Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%

Danh sách Chung cư HH4B - Linh Đàm - Hà Nội cập nhật ngày 28-8-2014

Danh sách Chung cư HH4B - Linh Đàm - Hà Nội cập nhật ngày 28-8-2014

Vị trí: 
Chung cư HH4B Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Loại BĐS: Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%
Thông tin thêm về dự án: 

Chung cư HH4B Linh Đàm đang ghép sàn tầng 10, HH4B Linh Đàm đóng 20% giá trị căn hộ.

 

tong-the-chung-cu-hh3-linh-dam

 

Căn 1 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 45,93m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
5 16 45,93 15 TN TB 30
11 18 45,55 15,5 ĐB TB 40
14 36 45,55 15,5 ĐB ĐN 55
14 18 45,55 15,5 ĐB TB 40
15 18 45,55 15,5 ĐB TB 60
19 16 45,55 15 TN TB 60
19 18 45,55 15 ĐB TB 60
20 38 45,55 15 TN ĐN 60
23 18 45,55 14,5 ĐB TB 65
24 36 45,55 14,5 ĐB ĐN 85
26 18 45,55 14,5 ĐB TB 55
27 18 45,55 14,5 ĐB TB 50
29 18 45,55 14 ĐB TB 55
29 36 45,55 14 ĐB ĐN 80
30 18 45,55 14 ĐB TB 60
34 18 45,55 14 ĐB TB 40

Căn 3 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 45,93m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
7 26 56,52 15,5 TB ĐB 70
7 28 56,52 15,5 TB ĐB 70
10 28 56,52 15,5 TB ĐB 95
14 26 56,52 15,5 TB ĐB 85
14 28 56,52 15,5 TB ĐB 85
20 26 56,52 15 TB ĐB 95
20 28 56,52 15 TB ĐB 95
25 28 56,52 14,5 TB ĐB 150
31 26 56,52 14 TB ĐB 135
31 28 56,52 14 TB ĐB 135
32 28 56,52 14 TB ĐB 95

Căn 2 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 57,83m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
10 24 57,83 15,5 TB ĐB 110
12 30 57,83 15,5 TB ĐB 135
14 24 57,83 15,5 TB ĐB 95
15 30 57,83 15 TB ĐB 130
16 24 57,83 15 TB ĐB 105
17 24 57,83 15 TB ĐB 100
17 30 57,83 15 TB ĐB 100
18 30 57,83 15 TB ĐB 120
19 30 57,83 15 TB ĐB 165
19 24 57,83 15 TB ĐB 135
20 24 57,83 15 TB ĐB 100
21 30 57,83 14,5 TB ĐB 145
22 30 57,83 14,5 TB ĐB 160
24 30 57,83 14,5 TB ĐB 100
25 24 57,83 14,5 TB ĐB 160
31 24 57,83 14 TB ĐB 135
31 30 57,83 14 TB ĐB 135
35 30 57,83 14 TB ĐB 120

Căn 2 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 62,53m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 110
6 34 62,53 15,5 TB ĐN 155
6 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 155
7 14 62,53 15,5 ĐB TN 95
7 20 62,53 15,5 TB TN 95
7 34 62,53 15,5 TB ĐN 150
8 20 62,53 15,5 TB TN 115
9 20 62,53 15,5 TB TN 90
9 34 62,53 15,5 TB ĐN 165
9 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 165
14 34 62,53 15,5 TB ĐN 155
15 14 62,53 15,5 ĐB TN 115
16 20 62,53 15,5 TB TN 95
16 40 62,53 15,5 ĐB ĐN 180
17 14 62,53 15 ĐB TN 105
18 20 62,53 15 TB TN 100
18 40 62,53 15 ĐB ĐN 160
19 20 62,53 15 TB TN 135
20 14 62,53 15 ĐB TN 135
21 14 62,53 14,5 ĐB TN 135
22 40 62,53 14,5 ĐB ĐN 175
23 14 62,53 14,5 ĐB TN 145
23 20 62,53 14,5 TB TN 145
24 14 62,53 14,5 ĐB TN 155
29 34 62,53 14 TB ĐN 165
30 14 62,53 14 ĐB TN 130
31 14 62,53 14 ĐB TN 100
31 20 62,53 14 TB TN 100
32 14 62,53 14 ĐB TN 100
32 20 62,53 14 TB TN 120
33 14 62,53 14 ĐB TN 115
33 20 62,53 14 TB TN 120
35 20 62,53 14 TB TN 90

Căn 2 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 65,52m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
8 6 65,52 15,5 TB TN 120
14 6 65,52 15,5 TB TN 80
14 8 65,52 15,5 TB TN 80
15 6 65,52 15,5 TB TN 90
15 8 65,52 15,5 TB TN 90
17 6 65,52 15 TB TN 95
20 6 65,52 15 TB TN 95
20 8 65,52 15 TB TN 95
21 8 65,52 14,5 TB TN 125
21 6 65,52 14,5 TB TN 125
24 8 65,52 14,5 TB TN 110
25 6 65,52 14,5 TB TN 115
26 6 65,52 14,5 TB TN 85
27 6 65,52 14,5 TB TN 90
27 8 65,52 14,5 TB TN 90
30 6 65,52 14 TB TN 110

Căn 2 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 67,04m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 10 67,04 15 TB TN 80
6 4 67,04 15 TB TN 90
14 4 67,04 15,5 TB TN 85
14 10 67,04 15,5 TB TN 90
15 4 67,04 15,5 TB TN 90
15 10 67,04 15,5 TB TN 90
16 4 67,04 15,5 TB TN 70
16 10 67,04 15,5 TB TN 70
17 4 67,04 15,5 TB TN 110
19 4 67,04 15 TB TN 135
20 4 67,04 15 TB TN 135
20 10 67,04 15 TB TN 100
21 10 67,04 14,5 TB TN 135
23 4 67,04 14,5 TB TN 135
24 4 67,04 14,5 TB TN 110
24 10 67,04 14,5 TB TN 110
27 4 67,04 14,5 TB TN 95
30 4 67,04 14 TB TN 115
30 10 67,04 14 TB TN 115
32 10 67,04 14 TB TN 85

Căn 2 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 70,36m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
6 32 70,36 15,965 TB Đ góc 180
7 32 70,36 15,965 TB Đ góc 160
8 22 70,36 15,965 TB N góc 170
9 32 70,36 15,965 TB Đ góc 170
11 22 70,36 15,965 TB N góc 145
15 32 70,36 15,965 TB Đ góc 190
18 32 70,36 15,45 TB Đ góc 190
19 22 70,36 15,45 TB N góc 165
20 32 70,36 15,45 TB Đ góc 190
22 22 70,36 14,965 TB N góc 190
22 32 70,36 14,965 TB Đ góc 205
23 22 70,36 14,965 TB N góc 170
24 22 70,36 14,965 TB N góc 155
25 22 70,36 14,965 TB N góc 170
25 32 70,36 14,965 TB Đ góc 195
26 22 70,36 14,965 TB N góc 170
26 32 70,36 14,965 TB Đ góc 200
29 22 70,36 14,42 TB N góc 130
30 22 70,36 14,42 TB N góc 145
31 32 70,36 14,42 TB Đ góc 180
32 32 70,36 14,42 TB Đ góc 120
33 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 22 70,36 14,42 TB N góc 135
35 32 70,36 14,42 TB Đ góc 130

Căn 3 phòng ngủ; tòa Chung cư HH4B, diện tích: 76,27m2.

 

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
5 2 76,27 15,965 TN ĐN 175
6 2 76,27 15,965 TN ĐN 165
7 12 76,27 15,965 TN TB 135
8 12 76,27 15,965 TN TB 180
10 12 76,27 15,965 TN TB 160
15 12 76,27 15,965 TN TB 175
17 2 76,27 15,45 TN ĐN 170
17 12 76,27 15,45 TN TB 150
18 2 76,27 15,45 TN ĐN 195
19 12 76,27 15,45 TN TB 165
20 12 76,27 15,45 TN TB 145
23 2 76,27 14,965 TN ĐN 210
24 2 76,27 14,965 TN ĐN 210
24 12 76,27 14,965 TN TB 170
25 12 76,27 14,965 TN TB 160
27 2 76,27 14,42 TN ĐN 200
28 12 76,27 14,965 TN TB 175
29 2 76,27 14,42 TN ĐN 190
29 12 76,27 14,42 TN TB 140
32 12 76,27 14,42 TN TB 180
33 2 76,27 14,42 TN ĐN 145

 

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

 

Hotline 2: Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Ms.Thùy 0917 509 420 - Mr.Tuấn 0938 969 525

 

Add:

 

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

 

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://chungcuhanoi.net.vn/du-an-chung-cu-hh4-linh-dam

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015