Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
41 岘港市山茶孟清公寓 Thỏa thuận 21/12/2015
42 Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
43 Căn hộ Chung cư HH1B Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
44 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm đang giao dịch ngày 19/11/2015 Thỏa thuận 19/11/2015
45 Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
46 Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
47 Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 10/11/2015 Thỏa thuận 10/11/2015
48 Căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 7/11/2015 Thỏa thuận 07/11/2015
49 Căn hộ HH3B Linh Đàm ngày 6/11/2015 Thỏa thuận 06/11/2015
50 Căn hộ chung cư HH2B Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
51 Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
52 Cập nhật danh sách Chung cư HH2A Linhh Đàm ngày 29/10/2015 Thỏa thuận 29/10/2015
53 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 21/10/2015 Thỏa thuận 21/10/2015
54 Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015 Thỏa thuận 13/10/2015
55 Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
56 Căn hộ HH1A Linh Đàm ngày 8/10/2015 Thỏa thuận 08/10/2015
57 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
58 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 2/10/2015 Thỏa thuận 02/10/2015
59 Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
60 Chung cư HH1A Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015

Trang