Chung cư Thanh Hà

Sơ đồ căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm

Sơ đồ căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm

Vị trí: 
Chung cư HH3 Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Loại BĐS: Chung cư Thanh Hà
Thông tin thêm về dự án: 

Sơ đồ căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm, mỗi sàn HH3 có 20 căn, 6 thang máy, diện tích mỗi căn hộ HH3 Linh Đàm từ 44m2 - 82m2.

 

Thông tin thêm:

 

Chung cu HH3 Linh Dam

 

Sơ đồ tổng thể các căn hộ trên/sàn Chung cư HH3A Linh Đàm


Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm 1

 Sơ đồ căn hộ số 02 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-02

  Sơ đồ căn hộ số 04 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-04

 

  Sơ đồ căn hộ số 06 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-06

 

  Sơ đồ căn hộ số 08 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-08

  Sơ đồ căn hộ số 10 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-10

 

  Sơ đồ căn hộ số 12 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-12

 

  Sơ đồ căn hộ số 14 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-14

  Sơ đồ căn hộ số 16 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-16

  Sơ đồ căn hộ số 18 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-18

 

  Sơ đồ căn hộ số 22 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 22

  Sơ đồ căn hộ số 24 Chung cư HH3A Linh Đàm

mat-bang-can-ho-chung-cu-hh3a-linh-dam-24.

  Sơ đồ căn hộ số 26 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 26

 

  Sơ đồ căn hộ số 28 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 28 1

  Sơ đồ căn hộ số 30 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 30

  Sơ đồ căn hộ số 32 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 32 1

 

  Sơ đồ căn hộ số 34 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 34

 

  Sơ đồ căn hộ số 36 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 36 1

  Sơ đồ căn hộ số 38 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 38 1

  Sơ đồ căn hộ số 40 Chung cư HH3A Linh Đàm

Mặt bằng căn hộ Chung cư HH3A Linh Đàm căn 40 1

Các chung cư khác