Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
21 Căn hộ chung cư HH2B Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
22 Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
23 Cập nhật danh sách Chung cư HH2A Linhh Đàm ngày 29/10/2015 Thỏa thuận 29/10/2015
24 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 21/10/2015 Thỏa thuận 21/10/2015
25 Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015 Thỏa thuận 13/10/2015
26 Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
27 Căn hộ HH1A Linh Đàm ngày 8/10/2015 Thỏa thuận 08/10/2015
28 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
29 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 2/10/2015 Thỏa thuận 02/10/2015
30 Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
31 Chung cư HH1A Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
32 Chung cư HH1B Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
33 Chung cư HH1C Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
34 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 Thỏa thuận 29/09/2015
35 Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015
36 Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015
37 Cập nhật căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 25-9-2015 Thỏa thuận 25/09/2015
38 Cập nhật Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 23/9/2015 Thỏa thuận 23/09/2015
39 Căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 23-9-2015 Thỏa thuận 23/09/2015
40 Thông báo đóng tiền đợt 5 tòa HH3A Linh Đàm Thỏa thuận 22/09/2015

Trang