Chung cư Thanh Hà

Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm

Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm

Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm. Khi lên lấy hợp đồng các bác chuẩn bị những giấy từ sau:

Phiếu thu.

  1. CMND bản gốc.
  2. Sổ hộ khẩu.
  3. Nếu vào tên 2 vợ chồng đem theo giấy đăng ký kết hôn.

->>Căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm

Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 1


Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 2

Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 3

Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 4Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 5Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 6Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 7Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 8Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 9Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm 10Hợp đồng Mua/Bán căn hộ Chung cư HH3 Linh Đàm phụ luc

Các chung cư khác