Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
21 Chung cư [B1.3] HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
22 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/03/2018 68 m² 12triệu/m2 03/03/2018
23 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 64 m² 12triệu 23/02/2018
24 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
25 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
26 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
27 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
28 Căn hộ Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 23/02/2018 68 m² 12triệu 23/02/2018
29 Chung cư [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
30 Chung cư [B1.3] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
31 Chung cư [B1.3] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
32 Chung cư [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
33 Chung cư [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
34 Chung cư [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/01/2018 68 m² 12triệu 26/01/2018
35 Sơ đồ căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 68 m² 12triệu 25/01/2018
36 Sơ đồ căn hộ tầng Penhouse Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 58 m² 12triệu 25/01/2018
37 [B2.1] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
38 [B2.1] - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
39 [B2.1] - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018
40 [B1.3] - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 25/01/2018 64 m² 12tr/m2 25/01/2018

Trang