Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
21 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
22 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
23 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
24 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
25 Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
26 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
27 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
28 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
29 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
30 Sơ đồ căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 68 m² 12triệu 25/01/2018
31 Sơ đồ căn hộ tầng Penhouse Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 58 m² 12triệu 25/01/2018
32 [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
33 [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
34 [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
35 [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
36 [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
37 [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 12tr/m2 25/01/2018
38 Căn hộ HH03C Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018
39 căn hộ HH03B Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018
40 Căn hộ HH03A Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 20/01/2018 12triệu 20/01/2018

Trang