Sơ đồ căn hộ Thanh Hà

Sơ đồ căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà

Vị trí: 
Thanh Hà
Chủ đầu tư: 
Cienco 5
Diện tích: 
68
Loại BĐS: Sơ đồ căn hộ Thanh Hà
Giá: 
12
triệu
Thông tin thêm về dự án: 

Sơ đồ thống kê chi tiết căn hộ tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5. Sàn có 14 căn; diện tích từ 68m2 - 79m2; được đánh số thứ tự từ 02 - 32


Xem thêm: 

 

mat-bang-dien-hien-hinh-chung-cu-b2.1-hh03-thanh-ha

Căn hộ điển hình tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 02 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 02  tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 04 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 04 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 06 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 06  tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 08 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 08  tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 10 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 10 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 12 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 12 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 14 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 14 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 16 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 16 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 18 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 18 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 20 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 20 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 22 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 22 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 24 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 24 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 26 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 26 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 28 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 28 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 30 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 30 tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

so do can ho so 32 chung cu b2.1 hh03 thanh ha

Căn hộ số 32  tầng 3-18 Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà Cienco 5

Tag:

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Sơ đồ căn hộ tầng Penhouse Chung cư B2.1 - HH03 Thanh Hà 12triệu 58 m² 25/01/2018