Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
41 Cập nhật tiến độ Chung cư Thanh Hà ngày 30/7/2016 Thỏa thuận 30/07/2016
42 Danh sách Chung cư Mường Thanh Sơn Trà ngày 8/4/2016 Thỏa thuận 08/04/2016
43 Căn hộ Chung cư Mường Thanh - Sơn Trà - Đà Nẵng ngày 4/3/2016 Thỏa thuận 04/03/2016
44 Mặt bằng Chung cư Mường Thanh Cửa Đông 56 m² 10đồng 03/03/2016
45 Sơ đồ Chung cư Mường Thanh Sơn Trà Thỏa thuận 02/03/2016
46 Danh sách Chung cư Mường Thanh Sơn Trà đang giao dịch 2/3/2016 Thỏa thuận 02/03/2016
47 Cập nhật tiến độ Chung cư Mường Thanh Sơn Trà ngày 23/2/2016 Thỏa thuận 23/02/2016
48 Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
49 Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 Thỏa thuận 29/12/2015
50 岘港市山茶孟清公寓 Thỏa thuận 21/12/2015
51 Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
52 Căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
53 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
54 Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
55 Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
56 Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
57 Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/11/2015 Thỏa thuận 07/11/2015
58 Căn hộ HH3B Linh Đàm ngày 6/11/2015 Thỏa thuận 06/11/2015
59 Căn hộ chung cư HH2B Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
60 Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015

Trang