Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
61 Chung cư HH1B Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
62 Chung cư HH1C Linh Đàm cập nhật ngày 30-9-2015 Thỏa thuận 30/09/2015
63 Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 Thỏa thuận 29/09/2015
64 Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015
65 Chung cư HH3C Linh Đàm cập nhật ngày 28/9/2015 Thỏa thuận 28/09/2015
66 Cập nhật căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 25-9-2015 Thỏa thuận 25/09/2015
67 Cập nhật Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 23/9/2015 Thỏa thuận 23/09/2015
68 Căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 23-9-2015 Thỏa thuận 23/09/2015
69 Thông báo đóng tiền đợt 5 tòa HH3A Linh Đàm Thỏa thuận 22/09/2015
70 Chính chủ cần bán nhà thổ cư có sổ đỏ tại Long biên Thỏa thuận 21/09/2015
71 Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015 Thỏa thuận 21/09/2015
72 Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015 Thỏa thuận 15/09/2015
73 Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 14/9/2015 Thỏa thuận 14/09/2015
74 Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
75 Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
76 Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
77 Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
78 Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
79 Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
80 Báo giá Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015

Trang