BĐS đô thị

Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ

Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ

Vị trí: 
Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ
Chủ đầu tư: 
BEMES
Loại BĐS: BĐS đô thị
Thông tin thêm về dự án: 

Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ thời hạn thuê 10 năm và 50 năm.

 

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-1

 Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ 1

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-2

 Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ 2

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-3

 Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ 3

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-4

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-5

 Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ 4

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-6

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-7

 Hợp đồng cho thuê TTTM Kim Văn Kim Lũ 7

hop-dong-thue-tttm-kim-van-kim-lu-8