Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
81 Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015 Thỏa thuận 15/09/2015
82 Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 14/9/2015 Thỏa thuận 14/09/2015
83 Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
84 Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
85 Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
86 Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
87 Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
88 Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
89 Báo giá Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
90 Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 31-8-2015 Thỏa thuận 31/08/2015
91 Danh sách Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 27/8/2015 Thỏa thuận 27/08/2015
92 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 24/8/2015 Thỏa thuận 24/08/2015
93 Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 19-8-2015 Thỏa thuận 19/08/2015
94 Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 18/8/2015 Thỏa thuận 18/08/2015
95 Chung cư HH1A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 14/8/2015 Thỏa thuận 14/08/2015
96 Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015 Thỏa thuận 13/08/2015
97 Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 7-8-2015 Thỏa thuận 07/08/2015
98 Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 6-8-2015 Thỏa thuận 06/08/2015
99 Bàn giao Chung cư HH4A Linh Đàm trước kế hoạch Thỏa thuận 05/08/2015
100 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015 Thỏa thuận 22/07/2015

Trang