Chung cư Thanh Hà

Lliền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018

Vị trí: 
Khu đô thị Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Cienco5- Mường Thanh
Diện tích: 
85
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách các lô liền kề Thanh Hà khu B đang giao dịch ngày 20/04/2018


Xem thêm:

 


Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Liền kề Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

 

THỬA LIỀN KỀ DIỆN TÍCH HƯỚNG ĐƯỜNG TIẾN ĐỘ GIÁ GỐC
B1-1 1 3 100 Tây 40m 100% 16,5
               
B1-1 4 1x 100 Tây Nam 25m 100% -
B1-1 4 1x 86 Tây Bắc 40m 100% -
               
B1-1 6 8 127,5 Góc Đông Bắc 17m 100% 16,5
B1-1 6 9 127,5 Góc Đông Nam 25m 100% 16,5
               
B1-1 7 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 100% 16,5
B1-1 7 1x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5
B1-1 7 2x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5
B1-1 7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m 100% 16,5
               
B1-1 8 x 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5
B1-1 8 1x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5
B1-1 8 1x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5
               
B1-1 9 x 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5
B1-1 9 2x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5
B1-1 9 2x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5
               
B1-1 10 1 77,7 Góc Tây Bắc 17m 80% 16,5
B1-1 10 10 90 Góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 16,5
               
B1-1 11 8 90 Đông Bắc 14m 80% 16,5
B1-1 11 10 90 Đông Bắc 14m 80% 16,5
B1-1 11 12 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 16,5
B1-1 11 1x 90 Tây Nam 14m 80% 16,5
               
B1-1 12 1 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 80% 16
B1-1 12 1x 76,95 Đông Nam 25m 80% 16
               
B1-1 14 1x 90 Tây Bắc 17m 80% 16,5
               
B1-1 15 6 90 Đông Bắc 25m 80% 22
B1-1 15 8 90 Đông Bắc 25m 80% 22
B1-1 15 1x 90 Tây Nam 14m 80% 18
B1-1 15 2x 108 góc vườn hoa Tây Nam 14m 80% 18,54
               
B1-1 17 1 90 Đông Nam góc vườn hoa 25m 80% 15
B1-1 17 8 85 Đông Nam 25m 80% 15
B1-1 17 10 85 Tây Nam ô góc 25m 80% 15
               
B1-2 1 1 115 góc tây Bắc 25m 80% 18
B1-2 2 2 102 Đông bắc 14m 80% 18
B1-2 2 1x 102 góc vườn hoa Đông Bắc 25m 80% 18
B1-2 2 17 100 Tây Nam 25m 80% 18
B1-2 2 21 100 Tây Nam 25m 80% 18
B1-2 3 19 100 Tây Nam 25m 80% 16,5
B1-2 4 1x 100 Tây Nam 25m 80% 13
B1-2 5 5 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-2 6 12 85 Đông Nam 17m 80% 19
B1-2 6 2x 100 Tây Nam 25m 80% 22
               
B1-3 2 x 100 Đông Bắc 25m 80% -
B1-3 2 1x 100 Tây Bắc 40m 80% -
               
B1-3 5 x 100 Tây Nam 17m 80% -
               
B1-3 6 1 102 Đông Nam 17m 80% 15
B1-3 6 x 100 Đông Nam 17m 80% 15
B1-3 6 12 127,5 Đông Nam ô góc 17m 80% 15
B1-3 6 17 100 Tây Nam 17m 80% 15
B1-3 7 x 100 Đông Bắc 25m 80% 15
B1-3 9 x 100 Đông Bắc 25m 80% 15
               
B1-3 11 x 100 Tây Nam 17m 80% 15
B1-3 12 x 100 Tây Bắc 17m 80% 15
B1-3 12 21 100 Tây Nam 17m 80% 15
B1-3 13 2 100 Tây Nam 17m 80% 15
B1-3 13 9 100 Tây Nam 17m 80% 15
B1-3 14 12 102 Đông bắc vườn hoa 17m 80% 15
B1-3 15 x 100 Đông Bắc 17m 80% -
               
B1-4 1 10 100 Đông Bắc 25m 80% 22
B1-4 1 14 100 Tây Bắc 25m 80% 22
B1-4 2 10 100 Đông Bắc 25m 80% 22
B1-4 3 x 100 Đông Bắc 25m 80% 22
B1-4 3 7 100 Đông Bắc 25m 80% 22
B1-4 4 x 100 Tây Bắc 25m 80% 15
B1-4 4 x 100 Tây Bắc 25m 80% 15
B1-4 4 x 100 Tây Bắc 25m 80% 15
B1-4 4 12 127,5 góc Tây Bắc 25m 80% 15
B1-4 5 4 100 Tây Nam 17m 80% 16,5
B1-4 5 x 100 Tây Nam 17m 80% 16,5
B1-4 7 11 127,5 Tây Nam ô góc vh 30m 80% 22
B1-4 7 15 125 Tây Nam 30m 80% 22
B1-4 7 23 100 Tây Bắc 25m 80% 22
B1-4 8 4 100 Đông Bắc 17m 80% 19
B1-4 8 10 100 Đông Bắc 17m 80% 19
B1-4 8 13 100 Đông Bắc vườn hoa 25m 80% 16
B1-4 8 15 125 Tây Nam 30m 80% 12
B1-4 9 1 102 Đông Bắc góc vườn hoa 17m 80% 15
B1-4 9 22 125 Tây Nam 30m 80% 22
B1-4 10 8 100 Đông Bắc 25m 80% 16
B1-4 12 7 100 Đông Bắc 25m 80% 13
B1-4 12 1x 127,5 Đông Bắc 25m 80% 13
B1-4 13 12 127,5 góc Tây Nam 17m 80% -
B1-4 13 8 100 Tây Bắc 17m 80% 14,7
B1-4 14 5 100 Tây Nam 17m 80% --
B1-4 15 2 100 Đông Nam 17m 80% 15
B1-4 16 5 100 Đông Bắc 17m 80% 15
B1-4 16 6 100 Đông Bắc 17m 80% 15
B1-4 16 x 100 Đông Bắc 17m 80% 13
B1-4 16 x 100 Đông Bắc 17m 80% 13
B1-4 16 20 115 góc Tây Bắc 17m 80% 15
B1-4 17 2 100 Đông Bắc 17m 80% 12,5
B1-4 17 6 100 Đông Bắc 17m 80% 12,5
B1-4 17 19 125 Tây Nam 17m 80% 15
B1-4 18 x 100 Đông Bắc 17m 80% 19
B1-4 18 1x 85 Đông Nam 17m 80% 19
B1-4 19 2 100 Nam 14m 80% 13
B1-4 19 x 100 Tây Nam 17m 80% 13
B1-4 21 9 100 Nam 14m 80% 13
B1-4 21 18 102,78 Tây Bắc 14m 80% 13
B1-4 22 3 100 Bắc 14m 80% 13
B1-4 22 x 100 Bắc 14m 80% 13
B1-4 22 7 100 Bắc 14m 80% 13
B1-4 22 9 100 Bắc 14m 80% 13
B1-4 22 12 100 Bắc 14m 80% 13
B1-4 24 1 116,26 Góc Tây Bắc 17m 80% 15
B1-4 25 11 100 Đông Bắc 14m 80% 15
B1-4 25 14 100 Tây Nam 14m 80% 15
B1-4 25 24 100 Tây Nam 17m 80% 15
B1-4 26 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 80% 13
B1-4 26 1x 100 Tây nam 14m 80% 13
B1-4 29 11 100 Đông Bắc 17m 80% 19
B1-4 29 3 100 Đông Bắc 17m 80% 19
B1-4 29 19 100 Tây Nam 14m 80% 13,5
B1-4 29 22 100 Tây Nam 14m 80% 19
B1-4 29 30 100 Tây Bắc 17m 80% 13,5
B1-4 30 5 100 Đông Bắc 17m 80% 13
B1-4 30 19 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 31 7 100 Đông Bắc 17m 80% 13
B1-4 31 8 163,58 Góc Đông Bắc 14m 80% 19,8
B1-4 31 9 163,58 Góc Đông Nam 14m 80% 19,8
B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m 80% 15
B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m 80% 15
B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m 80% 15
B1-4 32 9 100 Đông Bắc 14m 80% 15
B1-4 33 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 80% 13
B1-4 34 3 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-4 34 9 163,58 Góc Nam 14m 80% 19,8
B1-4 35 4 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-4 36 16 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 36 22 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 37 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 80% 13
B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-4 38 10 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 15
B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 15
B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 15
B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 80% 15
B1-4 39 1x 100 Tây Nam Góc vườn hoa 14m 80% 12
B1-4 39 x 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 39 18 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 39 20 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 39 2x 100 Tây Nam 14m 80% 13
B1-4 40 4 100 Đông Bắc 14m 80% 13
B1-4 40 8 158,96 góc Đông Nam 14m 80% 19,8
B1-4 40 10 100 Tây Nam 14m 80% 13
               
B2-1 1 x 85,6 Đông 14m 80% 18
B2-1 1 3x 85,6 Đông 14m 80% 18
B2-1 1 60 85,6 Tây 17m 80% 19
B2-1 1 68 85,6 Tây 17m 80% 19
B2-1 2 1 96 Góc Tây Bắc 14m 80% 19,8
B2-1 2 1x 85,6 Đông 17m 80% 19
B2-1 2 2x 85,6 Đông 17m 80% 19
B2-1 2 3x 85,6 Đông 17m 80% 19
B2-1 2 3x 85,6 Đông 17m 80% 19
B2-1 2 4x 85,6 Tây 14m 80% 18
B2-1 2 5x 85,6 Tây 14m 80% 18
B2-1 2 6x 85,6 Tây 14m 80% 18
B2-1 2 6x 85,6 Tây 14m 80% 18
B2-1 3 49 92,4 Tây ô góc 17m 80% 20,9
B2-1 3 3x 85,6 Đông 17m 80% 19
B2-1 3 4x 85,6 Đông 14m 80% 19
B2-1 3 85 85,6 Tây 17m 80% 19
B2-1 4 4x 92,4 Tây Nam ô góc 17m 80% 20,9
B2-1 4 5x 85,6 Tây 14m 80% 18
B2-1 4 6x 85,6 Tây 14m 80% 18
               
B2-3 1 1 157,5 Bắc góc vườn hoa 25m 80% 15
B2-3 1 x 112,5 Bắc 25m 80% 15
B2-3 1 x 85 Đông 14m 80% 15
B2-3 1 x 85 Đông 14m 80% 15
B2-3 1 11 85 Đông 14m 80% 15
B2-3 1 13 115 Góc Đông Nam 14m 80% 16
B2-3 1 15 115 Nam 14m 80% 15
B2-3 2 x 112,5 Bắc 25m 80% --
B2-3 2 8 157,5 Bắc góc vườn hoa 25m 80% 15
B2-3 2 10 112,5 Nam 14m 80% 14,264
B2-3 3 3 100 Bắc 14m 80% 15
B2-3 3 5 100 Bắc 14m 80% 15
B2-3 3 6 115 ô góc Đông Bắc 14m 80% 15
B2-3 4 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 80% 19,8
B2-3 5 2 100 Bắc 14m 80% 13
B2-3 6 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 80% 19,8
B2-3 7 8 100 Bắc 14m 80% 18
B2-3 7 12A 100 Nam 17m 80% 18
B2-3 7 17 140 Nam 20,5m 80% 19
B2-3 8 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 80% 15
B2-3 8 8 140 Bắc vườn hoa 14m 80% 15
B2-3 8 9 140 Nam vườn hoa 17m 80% 20
B2-3 9 x 112,5 Đông 14m 80% 15
B2-3 10 1 157,5 góc Đông vườn hoa 14m 80% 18
B2-3 10 7 112,5 Đông 14m 80% 15
B2-3 10 15 112,5 Tây 30m 80% 15
B2-3 10 18 157,5 góc Tây vườn hoa 30m 80% 15
B2-3 11 1 157,5 góc vườn hoa Đông 14m 80% 15
B2-3 11 3 112,5 Đông 14m 80% 16
B2-3 11 8 157,5 góc vườn hoa Đông 14m 80% 15
B2-3 11 x 157,5 góc vườn hoa Tây 30m 80% 15
B2-3 11 12 112,5 Tây 30m 80% 15
B2-3 11 15 112,5 Tây 30m 80% 15
B2-3 12 10 85 Nam 17m 80% 15
B2-3 13 3 85 Bắc 17m 80% 15
B2-3 13 4 85 Bắc 17m 80% 15
B2-3 13 2x 100 Tây 14m 80% 15
B2-3 14 3 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 14 6 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 14 11 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 14 12 140 Góc vườn hoa Đông 14m 80% 15,368
B2-3 14 16 100 Tây 14m 80% 15
B2-3 14 21 100 Tây 14m 80% 18
B2-3 14 23 100 Tây 14m 80% 15
B2-3 15 x 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 15 x 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 15 2 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 15 3 100 Đông 14m 80% 18
B2-3 15 10 85 Nam đầu hồi 20,5m 80% 15,1
B2-3 15 12 115 góc Tây Nam 20,5m 80% --
B2-3 15 1x 140 góc vườn hoa Tây Bắc 14m 80% --
B2-3 16 5 85 bắc đầu hồi 17m 80% 15,1
B2-3 16 9 112,5 Đông 14m 80% 15,1
B2-3 16 16 112,5 Đông 14m 80% 13
B2-3 16 2x 112,5 Tây 30m 80% 22
B2-3 17 2 112,5 Đông 14m 80% 18
B2-3 17 5 112,5 Đông 14m 80% 18
B2-3 17 11 112,5 Đông 14m 80% 15
B2-3 17 12 112,5 góc vườn hoa hướng đông 17m 80% 19,8
B2-3 17 13 157,5 Góc vườn hoa hướng Tây 30m 80% 22,66
B2-3 17 1x 112,5 Tây 30m 80% 22
B2-3 17 2x 112,5 Tây 30m 80% 22
B2-3 17 2x 112,5 Tây 30m 80% 18
B2-3 18 2 112,5 Đông 14m 80% 13
B2-3 18 5 112,5 Đông 14m 80% 13
B2-3 18 6 112,5 Góc Đông Nam 14m 80% 13

 

Các chung cư khác