 Tây Nam 14,5 20% 140 804,68
HH2C 33 38 45,84 Tây Nam 14 20% 135 776,76
HH2C 35 38 45,84 Tây Nam 14 20% 135 776,76
HH2C 36 38 45,84 Tây Nam 13,5 20% 130 748,84
                 
HH2C 3 40 55,59 Tây Nam 15 20% 225 1.058,85
HH2C 9 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 240 1.101,65
HH2C 11 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 235 1.096,65
HH2C 12A 40 55,59 Tây Nam 15 20% 230 1.063,85
HH2C 15 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 255 1.116,65
HH2C 16 40 55,59 Tây Nam 15,5 20% 245 1.106,65
HH2C 19 40 55,59 Tây Nam 15 20% 245 1.078,85
HH2C 20 40 55,59 Tây Nam 15 20% 245 1.078,85
HH2C 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 20% 265 1.071,06
HH2C 26 40 55,59 Tây Nam 14,5 20% 255 1.061,06
HH2C 28 40 55,59 Tây Nam 14,5 20% 250 1.056,06
HH2C 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 20% 235 985,47
HH2C 39 40 55,59 Tây Nam 13,5 20% 200 950,47
                 
HH2C 4 42 58,87 Đông Bắc 15,45 20% 165 1.074,54
                 
HH2C 3 48 58,87 Tây Nam 15,45 20% 235 1.144,54
HH2C 4 48 58,87 Tây Nam 15,45 20% 255 1.164,54
HH2C 5 48 58,87 Tây Nam 15,965 20% 245 1.184,86

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015 Thỏa thuận 13/08/2015
Bảng giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14-7-2015 Thỏa thuận 14/07/2015
Căn hộ HH2B Linh Đàm ngày 7-7-2015 Thỏa thuận 07/07/2015