Chung cư Thanh Hà

Liền kề Thanh Hà khu A đang giao dịch ngày 20/04/2018

Vị trí: 
Khu đô thị Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Cienco5 - Mường Thanh
Diện tích: 
100
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách các lô liền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018


Xem thêm:

 


Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Liền kề Thanh Hà Cienco 5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

 

THỬA LIỀN KỀ DIỆN TÍCH HƯỚNG ĐƯỜNG TIẾN ĐỘ GIÁ GỐC
A1.2 1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 60% 19,8
A1.2 1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 60% 19,8
A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 60% 15
A1.2 1 19 100 Đông Bắc 14m 60% 15
A1.2 2 7 100 Đông Bắc 14m 60% 15
A1.2 2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 60% 15
A1.2 2 12 80 Đông Nam 17m 60% 15
A1.2 2 21 100 Tây Nam 14m 60% 15
A1.2 3 6 100 Tây Bắc 17m 60% 15
A1.2 3 10 100 Đông Nam 14m 60% 15
A1.2 4 1 102 Tây Bắc vườn hoa 17m 60% 19,57
A1.2 4 7 100 Tây Bắc 17m 60% 19
A1.2 4 9 100 Đông Bắc 17m 60% 19
A1.2 5 4 100 Tây Bắc 17m 60% 18
A1.2 5 7 100 Tây Bắc 17m 60% 18
A1.2 5 9 100 Đông Nam ô góc 17m 60% --
A1.2 5 8 100 Tây Bắc 17m 60% 18
A1.2 5 13 84,63 Tây Bắc 17m 60% 18
A1.2 6 3 100 Tây Bắc 14m 80% 18
A1.2 7 1x 100 Đông Nam 14m 80% 18
A1.2 7 1x 100 Đông Nam 14m 80% 18
A1.2 8 2x 100 Đông Nam 14m 80% 18
A1.2 8 26 100 Đông Nam 14m 80% 18
A1.2 9 1 91,5 góc Tây Bắc 14m 80% 19,8
A1.2 9 x 91,5 góc Đông Nam 14m 80% 19,8
A1.2 9 1x 95 Đông Bắc 14m 80% 18
A1.2 9 15 100 gócvườn hoa Đông Bắc 14m 80% --
A1.2 10 10 96,9 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54
A1.2 10 11 96,9 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 18,54
A1.2 10 20 96,9 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 18,54
A1.2 11 10 80 Tây Nam 17m 80% 19
A1.2 11 1x 80 Tây Nam 17m 80% 19
A1.2 11 1x 95 Tây 14m 80% 18
A1.2 14 19 115,37 góc Tây Nam 25m 80% 24,2
A1.2 15 1 83,5 góc Tây Bắc 17m 80% 24,2
A1.2 15 8 152,05 góc Đông Bắc 25m 80% --
A1.2 16 7 88,93 Đông Nam 25m 80% 22
A1.2 16 12 87,76 Đông Nam 25m 80% 22
A1.2 17 x 95,15 Đông Bắc 25m 80% 24
A1.2 18 1 214,75 góc Đông Bắc 25m 80% 14
A1.2 18 3 121,7 Đông Nam 25m 80% 14
A1.2 20 4 105 Đông Nam 17,5m 80% 14
A1.2 22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 80% 14
A1.2 22 13 127,36 góc Tây Nam vườn hoa 14m 80% 14
               
A2.3 1 xx 100 Bắc 25m 80% 22
A2.3 1 2x 100 Nam 14m 80% 18
               
A2.3 2 x 100 Bắc 25m 80% 22
A2.3 2 x 100 Bắc 25m 80% 22
A2.3 2 27 100 Tây 14m 80% 18
A2.3 2 3x 100 Nam 14m 80% 18
               
A2.3 3 1x 100 Đông 50m 80% 25
A2.3 3 19 100 Nam 17m 80% 19
A2.3 3 23 100 Nam 17m 80% 19
A2.3 3 24 100 Nam 17m 80% 19
A2.3 3 31 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 3 37 100 Bắc 14m 80% 18
               
A2.3 4 1 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 4 x 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 4 x 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 4 12 100 Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54
A2.3 4 15 100 Nam 17m 80% 19
A2.3 4 18 100 Nam 17m 80% 19
A2.3 4 23 100 Nam 17m 80% 19
A2.3 4 24 100 Góc Tây Nam 17m 80% 20,9
               
A2.3 5 3 100 Bắc 17m 80% 19
A2.3 5 4 100 Bắc 17m 80% 19
               
A2.3 6 10 100 Bắc 17m 80% 19
A2.3 6 13 100 Đông 50m 80% 25
A2.3 6 17 100 Đông 50m 80% 25
A2.3 6 21 167 Đông 50m 80% 25
A2.3 6 24 100 Đông 50m 80% 25
A2.3 6 25 100 Đông 50m 80% 25
A2.3 6 3x 100 Nam 14m 80% 18
               
A2.3 7 x 100 Đông 50m 80% 25
A2.3 7 2x 100 Đông 20,5 80% 21
A2.3 7 36 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 7 44 100 Tây 14m 80% 18
A2.3 7 4x 100 Tây 14m 80% 18
               
A2.3 8 x 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 8 x 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 8 1x 100 Bắc 14m 80% 18
A2.3 8 12A 102 Góc vườn hoa Nam 20,5m 80% 21
A2.3 8 15 100 Nam 20,5m 80% 21
A2.3 8 24 100 góc Tây Nam 20,5m 80% 23,1
A2.3 8 1x 100 Nam 20 80% 19
A2.3 8 1x 102 góc Nam vườn hoa 20 80% --
               
A2.4 1 1 93,5 Bắc 25m 80% 18
A2.4 1 3 102 Bắc 25m 80% 18
A2.4 1 4 100 Bắc 25m 80% 22
A2.4 1 6 117,5 Bắc 17m 80% 19
A2.4 1 7 117,5 Bắc 17m 80% 19
A2.4 3 5 117,5 Đông 17m 80% 18
A2.4 3 7 117,5 Đông 17m 80% 18
A2.4 4 8 117,5 Đông 17m 80% 18
               
A2.4 5 9 117,5 Đông 17m 80% 18
A2.4 5 10 117,5 Đông 17m 80% 18
A2.4 5 18 117,5 Đông 17m 80% 18
A2.4 5 19 117,5 Đông 17m 80% 18
A2.4 6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m 80% 23,1
A2.4 7 17 100 Nam 14m 80% 19
A2.4 7 20 100 Nam 14m 80% 14
A2.4 7 30 75 Tây 14m 80% 14
A2.4 8 1 100 góc Bắc vườn hoa 25m 80% 16
A2.4 8 3 100 Bắc 25m 80% 18
A2.4 8 5 100 Bắc 25m 80% 18
A2.4 8 23 102 góc Đông vườn hoa 25m 80% 18
A2.4 8 33 100 Nam 14m 80% 18
A2.4 9 x 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 9 8 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 9 11 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 9 1x 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 9 14 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 9 16 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 9 23 102 Nam góc vườn hoa 17m 80% 15,5
A2.4 9 24 102 Bắc 14m 80% 18,54
A2.4 9 25 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 9 27 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 9 32 100 Tây 14m 80% 18
A2.4 10 2 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 10 4 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 10 9 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 10 11 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 10 14 102 Nam Góc vườn hoa 17m 80% 19,57
A2.4 10 2x 100 Nam 17m 80% 13
A2.4 10 2x 100 Nam 17m 80% 19
A2.4 10 2x 100 Nam 17m 80% 19
A2.4 10 26 100 góc Tây Nam 17m 80% 20,9
A2.4 11 5 100 Bắc 17m 80% 13,8
A2.4 11 x 100 Bắc 17m 80% 13,8
A2.4 11 15 100 Nam 14m 80% 13
A2.4 11 20 100 Nam 14m 80% 18
A2.4 11 24 100 Nam 14m 80% 18
A2.4 11 26 100 Góc Nam 17m 80% 17,5
A2.4 12 1 102 Bắc góc vườn hoa 17m 80% 15
A2.4 12 2 100 Bắc 17m 80% 15
A2.4 12 8 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 13 1 89 Góc Tây Bắc 17m 80% 12
A2.4 17 7 100 Đông 25m 80% --
A2.4 17 15 100 Đông 25m 80% 16
A2.4 17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m 80% --
A2.4 17 18 100 Tây 14m 80% --
A2.4 17 21 100 Tây 14m 80% 18
A2.4 17 23 100 Tây 14m 80% 9
A2.4 17 24 138,7 Tây 14m 80% 18
A2.4 17 26 100 Tây 14m 80% 9
A2.4 17 27 100 Tây 14m 80% 18
A2.4 17 29 100 Tây 14m 80% 18
A2.4 17 30 100 Tây 14m 80% 18
A2.4 17 31 100 Tây 14m 80% 18
A2.4 18 1 102 Bắc góc VH 17m 80% 20.9
A2.4 18 5 100 Đông 25m 80% 21
A2.4 18 7 100 Đông 25m 80% 21
A2.4 18 11 100 Nam 20.5m 80% 21
A2.4 18 13 100 Nam 20.5m 80% 21
A2.4 18 14 100 Nam 20.5m 80% 21
A2.4 18 18 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 18 19 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 19 3 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 19 7 100 Bắc 14m 80% 9
A2.4 19 11 100 Bắc 14m 80% 18
A2.4 19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m 80% ---
A2.4 19 1x 100 Nam 20,5m 80% ---
A2.4 19 23 102 Nam 20,5m 80% ---
A2.4 19 26 100 Tây 17m 80% ---
               
A2.7 1 13 90 Đông Nam 14m 80% 18
A2.7 2 1 113,3 Góc Tây Nam 25m 80% 22,66
A2.7 2 2 90 Tây Nam 25m 80% 22
A2.7 2 8 90 Góc Đông Nam vườn hoa 14m 80% 18,54
A2.7 3 8 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 3 9 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 3 10 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 3 12 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 18,54
A2.7 3 13 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 80% 11,947
A2.7 3 16 90 Tây Nam 25m 80% 22
A2.7 3 17 90 Tây Nam 25m 80% 22
A2.7 4 4 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 4 6 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 4 13 -- góc Tây Nam 25m 80% -
A2.7 4 19 90 Tây Nam 25m 80% 22
A2.7 5 9 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 5 17 90 Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 19,8
A2.7 5 18 90 Tây Nam vườn hoa 25m 80% 22,66
A2.7 5 24 90 Tây Bắc 25m 80% 22
A2.7 5 25 90 Tây Bắc 25m 80% 22
A2.7 5 27 90 Tây Bắc 25m 80% 22
A2.7 6 2 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 6 3 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 6 4 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 6 8 80 Đông Nam 14m 80% 18
A2.7 6 12 75,5 góc Đông Nam 14m 80% 16,5
A2.7 6 17 90 góc vườn hoa Tây Nam 25m 80% 22,66
A2.7 7 10 90 Đông Nam 14m 80% 18
A2.7 7 12 90 Đông Nam 14m 80% 18
A2.7 8 1 90 góc Tây Bắc vườn hoa 14m 80% 19,8
A2.7 8 4 90 Tây Bắc 14m 80% 18
A2.7 8 5 81 Đông Bắc ô góc 14m 80% 19,8
A2.7 8 7 85 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 8 11 81 Đông Nam ô góc 14m 80% 19,8
A2.7 9 1 90 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 80% 18,54
A2.7 9 4 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 9 5 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 9 7 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 9 x 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 9 11 113,3 góc Đông Nam 14m 80% 18
A2.7 9 22 90 Tây Nam 14m 80% 18
A2.7 10 5 90 Đông Bắc 14m 80% 18
A2.7 10 11 90 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 80% 18,54
A2.7 10 12 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 80% 18,54
A2.7 10 12A 90 Tây Nam 14m 80% 18
A2.7 10 14 90 Tây Nam 14m 80% 18
A2.7 10 22 113,5 Tây Bắc 14m 80% 18
               
A3.1 1 7 100 Bắc 60m 80% 25
A3.1 1 8 100 Bắc 60m 80% 25
A3.1 1 10 100 Bắc 60m 80% 25
A3.1 1 2x 100 Bắc 60m 80% 25
A3.1 1 40 102 Nam 14m 80% 18
A3.1 1 54 100 Đông 14m 80% 18
A3.1 1 58 100 Đông 14m 80% 18
A3.1 1 59 100 Đông 14m 80% 18
A3.1 1 6x 100 Tây 14m 80% 18
A3.1 1 82 100 Đông 14m 80% 18
A3.1 1 102 119,47 Bắc ô góc 50m 80% 25

 

Các chung cư khác