Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
61 Căn hộ chung cư HH2B Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
62 Căn hộ chung cư HH2C Linh Đàm ngày 4/11/2015 Thỏa thuận 04/11/2015
63 Cập nhật danh sách Chung cư HH2A Linhh Đàm ngày 29/10/2015 Thỏa thuận 29/10/2015
64 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 21/10/2015 Thỏa thuận 21/10/2015
65 Danh sách chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-10-2015 Thỏa thuận 13/10/2015
66 Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
67 Căn hộ HH1A Linh Đàm ngày 8/10/2015 Thỏa thuận 08/10/2015
68 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
69 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 2/10/2015 Thỏa thuận 02/10/2015
70 Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
71 Chung cư HH1A Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
72 Chung cư HH1B Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
73 Chung cư HH1C Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
74 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 Thỏa thuận 29/09/2015
75 Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015
76 Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015
77 Cập nhật căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 25-9-2015 Thỏa thuận 25/09/2015
78 Cập nhật Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 23/9/2015 Thỏa thuận 23/09/2015
79 Căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 23-9-2015 Thỏa thuận 23/09/2015
80 Thông báo đóng tiền đợt 5 tòa HH3A Linh Đàm Thỏa thuận 22/09/2015

Trang