Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
81 Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
82 Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
83 Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
84 Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
85 Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
86 Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
87 Báo giá Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 3-9-2015 Thỏa thuận 03/09/2015
88 Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 31-8-2015 Thỏa thuận 31/08/2015
89 Danh sách Chung cư HH1B Linh Đàm ngày 27/8/2015 Thỏa thuận 27/08/2015
90 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 24/8/2015 Thỏa thuận 24/08/2015
91 Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 19-8-2015 Thỏa thuận 19/08/2015
92 Danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 18/8/2015 Thỏa thuận 18/08/2015
93 Chung cư HH1A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 14/8/2015 Thỏa thuận 14/08/2015
94 Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015 Thỏa thuận 13/08/2015
95 Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 7-8-2015 Thỏa thuận 07/08/2015
96 Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 6-8-2015 Thỏa thuận 06/08/2015
97 Bàn giao Chung cư HH4A Linh Đàm trước kế hoạch Thỏa thuận 05/08/2015
98 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015 Thỏa thuận 22/07/2015
99 Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17-7-2015 Thỏa thuận 17/07/2015
100 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 15-7-2015 Thỏa thuận 15/07/2015

Trang