Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%

Tất cả các căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm giao dịch ngày 21-8-2014

Tất cả các căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm giao dịch ngày 21-8-2014

Vị trí: 
Chung cư HH4C Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
BEMES
Loại BĐS: Chung cư HH4 Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 5%
Thông tin thêm về dự án: 

Cập nhật tất cả các căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm đang giao dịch tại sàn ngày 21-8-2014.

 

Căn hộ HH4C, diện tích 45,55m2; thiết kế 1 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Ban công Hướng cửa Chênh (tr/căn)
6 36 45,55 15,5 TN TB 50
6 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
7 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
7 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 50
7 36 45,55 15,5 TN TB 40
7 38 45,55 15,5 TN ĐN 40
8 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
9 16 45,55 15,5 ĐB TB 45
10 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
10 36 45,55 15,5 TN TB 50
11 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
12 18 45,55 15,5 ĐB ĐN 50
14 16 45,55 15,5 ĐB TB 50
15 38 45,55 15,5 TN ĐN 50
18 38 45,55 15 TN ĐN 50
19 16 45,55 15 ĐB TB 50
19 18 45,55 15 ĐB ĐN 50
20 16 45,55 15 ĐB TB 50
20 36 45,55 15 TN TB 50
20 38 45,55 15 TN ĐN 50
24 38 45,55 14,5 TN ĐN 60
25 38 45,55 14,5 TN ĐN 60
26 18 45,55 14,5 ĐB ĐN 60
28 38 45,55 14,5 TN ĐN 55
30 16 45,55 14 ĐB TB 65
30 38 45,55 14 TN ĐN 60
31 18 45,55 14 ĐB ĐN 60
31 36 45,55 14 TN TB 60
31 38 45,55 14 TN ĐN 60
32 18 45,55 14 ĐB ĐN 60
33 36 45,55 14 TN TB 45
33 38 45,55 14 TN ĐN 45
34 16 45,55 14 ĐB TB 40
34 18 45,55 14 ĐB ĐN 40


Căn hộ HH4C, diện tích 62,53m2; thiết kế 2 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
4 14 62,53 15 ĐN ĐB 140
4 20 62,53 15 ĐN ĐB 140
5 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 130
6 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
6 34 62,53 15,5 ĐN TN 100
6 40 62,53 15,5 TB TN 100
7 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
7 34 62,53 15,5 ĐN TN 85
8 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 135
9 34 62,53 15,5 ĐN TN 110
9 40 62,53 15,5 TB TN 110
10 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
10 40 62,53 15,5 TB TN 120
10 34 62,53 15,5 ĐN TN 110
11 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
11 40 62,53 15,5 TB TN 100
11 34 62,53 15,5 ĐN TN 110
12 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
12A 14 62,53 15 ĐN ĐB 115
12A 20 62,53 15 ĐN ĐB 120
12A 34 62,53 15 ĐN TN 90
12A 40 62,53 15 TB TN 90
14 34 62,53 15,5 ĐN TN 110
14 40 62,53 15,5 TB TN 110
15 14 62,53 15,5 ĐN ĐB 140
15 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 135
16 20 62,53 15,5 ĐN ĐB 135
25 40 62,53 14,5 TB TN 125
26 40 62,53 14,5 TB TN 135
30 34 62,53 14 ĐN TN 115
30 40 62,53 14 TB TN 115
31 34 62,53 14 ĐN TN 115
31 40 62,53 14 TB TN 115
32 14 62,53 14 ĐN ĐB 140
33 40 62,53 14 TB TN 95
33 34 62,53 14 ĐN TN 95
35 34 62,53 14 ĐN TN 75
35 40 62,53 14 TB TN 75


Căn hộ HH4C, diện tích 65,52m2; thiết kế 2 phòng ngủ.


 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 26 65,52 15 TB ĐN 95
3 28 65,52 15 TB ĐN 95
6 6 65,52 15,5 ĐN TB 70
6 26 65,52 15,5 TB ĐN 120
6 28 65,52 15,5 TB ĐN 95
7 6 65,52 15,5 ĐN TB 60
7 8 65,52 15,5 ĐN TB 70
7 26 65,52 15,5 TB ĐN 80
7 28 65,52 15,5 TB ĐN 80
9 6 65,52 15,5 ĐN TB 80
9 6 65,52 15,5 ĐN TB 80
12 6 65,52 15,5 ĐN TB 95
12 8 65,52 15,5 ĐN TB 95
12A 8 65,52 15 ĐN TB 65
14 6 65,52 15,5 ĐN TB 100
14 8 65,52 15,5 ĐN TB 100
18 6 65,52 15 ĐN TB 100
20 8 65,52 15 ĐN TB 90
20 26 65,52 15 TB ĐN 109
30 6 65,52 14 ĐN TB 115
30 8 65,52 14 ĐN TB 115
30 26 65,52 14 TB ĐN 140
30 28 65,52 14 TB ĐN 140
31 6 65,52 14 ĐN TB 115
31 8 65,52 14 ĐN TB 115
31 26 65,52 14 TB ĐN 135
31 28 65,52 14 TB ĐN 135
32 6 65,52 14 ĐN TB 75
34 6 65,52 14 ĐN TB 75
34 8 65,52 14 ĐN TB 65
35 26 65,52 14 TB ĐN 75
35 28 65,52 14 TB ĐN 75


Căn hộ HH4C, diện tích 67.04m2; thiết kế 2 phòng ngủ.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 24 67,04 15 TB ĐN 105
3 30 67,04 15 TB ĐN 105
5 4 67,04 15,5 ĐN TB 80
5 24 67,04 15,5 TB ĐN 90
6 10 67,04 15,5 ĐN TB 95
7 4 67,04 15,5 ĐN TB 75
9 4 67,04 15,5 ĐN TB 90
9 10 67,04 15,5 ĐN TB 90
10 4 67,04 15,5 ĐN TB 95
10 30 67,04 15,5 TB ĐN 140
11 4 67,04 15,5 ĐN TB 90
12A 24 67,04 15 TB ĐN 110
12A 30 67,04 15 TB ĐN 110
14 4 67,04 15,5 ĐN TB 100
14 10 67,04 15,5 ĐN TB 100
15 10 67,04 15,5 ĐN TB 95
15 30 67,04 15,5 TB ĐN 120
18 4 67,04 15 ĐN TB 95
18 10 67,04 15 ĐN TB 110
19 4 67,04 15 ĐN TB 90
20 10 67,04 15 ĐN TB 110
25 30 67,04 14,5 TB ĐN 150
29 30 67,04 14 TB ĐN 140
30 4 67,04 14 ĐN TB 130
30 10 67,04 14 ĐN TB 130
30 24 67,04 14 TB ĐN 145
31 4 67,04 14 ĐN TB 125
31 10 67,04 14 ĐN TB 125
31 24 67,04 14 TB ĐN 140
31 30 67,04 14 TB ĐN 140
33 4 67,04 14 ĐN TB 95
33 24 67,04 14 TB ĐN 135
33 30 67,04 14 TB ĐN 95
35 10 67,04 14 ĐN TB 70
35 4 67,04 14 ĐN TB 70
35 24 67,04 14 TB ĐN 74

 

Căn hộ HH4C, diện tích 76,27m2; thiết kế 3 phòng ngủ.

 

Tầng Căn Diện tích (m2) Giá gốc (tr/m2) Hướng cửa Ban công Chênh (tr/căn)
3 2 76,27 15,45 ĐN TB 100
4 2 76,27 15,45 ĐN TB 85
4 22 76,27 15,45 TB ĐN 170
5 2 75,24 15,965 ĐN TB 160
7 12 76,27 15,965 ĐN TB 150
8 32 76,27 15,965 TB ĐN 170
9 32 76,27 15,965 TB ĐN 170
10 12 76,27 15,965 ĐN TB 150
11 2 76,27 15,965 ĐN TB 160
12 2 76,27 15,965 ĐN TB 145
12A 2 76,27 15,45 ĐN TB 110
12A 22 76,27 15,45 TB ĐN 170
14 2 76,27 15,965 ĐN TB 140
14 12 76,27 15,965 ĐN TB 160
16 32 76,27 15,45 TB ĐN 170
21 32 76,27 14,935 TB ĐN TT
22 2 76,27 14,935 ĐN TB 165
24 32 76,27 14,935 TB ĐN 175
26 22 76,27 14,935 TB ĐN 200
27 12 76,27 14,935 ĐN TB 165
28 2 76,27 14,935 ĐN TB 180
28 12 76,27 14,935 ĐN TB 180
30 2 76,27 14,42 ĐN TB 155
31 2 76,27 14,42 ĐN TB 150
31 22 76,27 14,42 TB ĐN 180
31 32 76,27 14,42 TB ĐN 180
35 2 76,27 14,42 ĐN TB 115
35 12 76,27 14,42 ĐN TB 115
35 22 76,27 14,42 TB ĐN 125

 

 

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

 

 

 

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Ms.Thùy 0917 509 420

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

 

 

 

 

 

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 31/12/2015 Thỏa thuận 31/12/2015
Căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm ngày 13/11/2015 Thỏa thuận 13/11/2015
Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 01/10/2015 Thỏa thuận 01/10/2015
Danh sách Chung cư HH4C Linh Đàm ngày 9-9-2015 Thỏa thuận 09/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4C Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015
Căn hộ Chung cư HH4B Linh Đàm này 4-9-2015 Thỏa thuận 04/09/2015