Cho thuê

TT Tiêu đề Diện tích Giá Ngày đăng
101 Chung cư HH1A Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 14/8/2015 Thỏa thuận 14/08/2015
102 Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13-8-2015 Thỏa thuận 13/08/2015
103 Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 7-8-2015 Thỏa thuận 07/08/2015
104 Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 6-8-2015 Thỏa thuận 06/08/2015
105 Bàn giao Chung cư HH4A Linh Đàm trước kế hoạch Thỏa thuận 05/08/2015
106 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 22-7-2015 Thỏa thuận 22/07/2015
107 Danh sách Chung cư HH3A Linh Đàm ngày 17-7-2015 Thỏa thuận 17/07/2015
108 Căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 15-7-2015 Thỏa thuận 15/07/2015
109 Bảng giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14-7-2015 Thỏa thuận 14/07/2015
110 Cập nhật căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 11-7-2015 Thỏa thuận 11/07/2015
111 Căn hộ Chung cư HH3C Linh Đàm ngày 9-7-2015 Thỏa thuận 09/07/2015
112 Căn hộ HH2B Linh Đàm ngày 7-7-2015 Thỏa thuận 07/07/2015
113 Căn hộ Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 1-7-2015 Thỏa thuận 01/07/2015
114 Danh sách Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 30-06-2015 Thỏa thuận 30/06/2015
115 Dánh sách các căn hộ chung cư HH3 Linh Đàm ngày 26/06/2015 Thỏa thuận 26/06/2015
116 Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25-6-2015 Thỏa thuận 25/06/2015
117 Báo giá danh sách Chung cư HH4A Linh Đàm ngày 24-6-2015 Thỏa thuận 24/06/2015
118 Báo giá danh sách Chung cư HH4B Linh Đàm ngày 24-6-2015 Thỏa thuận 24/06/2015
119 Báo giá danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 24-6-2015 Thỏa thuận 24/06/2015
120 Danh sách các căn hộ 76m2 chung cư HH2 Linh Đàm ngày 23.06.2015 Thỏa thuận 24/06/2015

Trang