Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%

Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm đang giao dịch 08-10-2014

Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm đang giao dịch 08-10-2014

Vị trí: 
Khu đô thị Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
BEMES
Loại BĐS: Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%
Thông tin thêm về dự án: 

Danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm đang giao dịch 08-10-2014. Dự án HH4B đổ sàn tầng 19, chồng gạch tầng 16, đang đóng đợt 2: 40% giá trị căn hộ.

 

Danh sách căn hộ 62,53m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 20 62,53 15 TB TN 70
3 34 62,53 15 TB ĐN 115
4 20 62,53 15 TB TN 70
5 14 62,53 15,5 ĐB TN 70
5 20 62,53 15,5 TB TN 70
6 34 62,53 15,5 TB ĐN 150
6 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 150
7 14 62,53 15,5 ĐB TN 85
7 20 62,53 15,5 TB TN 85
9 20 62,53 15,5 TB TN 80
9 34 62,53 15,5 TB ĐN 160
11 14 62,53 15,5 ĐB TN 60
11 20 62,53 15,5 TB TN 60
14 34 62,53 15,5 TB ĐN 150
15 14 62,53 15,5 ĐB TN 90
16 20 62,53 15,5 TB TN 85
16 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 155
19 20 62,53 15 TB TN 120
19 40 62,53 15 ĐB ĐN 145
20 14 62,53 15 ĐB TN 125
20 40 62,53 15 ĐB ĐN 130
22 34 62,53 14,5 TB ĐN 160
22 40 62,53 14,5 ĐB ĐN 155
23 14 62,53 14,5 ĐB TN 135
23 20 62,53 14,5 TB TN 135
24 14 62,53 14,5 ĐB TN 160
24 40 62,53 14,5 ĐB ĐN 150
28 40 62,53 14,5 ĐB ĐN 130
28 34 62,53 14 TB ĐN 135
29 34 62,53 14 TB ĐN 155
30 14 62,53 14 ĐB TN 100
31 14 62,53 14 ĐB TN 100
31 20 62,53 14 TB TN 100
31 34 62,53 14 TB ĐN 140
32 14 62,53 14 ĐB TN 100
32 20 62,53 14 TB TN 135
33 14 62,53 14 ĐB TN 110
34 20 62,53 14 TB TN 65
35 20 62,53 14 TB TN 90

Danh sách căn hộ 65,52m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
7 8 65,52 15,5 TB TN 100
8 6 65,52 15,5 TB TN 110
10 6 65,52 15,5 TB TN 70
10 8 65,52 15,5 TB TN 70
14 6 65,52 15,5 TB TN 80
14 8 65,52 15,5 TB TN 80
17 6 65,52 15 TB TN 70
19 6 65,52 15 TB TN 80
20 6 65,52 15 TB TN 80
20 8 65,52 15 TB TN 80
21 6 65,52 14,5 TB TN 70
21 8 65,52 14,5 TB TN 100
23 8 65,52 14,5 TB TN 160
25 6 65,52 14,5 TB TN 95
30 6 65,52 14 TB TN 100
30 8 65,52 14 TB TN 160
31 6 65,52 14 TB TN 140
32 8 65,52 14 TB TN 70
34 8 65,52 14 TB TN 100

Danh sách căn hộ 67.04m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
6 4 67,04 15 TB TN 80
10 4 67,04 15 TB TN 80
14 4 67,04 15,5 TB TN 85
14 10 67,04 15,5 TB TN 90
15 10 67,04 15,5 TB TN 70
16 10 67,04 15,5 TB TN 70
17 4 67,04 15,5 TB TN 85
19 4 67,04 15 TB TN 125
20 4 67,04 15 TB TN 125
21 10 67,04 14,5 TB TN 120
21 4 67,04 14,5 TB TN 150
24 4 67,04 14,5 TB TN 90
24 10 67,04 14,5 TB TN 90
26 4 67,04 14,5 TB TN 80
30 4 67,04 14 TB TN 105
30 10 67,04 14 TB TN 105
31 10 67,04 14 TB TN 80
32 10 67,04 14 TB TN 80

Danh sách căn hộ 70.36m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 32 70,36 15,45 TB Đ góc 110
4 22 70,36 15,45 TB Đ goóc 145
5 22 70,36 15,965 TB N góc 135
6 22 70,36 15,965 TB N góc 155
7 32 70,36 15,965 TB Đ góc 160
8 22 70,36 15,965 TB N góc 150
11 22 70,36 15,965 TB N góc 145
15 22 70,36 15,965 TB N góc 190
15 32 70,36 15,965 TB Đ góc 175
19 32 70,36 15,45 TB Đ góc 155
19 22 70,36 15,45 TB N góc 165
20 32 70,36 15,45 TB Đ góc 175
21 22 70,36 14,965 TB N góc 150
22 32 70,36 14,965 TB Đ góc 185
23 22 70,36 14,965 TB N góc 170
24 22 70,36 14,965 TB N góc 155
25 22 70,36 14,965 TB N góc 170
25 32 70,36 14,965 TB Đ góc 180
26 22 70,36 14,965 TB N góc 165
26 32 70,36 14,965 TB Đ góc 180
30 22 70,36 14,42 TB N góc 145
31 22 70,36 14,42 TB N góc 120
31 32 70,36 14,42 TB Đ góc 175
33 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 22 70,36 14,42 TB N góc 135

Danh sách căn hộ 76,27m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
6 12 76,27 15,965 TN TB 120
7 2 76,27 15,965 TN ĐN 170
7 12 76,27 15,965 TN TB 120
8 2 76,27 15,965 TN ĐN 145
8 12 76,27 15,965 TN TB 180
15 12 76,27 15,965 TN TB 135
17 12 76,27 15,45 TN TB 125
20 12 76,27 15,45 TN TB 115
21 12 76,27 14,965 TN TB 170
23 2 76,27 14,965 TN ĐN 180
24 2 76,27 14,965 TN ĐN 155
25 12 76,27 14,965 TN TB 135
26 2 76,27 14,42 TN ĐN 165
26 12 76,27 14,42 TN TB 120
27 2 76,27 14,42 TN ĐN 165
27 12 76,27 14,42 TN TB 130
28 2 76,27 14,42 TN ĐN 145
29 2 76,27 14,42 TN ĐN 165
29 12 76,27 14,42 TN TB 150
30 2 76,27 14,42 TN ĐN 145
32 12 76,27 14,42 TN TB 130
34 12 76,27 14,42 TN TB 110

Danh sách căn hộ 45,55m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
8 16 45,55 15,5 TN TB 35
8 18 45,55 15,5 ĐB TB 35
9 16 45,55 15,5 TN TB 35
10 16 45,55 15,5 TN TB 35
11 18 45,55 15,5 ĐB TB 30
12 16 45,55 15,5 TN TB 35
12A 16 45,55 15 TN TB 35
14 18 45,55 15,5 ĐB TB 40
15 16 45,55 15,5 TN TB 75
15 18 45,55 15,5 ĐB TB 60
19 16 45,55 15 TN TB 60
19 18 45,55 15 ĐB TB 60
20 38 45,55 15 TN ĐN 60
23 18 45,55 14,5 ĐB TB 65
24 36 45,55 14,5 ĐB ĐN 85
25 16 45,55 14,5 TN TB 55
25 18 45,55 14,5 ĐB TB 55
26 18 45,55 14,5 ĐB TB 50
27 18 45,55 14,5 ĐB TB 50
28 36 45,55 14,5 ĐB ĐN 70
29 36 45,55 14 ĐB ĐN 85
30 18 45,55 14 ĐB TB 60
34 18 45,55 14 ĐB TB 30

Danh sách căn hộ 56,52m2.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
10 28 56,52 15,5 TB ĐB 90
14 26 56,52 15,5 TB ĐB 95
14 28 56,52 15,5 TB ĐB 95
15 26 56,52 15,5 TB ĐB 120
19 28 56,52 15 TB ĐB 115
20 28 56,52 15 TB ĐB 85
25 28 56,52 14,5 TB ĐB 130
31 26 56,52 14 TB ĐB 135
31 28 56,52 14 TB ĐB 135
32 26 56,52 14 TB ĐB 90

Danh sách căn hộ 57,83m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 30 57,83 15 TB ĐB 75
6 24 57,83 15,5 TB ĐB 80
10 24 57,83 15,5 TB ĐB 90
10 30 57,83 15,5 TB ĐB 85
12 30 57,83 15,5 TB ĐB 125
14 24 57,83 15,5 TB ĐB 95
15 30 57,83 15,5 TB ĐB 130
15 24 57,83 15,5 TB ĐB 85
17 24 57,83 15 TB ĐB 85
17 30 57,83 15 TB ĐB 85
19 30 57,83 15 TB ĐB 145
18 30 57,83 15 TB ĐB 105
19 24 57,83 15 TB ĐB 135
21 30 57,83 14,5 TB ĐB 105
22 30 57,83 14,5 TB ĐB 135
25 30 57,83 14,5 TB ĐB 95
25 24 57,83 14,5 TB ĐB 135
27 30 57,83 14,5 TB ĐB 90
30 30 57,83 14 TB ĐB 105
31 24 57,83 14 TB ĐB 110

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Lý 0919 661 185

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015