Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
1 Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 100 m² Thỏa thuận 20/04/2018
2 Biệt thự Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018 200 m² Thỏa thuận 20/04/2018
3 Biệt thự Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 100 m² Thỏa thuận 20/04/2018
4 Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018 85 m² Thỏa thuận 20/04/2018
5 Chung cư [B2.1] HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
6 Chung cư [B2.1] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
7 Chung cư [B2.1] HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
8 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
9 Chung cư [B1.3] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
10 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
11 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 64 m² 12triệu 23/02/2018
12 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
13 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
14 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
15 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
16 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
17 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
18 Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
19 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
20 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018

Trang