Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
61 Bàn giao Chung cư HH4A Linh Đàm trước kế hoạch Thỏa thuận 05/08/2015
62 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015 Thỏa thuận 22/07/2015
63 Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17-7-2015 Thỏa thuận 17/07/2015
64 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 15-7-2015 Thỏa thuận 15/07/2015
65 Bảng giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14-7-2015 Thỏa thuận 14/07/2015
66 Cập nhật căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 11-7-2015 Thỏa thuận 11/07/2015
67 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 9-7-2015 Thỏa thuận 09/07/2015
68 Căn hộ HH2B Linh Đàm ngày 7-7-2015 Thỏa thuận 07/07/2015
69 Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 1-7-2015 Thỏa thuận 01/07/2015
70 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 30-06-2015 Thỏa thuận 30/06/2015
71 Dánh sách các căn hộ chung cư HH3 Linh Đàm ngày 26/06/2015 Thỏa thuận 26/06/2015
72 Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25-6-2015 Thỏa thuận 25/06/2015
73 Báo giá danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 24-6-2015 Thỏa thuận 24/06/2015
74 Báo giá danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 24-6-2015 Thỏa thuận 24/06/2015
75 Báo giá danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 24-6-2015 Thỏa thuận 24/06/2015
76 Danh sách các căn hộ 76m2 chung cư HH2 Linh Đàm ngày 23.06.2015 Thỏa thuận 24/06/2015
77 Danh sách Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 22-6-2015 Thỏa thuận 22/06/2015
78 Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 22-6-2015 Thỏa thuận 22/06/2015
79 Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 22-6-2015 Thỏa thuận 22/06/2015
80 Danh sách Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 19-06-2015 Thỏa thuận 19/06/2015

Trang